Skip til primært indhold

Fælles dokumenter for forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge

Tracerundersøgelse på børne- og ungeområdet

Fælles dokumenter for forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge

Som en del af opfølgningsarbejdet i forbindelse med implementeringen af ”Den Tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark”, blev der ultimo 2020 og primo 2021 foretaget en tracer-undersøgelse med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen forløbsprogrammer for henholdsvis ADHD, Angst og depression samt Spiseforstyrrelser. Her blev patienter, borgere, pårørende samt sundheds- og socialfagligt personale interviewet på tværs af kommuner, somatiske- og psykiatriske sygehuse og praktiserende læger.

Formålet med denne tracerundersøgelse var at følge i patienter og borgernes ”fodspor” på tværs af fag og sektorer, for derved at afdække forskellige interessenters perspektiver, erfaringer og oplevelser.

Læs mere om undersøgelsen og de enkelte forløb i nedenstående dokumenter.

Socialstyrelsen publikation, ”Unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd – Indsatsmodel”

Indsatsmodellen beskriver centrale principper for en indsats målrettet unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd. Modellen rummer fem centrale principper for en indsats målrettet unge med en lettere eller moderat spiseforstyrrelse og/eller selvskadende adfærd.

Se yderligere om indsatsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside

APPFWU02V