Skip til primært indhold

E-læringskursus om anlæggelse og pleje et urinvejskateter i borgerens eget hjem

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse.

Aftalen har til formål at sikrer, at kommunale medarbejdere opnår de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at anlægge og pleje et urinvejskateter i borgerens eget hjem.

I relation til aftalen, er der udviklet et e-læringskursus om anlæggelse og pleje af urinvejskateter i borgerens eget hjem.

E-læringskurset stilles til rådighed for alle kommuner i Region Syddanmark samt regionale sygehusenheder.

Baggrund

Samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og pleje er vedtaget i 2018 af Det Administrative Kontaktforum under Sundhedsaftalen for Region Syddanmark. Følgegruppen for Behandling og Pleje er ansvarlig for samarbejdsaftalen.

Læs samarbejdsaftalen om kateteranlæggelse og pleje

I Samarbejdsaftalen er defineret at Region Syddanmarks sygehusenheder skal bistå med kompetenceudvikling og oplæring af sygeplejersker i kateteranlæggelse.

Odense Kommune og OUH har ultimo 2018 arbejdet på at udvikle et elektronisk e-læringskursus, som kunne erstatte det eksisterende kompetenceudviklingsforløb for kommunale sygeplejersker ift. kateteranlæggelse. Det skyldes primært, at OUH oplevede en stigende efterspørgsel på kompetenceudviklingsforløb, som de har haft svært ved at efterkomme.

Et e-læringskursus, der supplerer de eksisterende kompetenceudviklingsforløb, blev derfor vurderet relevant for de øvrige syddanske kommuner samt regionens sygehusenheder. Derfor blev de øvrige syddanske kommuner inviteret med i arbejdet, og Koncernledelsesforum i Region Syddanmark har efterfølgende valgt at finansiere projektet  og understøtte udviklingen af en generisk model for e-læring.

Regionen (team e-læring, Koncern HR) har varetaget projektlederfunktionen og den tekniske del, mens en tværsektoriel arbejdsgruppe har bidraget med det faglige indhold i relation til kateteranlæggelse.

E-læringen tager udgangspunkt i Statens Serum Institut National Infektionshygiejnisk Retningslinje og har været til review hos Infektionshygiejnisk Forum.

Formålet med projektet er at styrke og ensrette kompetencerne inden for kateteranlæggelse og – pleje i kommunale akutfunktioner.

Indhold af e-læringsmodulet

E-læringsmodulet erstatter den teoretiske del af undervisningen og bliver en obligatorisk del af den
undervisning, som sygehusene stiller til rådighed for kommunerne, når de skal løse opgaven i henhold til
samarbejdsaftalen. Der er også en praktisk del, som fortsat vil foregå med fysisk fremmøde på sygehusene.

Kurset er bygget op af tekstelementer, video, forskellige øvelser og quizspørgsmål, så kursisten får et varieret indtag af viden undervejs, og der er lagt vægt på, at man skal involveres som kursist og ikke bare får serveret alle informationerne.

Første afsnit er en helt kort introduktion til kurset, hvorefter der kommer et afsnit om-handlende urinvejenes anatomi. Det er en god blanding af video, illustrationer og øvelser.

Herefter er der et kort afsnit om de forskellige katetertyper og deres anvendelser afsluttet med et par quizspørgsmål.

De næste par afsnit i kurset er mere specifikke i forhold til anlæggelse af kateter. Slutteligt er der afsnit med yderligere info omkring drænagesystem, dokumentation, samt afsnit med observationer og komplikationer. Herunder ligger der også 4 cases, lavet med speak, hvor kursisten skal tage stilling til nogle specifikke problemstillinger.

Se e-læringskurset vedr. anlæggelse og pleje et blærekateter i borgerens eget hjem

Sådan tages i e-læringsmodulet i brug

Der er lavet en teknisk løsning, der gør, at e-læringsmodulet kan sendes ud som fil (”Proxy-SCORM-pakke”), og tages i brug via de kommunale Learning Management Systemer (LMS). Løsningen referer til en kilde-pakke, som ligger på en regional server.

Denne løsning gør, at evt. rettelser i fremtiden automatisk vil slå igennem ude i kommunerne, hvis der er behov for at rette indhold eller fejl i kilde-pakke kan det gøres centralt via regionens servere.

Download filen som skal oprettes i de kommunale Learning Management Systemer (LMS) 

Løsningen er testet i forskellige kommunale Learning Management Systemer, og det vil være op til den enkelte kommune er installere det i eget system.

Skulle jeres kommune ikke have et Learning Management System, vil det være muligt at få adgang til e-læringskurset via link. Denne løsning understøtter kun adgang til selve kurset, og det vil her ikke være muligt at se hvilke medarbejdere der har taget og gennemført kurset.

Denne information er sendt direkte til alle syddanske kommuner via Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat, samt til orientering i alle lokale samordningsfora.

Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål, kan de rettes til sekretær for Følgegruppen for Behandling og Pleje, Magnus Falby tlf. 29 20 13 48 eller mail: magnus.falby@rsyd.dk.

APPFWU01V