Skip til primært indhold

Mennesker med senhjerneskade

På hjerneskadeområdet er målet med rehabilitering at mindske følgerne af hjerneskaden, og at den enkelte så vidt muligt opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering indebærer ofte en forberedelse til en ny livssituation og finder sted i en samarbejdsproces mellem den enkelte borger, pårørende og fagfolk. Indsatsen er generelt kendetegnet af en høj grad af specialisering og behov for tværfaglighed og samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger.

Forløbsprogrammet og den regionale implementering

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2011 forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade og for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har i en lokal tilpasnings- og implementeringsaftale fastlagt rammen for den syddanske implementering af de to forløbsprogrammer. Aftalen blev godkendt på møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. marts 2014. De Lokale Samordningsfora er ansvarlige for implementeringen af aftalen.

Læs Tilpasnings- og implementeringsaftalen (pdf).

Aftalen har til formål at understøtte høj kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og god kommunikation og koordination i tværgående forløb på hjerneskadeområdet. Det er målet, at kvaliteten løftes inden for de givne økonomiske rammer gennem mere ensartede og strømlinede forløb og bedre og mindre personafhængig koordinering.

Kontaktperson

Lisa Albæk Pedersen

Specialkonsulent

Tværsektorielt samarbejde


21490067
APPFWU02V