Skip til primært indhold

Specialuddannelse for intensive sygeplejersker

Du kan specialuddanne dig i intensiv sygepleje i Region Syddanmark. Uddannelsen er 2 årlig videreuddannelse og uddannelsen udbydes 2 gange årligt.

Struktur og indhold

Introduktionsperioden er på 6 måneder, hvor sygeplejersken gennemgår et introduktions- og læringsprogram. Perioden afsluttes med evaluering og bedømmelse af periodens forløb.

1.del

Uddannelsens 1. del indeholder teoretisk og klinisk uddannelse, i 9 måneder – hvor den kliniske del foregår på godkendt intensivt afsnit i Region Syddanmark. Teoridelen består af 205 timer fordelt på ca. 34 dage, som afvikles i moduler.
1. del afsluttes med en teoretisk prøve. I 1. del indgår klinisk uddannelse på et opvågningsafsnit minimum 2 uger.

2.del

Uddannelsens 2. del varer 9 måneder og består af klinisk uddannelse og undervisning. I 2. del indgår klinisk uddannelse på et valgfrit afsnit i 4 uger, samt klinisk uddannelse på et andet intensivt afsnit i 6 uger.
De sidste måneder afsluttes med en afsluttende opgave, der tager udgangspunkt i en sygeplejefaglig problemstilling fra intensiv

Ansøgning til uddannelsen

For at søge skal du have:

  • Dansk autorisation som sygeplejerske 
  • minimum to års klinisk erfaring svarende til en fuldtidsansættelse
  • samt 6 måneders godkendt introduktionsansættelse på et intensivt afsnit

Uddannelsesstillinger opslås i regionens jobportal to gange årligt.

Anerkendelse for udenlandsk specialuddannelse

Såfremt du har en udenlandsk specialuddannelse i intensiv sygepleje, kan du søge om anerkendelse til funktionen som intensivsygeplejerske. 

Læs hvordan du søger om anerkendelse af udenlandsk uddannelse

Kontakt

Eva Berenth Paaske

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 73 31 97 Kontakt
APPFWU02V