Skip til primært indhold

Fælles dokumenter for forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge

Tracerundersøgelse på børne- og ungeområdet

Fælles dokumenter for forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge

Som en del af opfølgningsarbejdet i forbindelse med implementeringen af ”Den Tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark”, blev der ultimo 2020 og primo 2021 foretaget en tracer-undersøgelse med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen forløbsprogrammer for henholdsvis ADHD, Angst og depression samt Spiseforstyrrelser. Her blev patienter, borgere, pårørende samt sundheds- og socialfagligt personale interviewet på tværs af kommuner, somatiske- og psykiatriske sygehuse og praktiserende læger.

Formålet med denne tracerundersøgelse var at følge i patienter og borgernes ”fodspor” på tværs af fag og sektorer, for derved at afdække forskellige interessenters perspektiver, erfaringer og oplevelser.

Læs mere om undersøgelsen og de enkelte forløb i nedenstående dokumenter.

  • Præsentation - Forebyggende og opsporende samarbejde på børn og ungeområdet
  • Tværsektorielle forløb - Resume
  • Tværsektorielle forløb - Angst og depression
  • Tværsektorielle forløb - ADHD
  • Tværsektorielle aftale - Uden om BUP
  • Tværsektorielle forløb - Spiseforstyrrelse

Socialstyrelsen publikation, ”Unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd – Indsatsmodel”

Indsatsmodellen beskriver centrale principper for en indsats målrettet unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd. Modellen rummer fem centrale principper for en indsats målrettet unge med en lettere eller moderat spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd.

Se yderligere om indsatsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside

Socialdirektørforum har et ønske om at styrke mulighederne for videndeling og erfaringsudveksling på området for spiseforstyrrelse. I samarbejde med Region Syddanmark har regionen oprettet et kursus til medarbejdere der arbejder med spiseforstyrrelser. Samtidig har Socialdirektørforum fået udarbejdet notatet: Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser, som en hjælp til de kommuner der vil udbygge deres indsats så de kan finde støtte og inspiration til det videre arbejde.

Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser

Video: Fælles temadag om funktionelle lidelser

8. juni 2022 afholdte Region Syddanmark fælles temadag om funktionelle lidelser hos børn og unge i Lillebælt-området.

Du kan gense temadagen på video her

Video: Gense konferencen ”Spiseforstyrrelser blandt børn og unge i Syddanmark”

11. maj 2022 afholdte Region Syddanmark en tværfaglig og tværsektoriel konference om opsporing, forebyggelse, behandling og rehabilitering af spiseforstyrrelsesramte og deres familier.

Herunder finder du optagelser fra dagen:

Film 1: kl. 08.50: Velkomst, kl. 9.05: Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde v. Michael Axelsen SST

Film 2: Kl.10.40: Inspirationsoplag fra tre kommuner, Sønderborg, Kolding og Vejle kommune

Film 3: Kl. 13.15: Paneldebat mellem Sussi Slumstrup, Speciallæge, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland. Helle Koch-Christensen, Sygeplejerske, koordinator, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle.  Teresa Schürmann, Distriktsleder i Socialpsykiatrien Sønderborg kommune. Steffen Skov Sønnichsen, Afdelingsleder Netværket, HFI (unge) Kolding kommune. Mathilde Due Worm, Sygeplejerske Vejle kommune.

Kontakt specialkonsulent Alice Skaarup Jepsen for tilgængelig version af videoernes indhold på tlf. 29201443.

Materialer fra dagen:

APPFWU02V