Skip til primært indhold

Formål med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen "Hvordan har du det?” er at tage den generelle temperatur på danskernes sundhedstilstand

Fjerde gang undersøgelsen gennemføres

Det er fjerde gang den nationale undersøgelse "Hvordan har du det?" gennemføres. Det er dermed muligt at se udviklingen i danskernes sundhed fra 2010 til 2021.

Resultater forbedrer sundhedstilbud

Undersøgelsen giver et overblik over, hvordan det går med danskernes sundhed og trivsel både på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner, og hvor det er vigtigt at sætte ind netop nu.

Undersøgelsen bliver brugt i arbejdet med at forbedre forebyggelse af sygdomme og til at styrke danskernes sundhed og trivsel.

For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.

Resultater samles på hjemmeside

Resultatet fra den seneste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. For eksempel havde over halvdelen af syddanskerne tit ondt i ryggen, og hver tredje unge kvinde følte sig ofte nervøs eller stresset. Undersøgelsen viste også, at 3 ud af 4 storrygere ønskede at holde op med at ryge.

De nye resultater fra 2021 bliver samlet på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk, hvor resultaterne fra tidligere undersøgelser også kan læses.

300.000 danskere er udvalgt til at deltage

Cirka 300.000 danskere fra 16 år og op får spørgeskemaet "Hvordan har du det?" i deres digitale postkasse eller per brev. I Region Syddanmark er tallet cirka 66.000 borgere

Offentlige myndigheder står bag undersøgelsen

Det er de 5 regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, som gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Kontakt

Naja Ramskov Krogh

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


24965528

Peter Lund Kristensen

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


20585087
APPFWU01V