Skip til primært indhold

Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelse blandt børn og unge i Region Syddanmark

De 22 kommuner og Region Syddanmark arbejder på, at understøtte et godt tværsektorielt samarbejde omkring børn og unge med spiseforstyrrel­se, både i forhold til indsatser, behandling og opfølgning samt med inddragelse af barnet/den unge og dennes forældre/pårørende. Udgangspunktet er bl.a. Sundhedsstyrelsen forløbsprogram.

Socialdirektørforum har et ønske om at styrke mulighederne for videndeling og erfaringsudveksling på området for spiseforstyrrelse. I samarbejde med Region Syddanmark har regionen oprettet et kursus til medarbejdere der arbejder med spiseforstyrrelser. Samtidig har Socialdirektørforum fået udarbejdet notatet: Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser, som en hjælp til de kommuner der vil udbygge deres indsats så de kan finde støtte og inspiration til det videre arbejde.

Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser

Der har været afholdt to temadag om børn og unge med eller i risiko for spiseforstyrrelser. De to temadage kan du se mere om her.

Temadag d. 21. november 2022 "Børn og unge med spiseforstyrrelser, -et fælles ansvar"

Formålet med temadagen var et sætte fokus på børn og unge med eller i risiko for spiseforstyrrelse mhp. at fremme og forbedre det tværsektorielle samarbejde. Derfor blev der lagt op til dialog via forskellige spændende oplæg om spiseforstyrrelser, kommunale erfaringer og ikke mindst bruger oplevelser.

Herunder finder du materiale fra dagen:

Temadag d. 11. maj 2022 "Spiseforstyrrelse blandt børn og unge i Syddanmark"

11. maj 2022 afholdte Region Syddanmark en tværfaglig og tværsektoriel konference om opsporing, forebyggelse, behandling og rehabilitering af spiseforstyrrelsesramte og deres familier.

Herunder finder du optagelser fra dagen:

Film 1: kl. 08.50: Velkomst, kl. 9.05: Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde v. Michael Axelsen SST

Film 2: Kl.10.40: Inspirationsoplæg fra tre kommuner, Sønderborg, Kolding og Vejle kommune

Film 3: Kl. 13.15: Paneldebat mellem Sussi Slumstrup, Speciallæge, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland. Helle Koch-Christensen, Sygeplejerske, koordinator, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle.  Teresa Schürmann, Distriktsleder i Socialpsykiatrien Sønderborg kommune. Steffen Skov Sønnichsen, Afdelingsleder Netværket, HFI (unge) Kolding kommune. Mathilde Due Worm, Sygeplejerske Vejle kommune.

Materialer fra dagen:

Kontakt specialkonsulent Alice Skaarup Jepsen for tilgængelig version af videoernes indhold på tlf. 29201443.

 

Henriette Bondo Andersen

Projektleder

Tværsektorielt samarbejde


+45 21478740
APPFWU02V