Skip til primært indhold

Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark

I Region Syddanmark er der i regi af Budget 2019 pågået et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed vedr. en analyse af børn og unges mentale trivsel i Region Syddanmark. Analysen har undersøgt: 

Rapport 2021: Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark

  • Forekomst af og udviklingen i psykisk sygdom og mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark. Årsager til udviklingen og forklaringsmodeller på baggrund af desk research.
  • Karakteristika ved unge med dårlig mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark.
  • De unges perspektiver på trivsel og mental sundhed.
  • Relevante danske indsatser med henblik på at kunne iværksætte forebyggende indsatser.

Undersøgelsen er sammensat af en kvantitativ og en kvalitativ del. Til den kvantitative analyse er der anvendt data fra flere forskellige datakilder; herunder Den Nationale Sundhedsprofil, Ungdomsprofilen, samt forskellige administrative registre. Til den kvalitative del, er der foretaget interview med flere eksperter, praktikere samt børn og unge.

Du kan læse rapporten "Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark" på sdu.dk

APPFWU02V