Skip til primært indhold

Gravide og nyfødte

Samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis skal sikre et trygt og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet gennem graviditet, fødsel og barsel. Det skal ske ud fra en helhedsorienteret tilgang med familien i centrum.

Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide

Denne aftale omhandler alle gravide, hvor der er en bekymring for barnets trivsel, som medfører en underretning, og derfor et samarbejde mellem sygehus og kommune.

Læs samarbejdsaftalen vedrørende sårbare gravide her

Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark

Denne aftale skal sikre bedst mulige sammenhængende, koordinerede og tværsektorielle indsats af høj kvalitet overfor gravide med forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, og børn indtil skolealderen, der i fostertilstanden har været eksponeret for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler.
Aftalen beskriver roller og ansvar i samarbejdet og hvordan der gennem information, dialog og planlægning skal sikres en samlet social- og sundhedsfaglig indsats overfor mor/forældre og barn i hele forløbet.

Læs hele samarbejdsaftalen omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark her (revideret juni 2020)

Fødeplanen

Fødeplanen beskriver tilbuddene til kvinden, barnet og familien i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Der lægges vægt på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejdet med og om familien og på koordinering af tilbuddene. Samtidig er fødeplanen også et opslagsværk primært rettet mod de fagprofessionelle der varetager opgaverne i forhold til svangreomsorgen.

Læs fødeplanen "En god start på livet"

Ammepolitik

Formålet med den regionale ammepolitik er at tilbyde gravide, fødende og nybagte familier i regionen en fagligt ensartet og individuel tilpasset vejledning om amning af høj kvalitet.

Læs regionens ammepolitik her

APPFWU02V