Skip til primært indhold

Ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper

Her finder du formular og vejledning til ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper.

Formular til ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper

Herunder finder du formular til ansøgning om tilskud til godkendte efteruddannelsesgrupper:

 

Vejledning til ansøgning om midler fra KEU-puljen til godkendte efteruddannelsesgrupper (decentral gruppebaseret efteruddannelse):

Hvem kan søge ?

Alle godkendte efteruddannelsesgrupper i Region Syddanmark kan søge om midler til afholdelse af efteruddannelsesaktiviteter. Der skal indsendes en ansøgning til hver enkelt efteruddannelsesaktivitet. Ansøgning kan indsendes både før og efter mødets afholdelse.

Hvad gives der tilskud til?

Leje af lokale og forplejning, dog max. 180 kr. pr. gruppemedlem pr. møde til forplejning og max. 1.200 kr. til lokaleleje, såfremt man ikke har mulighed for benytte lokaler i Kolding, Kokholm, som er gratis.
Udgift til underviser (honorar, vingave eller lign.).
Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster, som kan fås hos KEU-sekretariatet - KEU@rsyd.dk
Kørselsrefusion til underviser iflg. statens takst.

Hvad gives der IKKE tilskud til?

Der gives ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste.
Der ydes ikke tilskud til efteruddannelsesaktiviteter, der har opnået støtte/ sponsorering andre steder fra.

Hvordan søger man?

Ansøgningsskema udfyldes af tilskudsmodtageren og indsendes til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark. (se adressen på skemaet).
Der indsendes én ansøgning pr. efteruddannelsesaktivitet.
Maks. 10 hverdage efter at KEU-sekretariatet har modtaget ansøgningen, vil ansøger få besked om ansøgningen er imødekommet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgning om midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, er du altid velkommen til at rette henvendelse enten til KEU-sekretariatet, att.: fuldmægtig Hanne Mejborn Nielsen (76 63 13 84 eller via e-mail: Hanne.M.Nielsen@rsyd.dk ) eller sende en mail til: Efteruddannelsesvejlederne@rsyd.dk

Du kan også kontakte en af efteruddannelsesvejlederne i Region Syddanmark direkte – mailadresser ses herunder:

Karl-Martin Lind: kmlind@dadlnet.dk

Torsten Dilling: dilling@dadlnet.dk

Kai Juul Petersen: kjp@dadlnet.dk

Bodil Bech: bodil.bech@dadlnet.dk

Lone Grønbæk: lone.groenbaek@dadlnet.dk

Maria Pia Bonnema: mpb@langeskov.laegens.net

Udbetaling af midler

Efter mødets afholdelse fremsendes relevante bilag vedr. lokaleleje, forplejning, antal deltagere m.v. til e-mail: Hanne.M.Nielsen@rsyd.dk eller til følgende adresse:

Region Syddanmark
KEU-sekretariatet
Att.: Hanne Mejborn Nielsen
Damhaven 12, 7100 Vejle

Det er muligt, via KEU-sekretariatet, at få udbetalt diverse honorarer til undervisere på speciel blanket, som kan fås ved henvendelse til KEU-sekretariatet.

APPFWU02V