Skip til primært indhold

Bliv praktiserende læge i Tønder Kommune

Der er et ledigt ydernummer inden for almen medicin til nedsættelse i Tønder Kommune med fortrinsret i 6520 Toftlund eller inden for radius af 15 km. herfra. Alternativt til nedsættelse i 6780 Skærbæk eller 6240 Løgumkloster. Der er ikke tilknyttet patienter til ydernummeret.

Licensklinik - prøv livet som praktiserende læge

Som alternativ til køb af lægekapaciteten, kan praksis drives som en licensklinik i et nært samarbejde med regionen.

Regionen stiller praksislokaler og udstyr til rådighed for dig, uden afgivelse af bud. Dette giver mulighed for at få erfaringer med drift af praksis, mens regionen påtager sig risikoen for blandt andet investeringer og lokaler ved opstart af klinikken. Regionen kan muligvis stille personale og IT til rådighed efter nærmere
drøftelser herom.

Se nærmere i vedlagte visionspapir for licensklinikker – bilag 3.
Tryk her og du finder bilag 3 - visionspapir for licensklinikker 

APPFWU02V