Skip til primært indhold

CPR Komponent

Der er etableret en fælles CPR-komponent (database) i Region Syddanmark, som indeholder CPR-numre for alle regionens borgere (inkl. borgere i Hedensted, Horsens, Skanderborg og Odder kommuner) samt alle, der er eller kommer i behandling på et af regionens sygehuse.

Region Syddanmark har implementeret en fælles CPR-komponent. CPR-komponenten håndterer blandt andet tildeling af erstatnings-CPR-numre for at sikre entydighed i regionen.

Brug af CPR-numre i Region Syddanmark

Der er etableret en fælles CPR-komponent (database) i Region Syddanmark, som indeholder CPR-numre for alle regionens borgere (inkl. borgere i Hedensted, Horsens, Skanderborg og Odder kommuner) samt alle, der er eller kommer i behandling på et af regionens sygehuse.

CPR-komponenten sørger for, at alle relevante officielle persondata er opdateret. CPR-data i komponenten er primært baseret på officielle oplysninger fra CPR-registret eller Sygesikringsregistret (f.eks. lægers ydernumre) m.fl.

CPR-komponenten sikrer, at masterdata omkring CPR-data samles og opdateres ét sted. Langt de fleste systemer i Region Syddanmark er integreret til CPR-komponenten, og det er et krav, at alle nye systemer også integreres.

Erstatnings-CPR-numre i Region Syddanmark

CPR-komponenten håndterer tildeling af erstatnings-CPR-numre ud fra en enkelt kilde. Dette sikrer entydighed i regionen, hvilket er en afgørende forudsætning for entydigt at kunne identificere patienter med erstatnings-cpr på tværs af regionens systemer.

Tidligere har der været anvendt forskellige regelsæt og procedurer for tildeling af erstatnings CPR-numre, delvist med udgangspunkt i de gamle amter. Nu er regionens anvendelse af erstatnings-CPR fuldt konsolideret og der er udarbejdet en teknisk model for en koordineret tildeling af erstatnings-CPR.

APPFWU02V