Skip til primært indhold

Blodprøvetagning i eget hjem

Region Syddanmark og de 22 kommuner har indgået en rammeaftale om blodprøvetagning i eget hjem. Rammeaftalen fastlægger vilkårene for hvordan sygehusene i Region Syddanmark kan indgå aftaler med den enkelte kommune, såfremt denne ønsker det.

Rammeaftalen skal sikre at borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen/hjemmesygeplejen og som på grund af somatiske eller psykiske lidelser kun med stort besvær kan komme til læge eller ambulatorium, får mulighed for at få taget blodprøve i eget hjem. Aftalen omfatter ikke akutte blodprøver.

Hvis en kommune ønsker at indgå samarbejde med deres lokale sygehuse om blodprøvetagning i eget hjem, skal de udfylde og indgå standardaftalen. Standardsaftalen beskriver primære målgruppe, proces for bestilling, kommunikation og planlægning samt taksterne for ordningen.

Tilknyttede materialer:

Godkendt i Det Administrative Kontaktforum, 17.september 2020

APPFWU01V