Skip til primært indhold

Lægehuset Nørregade 22 i Esbjerg søger en kompagnon

Lægepraksis søger ny lægekollega. Det gode lægeliv findes i Esbjerg. Læs mere om vores lægepraksis nedenfor.

Lægehuset Nørregade 22 i Esbjerg søger en speciallæge i almen medicin til kompagniskab i ledig 3. kapacitet. 

Om praksis 

Vi er 2 læger som deler en kompagniskabspraksis med en ledig kapacitet i centrum af Esbjerg.                              

Praksis har aktuelt 4000 tilmeldte patienter, inklusive børn. 

Vi har ansat 2 sygeplejersker som varetager en bred vifte af funktioner, bl.a. kroniker-omsorg, lungefunktions-undersøgelser, vaccinationer og mange andre.                                     
Vi har eget laboratorium med alle moderne faciliteter.                                    
Personalet udgøres i øvrigt af en dygtig sekretær og en deltidsbogholder til regnskab mv.               

Vi har tilknyttet uddannelseslæger, hvilket vi sætter stor pris på.

Vi prioriterer at være synlige for vores personale som yder en stor indsats og ansvarlighed i hverdagen.                                           
Vi har ugentlige korte lægemøder, og et månedligt længere lægemøde.                             
Hver torsdag holder vi personale-møde i forbindelse med frokostpausen ml. Kl. 12.30-13.00. 

Klinikken har store lyse lokaler, egne P-pladser og elevator til kørestolsbrugere.                      
Hver læge disponerer over 2 lokaler som kan indrettes efter eget ønske.                             
Vi prioriteter høj faglig standard, fleksibilitet og nærvær i forhold til vores patienter.                     
Vi følger i videst muligt omfang, de kliniske retningslinjer, som er udarbejdet af DSAM mv., ligesom vi prioriterer at deltage i efteruddannelse. Hver læge har 6 kursusdage om året.                                  
Vi deltager i Lægedag Syd og Praksisdag Syd så vidt det er muligt, enten hele eller dele af praksis.

Klinikkens normale arbejdstid er fra kl. 8 – 16.

Klinikken har sygepleje visiteret telefontid ml. kl. 8-10, visiterede akuttider i løbet af dagen, og ellers forudbestilte tider. Det er muligt at bestille tid, forny recepter og kommunikere med lægen via hjemmesiden. Vi har også mulighed for videokonsultationer. Klinikkens EDB-system er XMO.                        

Praksis er akkrediteret i 2016, og vi deltager nu i klyngegruppe under Kiap.

Kontakt praksis 

Har ovenstående vakt din interesse, håber vi du vil komme forbi og se klinikken og møde os og vores dygtige personale.
Kontakt venligst Karen eller Marianne på telefon 75123700 eller 76132120 eller via mail: praksis@ln22.dk.

Lægehuset Nørregade 22
Nørregade 22,1
6700 Esbjerg

APPFWU02V