Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 05. maj 2021

Mødedato
05-05-2021 kl. 15:00 - 15:50

Mødested
Mødelokale 4 / Video

Deltagere
 • Mads Skau, V
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Ida Damborg, F
 • Olfert Krog, O
 • Tage Petersen, V
 • Ulrik Sand Larsen; V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælperordninger
  2. Godkendelse af akuthjælpergruppe i Jelling og omegn
  3. Orientering om responstidsmål for første sundhedsprofessionelle præhospitale bil – 1. kvartal 2021
  4. Orientering om overholdelse af servicemål for C- og D-kørsel
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt
  7. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/509
  1. Godkendelse af vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  I indeværende sag indstilles til regionsrådet tre vejledende kriterier for, om der bør oprettes en akuthjælperordning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hovedredskabet i den præhospitale indsats er ambulancen bemandet med to reddere. Der er som supplement etableret frivillige akuthjælperordninger i de områder af Region Syddanmark, hvor det tager længst tid for ambulancer, akutbiler, akutlægebiler og akutlægehelikoptere at komme frem.

   

  Enkelte frivillige akuthjælperordninger blev overført fra amterne ved regionsdannelsen i 2007 og sidenhen er der sket en stor udbygning med ordningerne i Region Syddanmark. I dag er de områder, hvor det tager længst tid for ambulancen at komme frem generelt dækket af akuthjælperordninger (se vedlagte kort med placering af akuthjælperordningerne).

   

  Fra juli 2018 er der også blevet udkaldt frivillige til hjertestop i Region Syddanmark, først i regi af ”Danmark Redder Liv” sammen med Region Sjælland og fra den 1. maj 2020 i den landsdækkende ordning ”Hjerteløberne”.

   

  Akuthjælperordningerne rykker ud til en bred palet af livs- og førlighedstruende tilstande (A-udkald med horn og blink) både sygdom og ulykker, hvor de kan gøre en forskel, hvis de kommer frem før ambulancen/akutlægehelikopteren.

   

  Region Syddanmark har suppleret akuthjælperordningerne med udkald af frivillige til hjertestop overalt i regionen. Årsagen er, at der er forholdsvis mange hjertestop, og fordi hjertestop er den mest tidskritiske tilstand, hvor det er vigtigst med hurtig indsats. Der var 1.059 udkald i Region Syddanmark til hjertestop/nær ved hjertestop i 2020.

   

  Tilbagemeldingerne fra borgere, akuthjælpere og sundhedsprofessionelle er generelt, at akuthjælpere er værdsatte i områder, hvor akuthjælperne kommer frem før reddere og akutlæger, og kan gøre en forskel.

   

  I områder, hvor ambulancen kommer hurtigt frem, især i byer, hvor der ligger en ambulancestation, mister akuthjælperne motivationen, når de kommer frem nogenlunde samtidig med ambulancen. Ligeledes kan redderne generelt disse steder ikke se nytteværdien af akuthjælperne.

   

  Det er afgørende, at der er tilstrækkeligt befolkningsunderlag i en akuthjælperordning på fastlandet. Kun derved kan akuthjælperne opnå et fornuftigt antal udkald og kan opretholde en vis rutine.

   

  Det er et krav for at kunne oprette en præhospital ordning i Region Syddanmark, at man kan samarbejde, ikke overvurderer egne evner og kan indordne sig under regionens retningslinjer.

   

  På baggrund af drøftelser i præhospitaludvalget og på baggrund af erfaringerne med eksisterende akuthjælperordninger vurderer administrationen, at der bør være følgende tre vejledende kriterier for, om der bør oprettes en akuthjælperordning:

   

  • Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.
  • Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere.
  • Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.

   

  Endvidere vil administrationen, i behandling af ansøgninger om oprettelse af akuthjælpeordninger, angive, hvor mange ambulancekørsler over 15 minutter de seneste 2 år, der har været i det område, hvor der påtænkes oprettet en akuthjælperordning

   

  Baagø, er en mindre ø i Region Syddanmark, som har en fast befolkning, men er uden broforbindelse, hvor der ikke er en akuthjælperordning. Administrationen vil anbefale etablering af en akuthjælperordning på Baagø, hvis en initiativgruppe henvender sig herom.

   

  I det vedhæftede notat er de eksisterende akuthjælperordninger i Region Syddanmark beskrevet, herunder antal akuthjælpere og akuthjælperindsatser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At følgende tre vejledende kriterier anvendes i beslutningen om oprettelse af nye akuthjælperordninger:

  • Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.
  • Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere.
  • Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At følgende tre vejledende kriterier anvendes i beslutningen om oprettelse af nye akuthjælperordninger:

  -          Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.

  -          Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere – med mindre det drejer sig om ikke-brofaste øer.

  -          Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  2. Godkendelse af akuthjælpergruppe i Jelling og omegn
  fold dette punkt ind Resume

  Med udgangspunkt i de foreslående vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælpeordninger foreslås det over for regionsrådet, at der oprettes en akuthjælperordning i Jelling og omegn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget drøftede på mødet den 3. februar 2021 henvendelse fra en interessegruppe i Jelling og omegn om at danne en akuthjælperordning i postnr. 7300 Jelling og omkringliggende områder. Interessegruppen, der er kommet op på 23 hjerteløbere består af: en læge, sygeplejersker, brandmænd, reddere, unge mv.

   

  Interessegruppen vil gerne styrke trygheden og sikre at der bliver ydet hurtig førstehjælp til dem, der har brug for det, inden ambulancen kommer frem i lokalområdet.

   

  Området i Vejle Kommune, som akuthjælperordningen ønsker at dække, svarer til postnr. 7300 Jelling og nogle tilgrænsende områder især mod nord og vest. Området dækkes primært af ambulancer fra Vejle og Give.

   

  Der har den 11. januar 2021 været afholdt et videomøde mellem interessegruppen, AMK Vagtcentralen og Sundhedsplanlægning. Mødedeltagerne blev enige om, at såfremt der oprettes en akuthjælperordning i Jelling, vil AMK Vagtcentralen i samarbejde med akuthjælperordningen foretage en geografisk afgrænsning af akuthjælperordningen omfattende postnr. 7300 Jelling og områder grænsende op til postnummeret, som det giver mening at have med i ordningen.

   

  Akuthjælpere bliver udkaldt til alle ambulance A-udkald (udkald med horn og blink til livs- og førlighedstruende tilstande).

   

  Akuthjælperordningen vil gerne udkaldes via akuthjælperappen og have to sæt akuthjælperudstyr i henholdsvis Jelling og Sandvad (markeret med korssymbol på vedhæftede kort).

   

  I budgetaftalen for 2018 blev der afsat yderligere 0,7 mio. kr. til akuthjælperordninger til uddannelse, udstyr og nye akuthjælperordninger. Hvis der etableres en akuthjælperordning i Jelling og omegn, vil der være en årlig udgift til uddannelse og udstyr på ca. 30.000 kr. fra og med 2021. Der vil være en etableringsudgift på ca. 80.000 kr. til skabe, akuthjælpertasker, hjertestartere mv.

   

  Udgiften til etablering af en akuthjælperordning i Jelling og omegn kan afholdes fra den eksisterende ramme til akuthjælperordninger.

   

  Vurdering af oprettelse af akuthjælperordning ud fra forslag til tre vejledende kriterier for, om der bør oprettes en akuthjælperordning:

   

  • Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.
   • Kriteriet er opfyldt. Der er 18 min. bilkørselstid i Google Maps fra nærmeste ambulancestation i Give.

   

  • Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere.
   • Kriteriet er opfyldt. Ifølge Statistikbanken har postnummer 7300 Jelling over 5.000 indbyggere.

   

  • Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.
   • Administrationen vurderer, at der står en kvalificeret seriøs initiativgruppe bag ansøgningen.

   

  I 2020 var der 33 ambulancekørsler A over 15 min. (16,4 %) i postnr. 7300 Jelling og 2 ambulancekørsler A over 20 min. (1,0 %). I 2019 var der 39 ambulancekørsler A over 15 min. (17,5 %) og 4 ambulancekørsler A over 20 min. (1,8 %).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der oprettes en akuthjælperordning i Jelling og omegn.

   

  At etableringsudgifterne på 80.000 kr. og de årlige driftsudgifter på 30.000 kr. finansieres af præhospitalkontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet:

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/22321
  3. Orientering om responstidsmål for første sundhedsprofessionelle præhospitale bil – 1. kvartal 2021
  fold dette punkt ind Resume

  For det præhospitale område har regionsrådet fastsat servicemål og opgørelsesmetode for ambulanceresponstider for A-kørsler og B-kørsler. Der afrapporteres hermed for 1. kvartal 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har gældende fra den 25. marts 2019 fastsat følgende servicemål og opgørelsesmetode for ambulanceresponstider for A-kørsler og B-kørsler, som gælder for første sundhedsprofessionelle præhospitale bil på stedet i fire delområder.

   

  • 95 % af A-kørslerne skal søges nået inden for 15 minutter.
  • 95 % af B-kørslerne skal søges nået inden for 30 minutter.

   

  Nedenfor ses andelen af A og B-kørsler, hvor responstidsmålene er overholdt i 1. kvartal 2021.

   

  Andel første sundhedsprofessionelle bil på stedet

  (ambulance, akutbil mv)

  1. kvartal 2021

  A-kørsler inden for 15 min.

  B-kørsler inden for 30 min.

   

  Fyn

  95,1%

  96,4%

  Sydvestjylland

  95,2%

  98,3%

  Sønderjylland

  95,8%

  96,2%

  Trekantsområdet

  95,3%

  96,7%

  Region Syddanmark

  95,3%

  96,7%

   

  Som det ses i ovenstående tabel, ligger serviceniveauet for første sundhedsprofessionelle bil på stedet for A-kørsler og B-kørsler inden for det ønskede servicemål for alle delområder.

   

  Opgørelsen over servicemålsopfyldelse på kommuneniveau kan ses i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/22323
  4. Orientering om overholdelse af servicemål for C- og D-kørsel
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet en orientering om status på overholdelsen af de regionalt fastsatte servicemål for C- og D-kørsel for 1. kvartal 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har 28. september 2020 fastsat servicemål for C- og D-kørsel, der bygger på regionens tidligere model for servicemål for D-kørsler, hvor man opdelte D-kørsler i kategorierne ”Aflevering” og ”Afhentning”.

   

  Servicemålene blev fastsat til:

   

  Aflevering C- og D-kørsel: Ankommer max 60 min. før aftale i 80% af kørslerne.

  Afhentning C-kørsel: Afhentes max 60 min. efter aftale i 80% af kørslerne.

  Afhentning D-kørsel: Afhentes max 120 min. efter aftale i 80% af kørslerne.

   

  Hermed afrapporteres for 1. kvartal 2021 for overholdelse af de fastsatte servicemål.

   

  I 1. kvartal 2021 har der været 1.421 afleveringer og 15.939 afhentninger af patienter.

   

  Aflevering:

  For alle kørsler fremgår det, at 82 % er afkommet rettidigt.

   

  Afhentning:

  For C-kørsler fremgår det, at 84 % er afhentet rettidigt.

  For D-kørsler fremgår det, at 88 % er afhentet rettidigt.

   

  Patienter, der ankommer 60 min. før deres behandling og indtil tidspunktet for deres behandling er opgjort som ankommet rettidigt. Det skal bemærkes, at patienter, der ankommer for tidligt ift. serviceramme, er talt med som rettidige.

   

  Der henvises til bilag 1, hvor målopfyldelsen for hhv. aflevering og afhentning præsenteres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/71
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødeplan for 2021:

  -          Onsdag den 2. juni 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 12. august 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Tirsdag den 2. september 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 7. oktober 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 4. november 2021, fra kl. 12.00 – 14.00

  -          Torsdag den 25. november 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Til det kommende møde i præhospitaludvalget den 2. juni 2021 kl. 16.00 – 17.00 forberedes et temapunkt om flextrafik. Medlemmer fra udvalget for regional udvikling og regionrådets repræsentanter i bestyrelserne for hhv. Sydtrafik og FynBus inviteres til at deltage under punktet.

   

  Til næste møde i præhospitaludvalget den 2. juni 2021 forelægges endvidere forslag til afholdes af møder uden for regionshuset (Ambulancestationen i Svendborg og Nordborg Nødbehandlerbil).

   


  Sagsnr. 21/71
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Orientering om akuthjælpermøder i efteråret 2021:

  -          Møde med de jyske akuthjælpere forventes afholdt mandag den 4. oktober 2021 kl. 13 – 16 på Kegnæs Brandstation

  -          Møde med de fynske akuthjælpere forventes afholdt fredag den 1. oktober 2021 kl. 9.30 – 17.00 på Strynø.

   

   

  Orientering om kommende møde med Haderslev Kommune ang. det præhospitale område.

   

   

  Orientering om pressesag ang. redderes overenskomst.

   


  Sagsnr. 21/71
  7. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 07-05-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring