Skip til primært indhold

Børn og unge

I Region Syddanmark er der i regi af Sundhedsaftalen, Psykiatriplanen og Praksisplanen fokus på børne- og ungeområdet. Formålet er at forbedre forløbene for børn og unge i forbindelse med forebyggelse, herunder øge fokus på tidlig opsporing af mistrivsel, udredning, diagnostik og behandling samt opfølgning, genoptræning og rehabilitering.

Børn og unge

Arbejdet er igangsat med projekterne Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark, Forløbsprogrammerne for ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelser samt projekt Fremskudt funktion. Læs mere om projekterne her nedenfor:

En del af Sundhedsaftalen, Psykiatriplanen og Praksisplanen

Da børne- og unge området er indskrevet i centrale dokumenter som et særligt indsatsområde, er der lagt op til et længerevarende udviklings- og implementeringsarbejde. Der udvikles og afprøves forskellige tiltag eller produkter, som vejledninger, mhp. at forbedre samarbejdet, kommunikationen og koordinationen mellem aktørerne. Tværfagligt som tværsektorielt. Blandt andet arbejdes der konkret med:

• Fælles skabelon til brug for underretninger for sundhedsprofessionelle
• Etablering af (faste) Netværksmøder
• Tovholderfunktionen
• Fælles kompetenceudvikling.

I takt med at produkterne er udarbejdet, afprøvet og revideret samt efterfølgende godkendt, vil du kunne finde redskaberne på siden Fælles dokumenter

 

Henriette Bondo Andersen

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


21478740
APPFWU01V