Skip til primært indhold

Lægehuset Center Øst i Sønderborg søger en speciallæge i almen medicin

Lægepraksis søger nye lægekollega. Det gode lægeliv findes i Sønderborg. Læs mere om vores lægepraksis nedenfor.

Vi er en stor solo-delepraksis med 2 læger og 2.300-2.400 patienter. Vi søger en ung læge, som gerne
vil arbejde på nedsat tid, da den ene af de nuværende læger går på pension.
Som udgangspunkt har du en ugentlig fridag og fri hver anden fredag. Lægerne dækker hinandens
ferie, kurser og eventuelle sygedage.

Om praksis 

Der arbejdes med flad struktur i praksis. Vi har 2 dygtige sygeplejersker, der blandt andet passer de
kroniske patienter. Vi har to dygtige sekretærer, der står for visitation og administration. Den ene
fungerer som praksismanager.

Vi lægger vægt på høj faglig kvalitet og har mange opdaterede og grundige vejledninger til al
kronikerbehandling m.m. Vi har stor personale- og patienttilfredshed. Vi holder møde sammen en
gang om ugen.

Praksis er lige til at træde ind i, vi mangler bare dig.
Den tilbageværende læge vil blive nogle år endnu i praksis. Derefter er der mulighed for at fortsætte
sammen med en anden på samme måde (kræver deletilladelse), at fortsætte alene eller at opkøbe
endnu et ydernummer sammen med en anden, hvilket der forventes at være meget gode muligheder
for.

Der er en stor lægeklynge i Sønderborgområdet og en del unge læger. Sønderborg byder på rigtig
meget kultur- , natur og handelsliv.

Kontakt praksis 

Kontakt os og hør nærmere, hvis du er interesseret i at blive almindelig vikar for en længere
periode, §24 ansat eller er interesseret i at blive medejer.
Er I to læger, der kunne tænke jer at få en praksis sammen, må I også meget gerne henvende jer.
Kontakt: annettekokholm@yahoo.com eller tina@laegehuset6400.dk 

Lægehuset Center Øst
Grundtvigs Alle 181
6400 Sønderborg

APPFWU02V