Skip til primært indhold

Nye rammer for kronisk sygdom

Udarbejdelse af nye forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom er et prioriteret indsatsområde i Sundhedsaftalen 2015-18.

Det Administrative Kontaktforum har godkendt en generisk model, som skal danne rammen om udviklingen af de nye patientforløbsprogrammer for mennesker med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), diabetes, kronisk rygsygdom, leddegigt, depression og kronisk hjertekarsygdom.

Læs beskrivelsen af den generiske model for patientforløb for udvalgte patientgrupper.

Formålet med forløbsprogrammerne

Forløbsprogrammene skal beskrive den samlede behandlingsindsats på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis med det formål at sikre rettidig kommunikation, et velfungerende samarbejde mellem fagprofessionelle, og herigennem øge behandlingskvalitet og sikre sammenhæng for patienten.

De nye forløbsprogrammer skal i endnu højere grad bero på et velfungerende tværsektorielt samarbejde, der ikke blot anerkender, at mennesker med kronisk sygdom kan have brug for flere samtidige indsatser fra forskellige sektorer, men også muliggør en sådan tværsektoriel indsats.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen om udvikling af nye rammer for kronisk sygdom.

Det nye forløbsprogram for mennesker med KOL i Region Syddanmark er udviklet i et tæt samarbejde med patienter og pårørende og sundhedsprofessionelle fra sygehuse, kommuner og almen praksis.

Arbejdet med forløbsprogrammerne

Forløbsprogrammerne udarbejdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og i samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle fra sygehuse, kommuner og almen praksis, der arbejder med behandling, pleje eller rehabilitering af de relevante målgrupper.

Når forløbsprogrammerne er godkendt, bliver de sendt til implementering på Region Syddanmarks sygehusenheder, i de 22 syddanske kommuner og i almen praksis.

Status

KOL

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte et nyt forløbsprogram for mennesker med KOL den 28. februar 2017. Du kan læse forløbsprogrammet for mennesker med KOL her og den  tilhørende kommunikationspakke her.

Diabetes

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte et nyt forløbsprogram for mennesker med diabetes den 28. februar 2018. Du kan læse forløbsprogrammet for mennesker med diabetes her og den tilhørende kommunikationspakke for mennesker med diabetes her

Hjertesygdom

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte et nyt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom den 8. februar 2019. Du kan læse forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom her og den  tilhørende kommunikationspakke.

Depression

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte et nyt forløbsprogram for mennesker med depression den 8. december 2020. Du kan læse forløbsprogrammet for mennesker med depression her og den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan her.

APPFWU01V