Skip til primært indhold

Fælles temadag om funktionelle lidelser

Gense temadag om funktionelle lidelser hos børn og unge i Lillebælt-området.

Onsdag 8. juni 2022 kl. 12.00-16.30 holdte Region Syddanmark "Fælles temadag om funktionelle lidelser hos børn og unge i Lillebælt-området".

Formål

Øget viden og fælles dialog omkring børn og unge med funktionelle lidelser samarbejdsparterne imellem. Med manglende viden er der risiko for, at patienter/borgerer oplever at bliver mødt af mistro og stigmatisering, og at der ikke tilbydes relevant udredning, behandling, rehabilitering og information. Dette kan vi i fællesskab gøre noget ved, derfor inviterer vi til en fælles temadag. 

Målgruppe

Pædagoger, lærer, socialrådgiver, sundhedsprofessionelle på børne- og ungeområdet ansat i kommuner og region. 

Video: Fælles temadag om funktionelle lidelser

8. juni 2022 afholdte Region Syddanmark fælles temadag om funktionelle lidelser hos børn og unge i Lillebælt-området.

Du kan gense temadagen på video her

Program

12:00 Registrering og frokost

12:30 Velkomst v. Bodil I. Lyng-Rasmussen, Overlæge, speciallæge i Børne – og ungdomspsykiatri
og Michael Højer, Leder af TCBU, Tværfagligt Center for Børn og Unge

12.45 Hvad er funktionelle symptomer/ lidelser hos børn og unge?
herunder udredning og behandling. V. Psykolog Jenny Jacobsen og Overlæge / speciallæge
i Børne – og ungdomspsykiatri Bodil Lyng-Rasmussen - Børne – og Ungeafdelingen,
Kolding Sygehus

13.45 Lille øvelse: Drøft 5 minutter med din ”side mand”, kan I komme i tanke om
borgere/patenter svarende til det beskrevne og hvad er jeres erfaringer hermed?

13.50 Stigmatisering og narrativ tilgang.
Oplæg fra Vejle Kommune vil være med kort intro fra leder af Tværfagligt Center for Børn og
Unge, Michael Højer, og herefter fysioterapeuterne Monia Pedersen. Oplægget vil vedrøre
stigmatisering og betydningen af hvordan børn og unge med funktionelle lidelser italesættes og
mødes i det offentlige system. Der vil være konkrete eksempler på hvordan der kan arbejdes med
inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler, så børn og unge med funktionelle lidelser ikke
ekskluderes fra de almene fællesskaber.

14.30 Kaffe pause

14.45 Forebyggelse af funktionelle symptomer/lidelser set i et kommunalt
og regionalt perspektiv, v. Faglig koordinator for Skole – og dagtilbudsrådgiverne
i Kolding Kommune Bettina Beyer og Sundhedssocialrådgiver og psykoterapeut Helle Gates,
Børne – og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus

15.30 Panel debat og spørgsmål fra deltagere
Hvordan styrker vi det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om børn og unge
med eller i risiko for funktionelle lidelser?

16.30 Afrunding og tak for i dag

PowerPoints

Hvad er funktionelle symptomer/ lidelser hos børn og unge? 

Funktionelle symptomer og lidelser hos børn og unge, herunder udredning og behandling. V. Psykolog Jenny Jacobsen og Overlæge / speciallæge i Børne – og ungdomspsykiatri Bodil Lyng-Rasmussen - Børne – og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus

PowerPoint: ”Funktionelle symptomer og lidelser hos børn og unge”

Stigmatisering og narrativ tilgang. 

Oplæg fra Vejle Kommune vil være med kort intro fra leder af Tværfagligt Center for Børn og Unge, Michael Højer, og herefter fysioterapeuterne Monia Pedersen. Oplægget vil vedrøre stigmatisering og betydningen af hvordan børn og unge med funktionelle lidelser italesættes og mødes i det offentlige system. Der vil være konkrete eksempler på hvordan der kan arbejdes med inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler, så børn og unge med funktionelle lidelser ikke ekskluderes fra de almene fællesskaber.

 PowerPoint: ”Funktionelle lidelser 8. juni”

Forebyggelse af funktionelle symptomer/lidelser set i et kommunalt - "Maltes forløb" og regionalt perspektiv,

v. Faglig koordinator for Skole – og dagtilbudsrådgiverne i Kolding Kommune Bettina Beyer og Sundhedssocialrådgiver og psykoterapeut Helle Gates, Børne – og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus

PowerPoint: ”Maltes forløb” 

 

APPFWU01V