Skip til primært indhold

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi 2019-2021 sætter rammen for prioriteringen af de centrale digitaliseringsindsatser i regionen.

Strategien angiver fem indsatsområder med tilhørende finansiering:

  1. Borgeren skal have ret til og mulighed for digital kontakt til sundhedsvæsenet
  2. Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange
  3. Tværsektorielle løsninger og viden på tværs
  4. IT sikkerhed, drift og digitale kompetencer
  5. IT landskab, principper, ejerskab og styring

Innovationsstrategiens tema om data og digitalisering spiller således tæt sammen med indsatsområderne i digitaliseringsstrategien.

Der er i øjeblikket en ny digitaliseringsstrategi under udarbejdelse, og den forventes behandlet af regionsrådet på møde i januar 2022.

Region Syddanmarks digitaliseringsstrategi 2019-2021.

APPFWU01V