Skip til primært indhold

USIT-vidensgrupperne

USIT-Vidensgrupperne understøtter faglig videndeling inden for fire temaer

Vidensgrupperne har til opgave at:

  • Sikre videndeling på tværs af sygehusenheder i forhold til nye og igangværende initiativer
  • Understøtte skalering af løsninger
  • Være 1. behandlere på ansøgninger til en eventuel ny innovationspulje
  • Hvert medlem skal sikre forankring af vidensgruppens arbejde i egen organisation
  • Rapportere til Udvalg for Sundheds-IT én gang årligt med en status på gruppens arbejde
  • Stille viden til rådighed for øvrige grupper, eksempelvis Den regionale innovationsgruppe.

Vidensgrupperne er bemandet med en repræsentant fra hver sygehusenhed. Herudover kan vidensgrupperne repræsenteres ved repræsentanter fra stabsafdelinger i Regionshuset. 

Kontakt

Trine Egsgård Køhn

Konsulent

Digital Innovation


29 16 49 93 Trine Egsgård Køhn på LinkedIn
APPFWU01V