Skip til primært indhold

Lægehuset Fanø søger en kompagnon eller en ansat speciallæge i almen medicin i §24

Lægepraksis søger ny lægekollega. Det gode lægeliv findes på Fanø. Læs mere om vores lægepraksis nedenfor.

Lægekapacitet til salg det bedste sted at leve i Danmark

Fanø er Danmarks næstmindste kommune, en del af nationalpark Vadehavet. En velhavende, moderne kommune med mange akademikere, heraf mange lægekolleger, der arbejder i Esbjerg, hvorfra vi er adskilt med 12 minutters sejlads, 3 gange i timen. Som fastboende har man særlige rettigheder og lave priser ved benyttelse af færgen. På Fanø er vi ca. 3350 fastboende, og befolkningstallet er konstant stigende.

Øen besøges året rundt af turister. Der er ca. 1 million overnatninger, svarende til ca. 150.000 mennesker om året, foruden talrige dagsturister til diverse festivaler og events.

Fanø er kendt for sin tilknytning til søfarten, sine smukke byer, dejlige strande og enestående natur. Her kan man vælge at bo tæt op ad den fredede natur. Fanø har alt for familier: Daginstitutioner, moderne skole i 2 spor til og med 10. klassetrin med moderne bibliotek, masser af fritidsmuligheder af alle slags, superhurtigt bredbånd, masser af handelsmuligheder, restauranter og håndværkere. Fanø er også kendt for produktion af fødevarer til gourmetrestauranter og for øens ølbryggeri.

Øen har et smukt beliggende plejecenter med akut modtagefunktion, apotek og fast ambulance med reddere og moderne udstyr. Ved akutte tilfælde tilkaldes færge automatisk med ambulance, så responstiden er meget kort.

I Esbjerg er der efterspørgsel af arbejdskraft, som f.eks. læger, lektorer på SDU eller uddannelsessteder, ingeniører mv.

Om praksis 

Lægehuset bor til leje i Fanø Kommunes Sundhedshus, hvor også hjemmesygepleje, diætist, visitation, ergo- og fysioterapi samt træningssal har til huse. Lægehuset er moderne og med høj æstetik. Vi har ansat 1 SOSU-assistent og 1 sekretær til visitering, 1 jordemoder som står får graviditets u.s., gynækologiske undersøgelser, børneundersøgelser, inkontinens og 3 sygeplejersker der forestår konsultationer med diabetes, astma/KOL, blodtrykskontroller, stofskifte, DOAK samt akutte syge og tilskadekomne. Desuden varetages administration, regnskab, arbejds- og ferieplanlægning, varebestillinger, de fleste eksterne møder og meget andet af en praksismanager - sygeplejerske, så vi som læger kan koncentrere os om lægearbejde og organisationens udvikling.

Vi har også 2 uddannelseslæger.

2 faste læger er tilstrækkeligt til at få Lægehuset til at fungere, men med 3 faste læger kan man holde fri til at tage på kurser og sysle med alt andet, som gør livet rigt. Udenfor almindelig arbejdstid passes patienterne af Lægevagten i Region Syddanmark.

Lægehuset har også Plejehjemslægefunktion og konference med hjemmeplejen 1 time om ugen.

På nuværende tidspunkt er der én fast læge, Birgitte Brinck-Jensen og to ansatte speciallæger. Vi har 3 kapaciteter.

Kontakt praksis 

Besøg Fanø og tag familien med. Du er også velkommen til at være her ved en kortere ansættelse.

Kontaktperson: Birgitte Brinck-Jensen på telefon: 23724202

Lægehuset Fanø
Vestervejen 1
6720 Fanø

APPFWU01V