Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for klinisk excellence centre

Region Syddanmark vil med puljen for klinisk excellence støtte centre, der er på vej til eller har opnået et højt internationalt niveau inden for klinik og forskning. Centrene skal medvirke til udvikling af forbedrede og helt nye behandlingsformer, være i front både hvad angår forskning og klinik samt være attraktive for topforskere og -klinikere fra ind- og udland.

Ansøgning til 2024 opslag af puljen er lukket 

Bemærk, at nyt opslag til puljen forventes offentliggjort efterår 2024.

Økonomi og opmærksomhedspunkter for puljen

Der gives i 2024 støtte til 1-2 centre á 7,5 mio. kr. (svarende til 1 million euro), som uddeles over en 5-årig periode. 

Puljen støtter alene centre som udgår fra et somatisk eller et psykiatrisk sygehus i Region Syddanmark, og som er et samarbejde på tværs af sygehusene i Region Syddanmark.

Der er tale om centre, som via forening af klinik og forskning evner at skabe banebrydende klinisk relevante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Se opslag og retningslinjer for puljen

Opslaget for puljen indeholder vigtig information om puljen og ansøgningsprocessen.

Læs opslaget til puljen for Klinisk Excellence Centre.

Modtager du bevilling fra puljen, gælder nedenstående retningslinjer. 

Læs retningslinjerne til puljen for Klinisk Excellence Centre.

Ansøg via GrantOne 

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via vores nye online-ansøgningssystem GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

GrantOne erstatter, fra efteråret 2023, det tidligere ansøgningssystem Efond. Dette betyder, at du som ansøger skal oprette en ansøgerprofil i GrantOne.

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Se tidligere modtagere af puljen til støtte af centre for klinisk excellence

Cardiovascular Centre of Excellence (CAVAC), Odense Universitetshospital, udnævnt i 2015.
Forskning i bedre diagnose, forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme.

Forskningsansvarlig: professor Jes Sanddal Lindholt 
For mere uddybende information om centeret se hjemmesiden: CAVAC

Danish Colectoral Cancer Center South (DCCCS), Sygehus Lillebælt, udnævnt i 2015.
Forskning i tarmkræft herunder optimering og skræddersyning af behandling til den enkelte patient med colorectal/tyktarmskræft.

Forskningsansvarlig: professor Anders Jakobsen

Odense Pancreas Center (OPAC), Odense Universitetshospital, udnævnt i 2017.
Forskning i sygdomme i bugspytkirtlen.

Forskningsansvarlig: professor Michael Bau Mortensen 
For mere uddybende information om centeret se hjemmesiden: OPAC 

Amyloidose Center (AmyC), Odense Universitetshospital, udnævnt i 2017.
Forskning i amyloidose, som er sygelige aflejringer af abnorme proteiner i cellerne i væv og organer.

Forskningsansvarlig: professor Niels Abildgaard 
For mere uddybende information om centeret se hjemmesiden: AmyC

Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy (CICA), Odense Universitetshospital Svendborg, udnævnt i 2019.

Forskning i kapselendoskopi som en løsning til et mere skånsomt og effektivt tilbud i forbindelse med screening for tarmkræft.

Forskningsansvarlig: professor Gunnar Baatrup
For mere uddybende information om centeret se hjemmesiden: CICA

Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC), Odense Universitetshospital, udnævnt i 2021.

Forskning i hvordan binyrebarkhormonerne påvirker helbredet, og hvordan behandlingen af patienter med binyrebarkhormon-relaterede sygdomme kan forbedres.

Forskningsansvarlig: professor Jan Frystyk

Gastrointestinal Diseases and Malformations in Infancy and Childhood (GAIN), Odense Universitetshospital, udnævnt i 2022.
Skræddersyet og helhedsorientering behandling af nyfødte og spædbørn med mave-tarm sygdomme eller misdannelser

Forskningsansvarlig: professor Steffen Husby
For mere information om centeret se hjemmesiden: GAIN

Kontakt for spørgsmål til puljen

Team Forskning

Damhaven 12, 7100 Vejle


APPFWU01V