Skip til primært indhold

Peritonealdialyse i eget hjem

En del af dialysepatienterne i Region Syddanmark behandles ved PD i eget hjem som alternativ til hæmodialyse på sygehusene.

Behandlingen er en sygehusopgave, men sygehuset kan indgå aftale med kommunen om overdragelse af denne opgave. Kommunens hjemmeplejepersonale yder efter forudgående aftale med sygehuset hermed assistance til patienten.

Link til aftale om P-dialyse i eget hjem (pdf) 
(revideret juni 2018)

Link til standardkontrakt (word) 
(revideret juni 2018)

Link til AAPD undervisning (pdf)
(revideret august 2020)

Link til ACAPD undervisning (pdf)
(revideret august 2020)

Formålet med at indgå en aftale

Formålet er at have klare retningslinjer om:

  • oplæring af hjemmesygeplejersker
  • opstart af nye patienter
  • gennemførelse af selve behandlingen
  • honorering af kommunen.

En afgørende forudsætning for flere patienter i udgående dialyse er et tæt samarbejde og koordinering mellem sygehus og kommune omkring opgaven, idet nogle patienter har behov for hjælp til til- og frakobling af dialyseapparat m.m.

Den overordnede referenceramme for nærværende samarbejdsaftale om hjemmebehandling er sundhedsaftalerne, herunder SAM:BO – samarbejdsaftale om borger/patientforløb.

APPFWU01V