Skip til primært indhold

Innovationsstrategi

Rammer og retning for innovationsaktiviteter i hele regionen.

Innovationsstrategien har fokus på tre forhold:

  • Mødet mellem borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle er omdrejningspunktet for innovation
  • Innovation skal anvendes som et middel til at imødekomme behov og løse konkrete problemer i praksis i det kliniske arbejde
  • Samspillet med virksomheder i et offentligt privat samarbejde.

Innovationsaktiviteterne skal tage udgangspunkt i både lokale konkrete behov i den kliniknære drift og i de fem overordnede temaer, som sygehusene og socialområdet har besluttet er vigtige for transformationen til fremtidens sundhedsvæsen:

  • Sammenhæng
  • Data og digitalisering som grundlag for innovation
  • Medicin
  • Patientoplevet værdi og kvalitet
  • Effektiviseringer.

Læs Region Syddanmarks innovationsstrategi

Strategien skal revideres i 2022, hvor der igangsættes en proces frem mod udarbejdelse af en ny innovationsstrategi for Region Syddanmark. Det forventes, at den kommende innovationsstrategi skal træde i kraft fra 2023.

Kontakt

Thomas Clausen

Specialkonsulent

Styring og Kvalitet


29 20 19 51
APPFWU02V