Skip til primært indhold

Fremtidens Syddanmark 2020-23

Et stærkt forsknings-, innovations- og testmiljø inden for sundheds- og velfærdsområdet er med til at imødegå udfordringerne i sundheds- og velfærdssektoren

Strategisporet Sunde Levevilkår er én af seks delstrategier, der udfolder den regionale udviklingsstrategi

"Fremtidens Syddanmark", Den regionale Udviklingsstrategi 2020-2023 

Sunde Levevilkår har fokus på tre regionale delmål:

  1. Fremme borgernes mentale og fysiske trivsel
  2. Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle
  3. Fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation.

Innovationsstrategien skal spille sammen med og understøtte Fremtidens Syddanmark.

Kontakt

Simon Nørregaard Jensen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Styring og Kvalitet


24 23 20 53 Simon Nørregaard Jensen på LinkedIn
APPFWU01V