Skip til primært indhold

Ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper

Her finder du formular og vejledning til ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper.

Formular til ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper

Herunder finder du formular til ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper. 

Ansøg om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper

 

Vejledning til ansøgning om midler fra KEU-puljen til godkendte efteruddannelsesgrupper (decentral gruppebaseret efteruddannelse):

Hvem kan søge ?

Alle godkendte efteruddannelsesgrupper i Region Syddanmark kan søge om midler til afholdelse af efteruddannelsesaktiviteter. Der skal indsendes en ansøgning til hver enkelt efteruddannelsesaktivitet. Ansøgning kan indsendes både før og efter mødets afholdelse.

Hvad gives der tilskud til?

Almindeligt DGE-møde.
Leje af lokale og forplejning, dog max. 180 kr. pr. gruppemedlem pr. møde til forplejning og max. 1.200 kr. til lokaleleje, såfremt man ikke har mulighed for benytte lokaler i Kolding, Kokholm, som er gratis.
Udgift til underviser (honorar, vingave eller lign.).
Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster, som kan fås hos KEU-sekretariatet - KEU@rsyd.dk
Kørselsrefusion til underviser iflg. statens takst.
Halvdagsmøde (min. 3 timers effektiv undervisning) max. 350 kr. pr. deltager.
Heldagsmøde (min. 6 timers effektiv undervisning) max. 600 kr. pr. deltager.
Årligt internat (min. 6 timeres effektiv undervisning) max. 1.500 kr. pr. døgn pr. deltager. 

Hvad gives der IKKE tilskud til?

Der gives ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste.
Der ydes ikke tilskud til efteruddannelsesaktiviteter, der har opnået støtte/ sponsorering andre steder fra.

Hvordan søger man?

Elektronisk ansøgningsskema udfyldes af tilskudsmodtageren.
Der indsendes én ansøgning pr. efteruddannelsesaktivitet.
Maks. 10 hverdage efter at KEU-sekretariatet har modtaget ansøgningen, vil ansøger få besked om ansøgningen er imødekommet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgning om midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, er du altid velkommen til at rette henvendelse enten til KEU-sekretariatet, att.: fuldmægtig Hanne Mejborn Nielsen (29 20 13 84 eller via e-mail: Hanne.M.Nielsen@rsyd.dk ) eller sende en mail til: Efteruddannelsesvejlederne@rsyd.dk

Du kan også kontakte en af efteruddannelsesvejlederne i Region Syddanmark direkte – mailadresser ses herunder:

Karl-Martin Lind: kmlind@dadlnet.dk

Ane Jørgensen: anes@dadlnet.dk

Kai Juul Petersen: kjp@dadlnet.dk

Pernille Lind: pernille.lind@privat.dk

Lone Grønbæk: lone.groenbaek@dadlnet.dk

Udbetaling af midler

Efter mødets afholdelse fremsendes relevante bilag vedr. lokaleleje, forplejning, antal deltagere m.v. til e-mail: Hanne.M.Nielsen@rsyd.dk eller til følgende adresse:

Region Syddanmark
KEU-sekretariatet
Att.: Hanne Mejborn Nielsen
Damhaven 12, 7100 Vejle

Honorar og kørsel til underviser skal afregnes direkte via KEU-sekretariatet.
Underviser skal, via Virk.dk, indsende elektronisk faktura via EAN-nummer 5798002571141 og påføre personreference-mail: Hanne.m.nielsen@rsyd.dk.

Fakturaen skal påføres antal timer, kilometer og gruppenavn og indsendes til:

Region Syddanmark
SydKIP
Att.: Hanne Mejborn Nielsen
Damhaven 12
7100 Vejle

APPFWU02V