Skip til primært indhold

Rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

I dag overlever flere en kræftsygdom, og de kræftsyge lever i længere tid, end man tidligere har set.

Det øger behovet for rehabilitering, der kan være med til at sikre, at disse mennesker kan klare sig selv i hverdagen og så vidt muligt genvinder deres funktionsevne.

På trods af øget overlevelse er der stadig mange, som dør af kræft hvert år. Der er derfor også behov for et øget fokus på den palliative indsats gennem hele forløbet. 

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Med afsæt i Kræftplan III fra 2010 udgav Sundhedsstyrelsen i 2011 et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

På det grundlag udarbejdede de 22 kommuner, almen praksis og Region Syddanmark i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse en regional implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram (PDF), som blev godkendt i 2013.

Implementeringsplanen skal sikre sammenhæng med den indsats, der i øvrigt foregår på kræftområdet, herunder kræftpakkerne og samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende patienter.

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 22. juni 2017 et tillæg til implementeringsplanen, som omhandler vurderingen af kræftpatienternes behov for rehabilitering og palliation samt kommunikationen og dokumentationen af denne behovsvudering.

Behovsvurdering

Behovsvurderingen er en identifikation af, om patienten har et rehabiliterings- eller palliationsbehov samt en kort beskrivelse af, hvori behovet består.

Alle kræftpatienter skal tilbydes en behovsvurdering, når den initiale behandling på sygehuset afsluttes, eller når der sker væsenlige ændinger i patientens forhold, herunder sektorskifte. 

Al kommunikation i forbindelse med behovsvurderingen foregår via en særlig korrespondancemeddelelse med titlen ”behovsvurdering, kræft”. Patienten skal have en udskrift af behovsvurderingen.

Der er udarbejdet information og vejledning vedrørende behovsvurderingen til såvel patienter/pårørende som personalet. Du kan finde dette materiale herunder:

Den videre proces

En tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. forløbsprogrammet har afsluttet sit arbejde i foråret 2017. Den videre implememtering af behovsvuderingen foregår i regi af de lokale samordningsfora.

APPFWU01V