Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilSundhedpilCoronapilSkal du vaccineres?pilOfte stillede spørgsmål om COVID-19 vaccinen

Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 vaccinen

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål, vi modtager fra borgere om COVID-19-vaccinen og udrulningen af vaccinen i Region Syddanmark. 

 

Hvornår bliver det min tur?

Hvem står helt konkret for at vurdere, hvornår jeg får tilbudt vaccinen?

Jeg er sårbar borger, hvornår får jeg/vi/de tilbudt vaccinen?

Har I inviteret alle borgere i målgruppe 5?
Jeg er pårørende til en sårbar person. Kan jeg blive vaccineret som en del af målgruppe 6: Udvalgte pårørende? 

Jeg er frontpersonale i sundheds- og ældresektoren, hvorfor har jeg ikke modtaget vaccinen endnu?

Jeg er personale på et plejehjem, hvorfor har jeg ikke fået tilbudt vaccinen, bare fordi jeg ikke var på arbejde, da den blev givet til borgerne/er nattevagt? Hvordan får jeg vaccinen nu?

Jeg bor i én region men behandles i en anden. Hvordan sikrer I, at jeg ikke falder ned mellem to stole?

Skal jeg vælge til vaccination i min egen region?

Skal jeg vælge tid til vaccine på samme adresse for begge vaccinationsstik?

Jeg er ældre/pårørende til en ældre, der ikke selv kan sørge for transport til et vaccinecenter, hvad gør jeg?

Hvorfor modtager børn (under 16) og gravide ikke tilbud om vaccine?

Jeg har modtaget invitationen, men kan ikke finde ud af at booke tid/skal booke uden NemID?

Jeg er 85 år eller ældre (eller pårørende, der skal hjælpe en borger som er 85+ år) – og jeg har modtaget invitation til at booke tid til første vaccination, men der er ingen tider, hvad skal jeg gøre?

Vacciner.dk viser ikke centre tæt på mig/har ikke tider nu?

Jeg er udenlandsk statsborger men bor og arbejder i Danmark. Vil jeg få tilbudt vaccinen?

Skal jeg vaccineres, hvis jeg har haft COVID-19?

Jeg har modtaget første vaccine, men er nu blevet smittet med corona – hvordan skal jeg forholde mig?

Jeg har modtaget første vaccine, og er nu identificeret som nærkontakt til en smittet med COVID-19. Må jeg få vaccination nr. 2 eller skal jeg aflyse?

Kan jeg selv vælge, hvilken af de forskellige vacciner, jeg får?

Jeg har fået at vide af min læge eller afdeling på sygehuset, at jeg er blevet indstillet til vaccinen, men har ikke hørt noget endnu. Er jeg faldet ned imellem to stole?

Dem jeg kender som er samme alder som mig eller har samme sygdom er blevet indkaldt, men jeg har ikke hørt noget endnu. Hvorfor?

Hvad nu, hvis der ikke er ledige tider inden for den anbefalede frist for vaccination nr. 2?

Hvem får tilbudt den nye AstraZeneca vaccine?

Kan jeg fravælge AstraZeneca og vente på en af de mere effektive vacciner bliver tilgængelig? 

Hvor længe skal der gå mellem de to stik med AstraZeneca vaccinen?

Hvorfor kan man kun blive vaccineret med Moderna i nogle af regionens vaccinationscentre?

Hvorfor uddeler I ikke bare tider til vacciner som ved normale indkaldelser?

Hvorfor sender I flere invitationer ud end der er vacciner?

Hvorfor er det så svært at booke en tid? Især til 2. stik?

Får jeg et bevis på, at jeg er færdigvaccineret - en slags coronapas?

Hvor kan jeg blive vaccineret?

Hvordan er de fysiske rammer på vaccinationsstederne? Er de handicapvenlige med ramper til kørestolsbrugere?

Jeg er medarbejder i Region Syddanmark og har spørgsmål om vaccinen ifht. mit arbejde, hvor finder jeg svar?

Hvor kan jeg læse mere? 

Hvornår bliver det min tur?

Alle borgere over 16 år i Region Syddanmark vil automatisk modtage invitation til vaccination i deres digitale postkasse eller via fysisk brev, hvis de ikke har en digital postkasse. Når de har modtaget en invitation, kan de booke tid til vaccination på vacciner.dk.
Du kan læse mere om, hvornår det bliver din tur hos Sundhedsstyrelsen, der har udgivet en vaccinationskalender. 

Find vaccinatonskalenderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvem står helt konkret for at vurdere, hvornår jeg får tilbudt vaccinen?

Overordnet set er det Sundhedsstyrelsen – du kan se, hvilke målgrupper befolkningen deles ind i og hvornår det bliver din tur i deres vaccinationskalender på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 

Find vaccinatonskalenderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om målgrupper for vaccinen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 

Det er kommunerne, der henviser borgere i gruppe 2, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du, eller en du kender, er i særligt øget risiko eller i øget risiko for et alvorligt forløb, så vil de blive henvist direkte af deres læge eller sygehuset ud fra en sundhedsfaglig vurdering. De modtager derefter en invitation, når det bliver deres tur. Det er forholdsvis få, der vil blive henvist til at starte med – kun de allermest sårbare, da der ikke er vacciner nok til alle endnu.

Jeg er sårbar borger, hvornår får jeg/vi/de tilbudt vaccinen?

Udvalgte patienter der er, i særligt øget risiko, vaccineres i fase 1. De henvises af deres læge eller sygehuset ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Det er forholdsvis få, der vil blive udpeget i disse målgrupper – kun de allermest sårbare, da der ikke er vacciner nok til alle endnu. Alle, der bliver udpeget vil blive indkaldt via deres digitale postkasse over de kommende måneder.

Region Syddanmark begyndte i uge 8 at invitere borgere i målgruppe 5. Borgere i målgruppe fem, som er i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 inviteres løbende over de kommende måneder. Alle modtager automatisk invitationen via deres digitale postkasse eller fysisk brev, hvis de ikke har en digital postkasse. 

Har I inviteret alle borgere i Målgruppe 5?

Nej. Sundhedsstyrelsen har bedt os begynde at invitere Målgruppe 5, som er borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

I Region Syddanmark har vi i første omgang inviteret 33.000 borgere i målgruppen – de modtog en invitation i uge 8. Men de 33.000 udgør kun en del af målgruppe 5. De restende borgere i målgruppe 5 vil blive inviteret løbende, som der kommer flere vacciner til landet.

Så hvis du eller din pårørende i målgruppe 5 ikke har modtaget en invitation endnu, så hold øje med din digitale postkasse – eller et fysisk brev, hvis du ikke har en digital postkasse.

Det er Sundhedsstyrelsen, der definerer målgrupperne for vaccinerne.

Du kan læse mere om Målgruppe 5 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.
 

Jeg er pårørende til en sårbar person. Kan jeg blive vaccineret som en del af målgruppe 6: Udvalgte pårørende?

Målgruppe 6 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram omfatter udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

Men bemærk, at målgruppe 6 er en meget lille og stærkt afgrænset gruppe. Derfor er det kun fåtal, som bliver tilbudt vaccination efter målgruppe 6. For at være omfattet af gruppe 6 skal du være pårørende til en person i særligt øget risiko (målgruppe 5) og desuden opfylde et eller flere af følgende kriterier: 

• Du skal være en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for personen i særligt øget risiko.

• Du er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særligt øget risiko for smitte ud over fx blot det, at man deler bolig, fx trachealsugning og lign.

• Du er nær kontakt med en person i særlig øget risiko, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, fx forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med organtransplantation.

Det er enten den sygehusafdeling, der behandler den syge pårørende, eller den syge pårørendes egen læge, der kan henvise til målgruppe 6. Personer i målgruppen bliver derfor identificeret løbende, når den syge skal til kontrol hos læge eller på sygehus.
 

Du kan læse mere om vaccinationsprogrammets forskellige målgrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Jeg er frontpersonale i sundheds- og ældresektoren, hvorfor har jeg ikke modtaget vaccinen endnu?

Medarbejdere, der er vurderet som frontpersonale i sundheds- og ældresektoren og visse dele af socialsektoren, hører fra deres ledelse. Så kontakt dem for information.

Det kan også være en god ide at tjekke, om der står noget på intranettet til medarbejdere, der hvor du arbejder. I starten af 2021 er det kun de grupper med størst risiko for smitte, der tilbydes vaccinen. Senere vil større grupper kunne komme med i betragtning. 

Jeg er personale på et plejehjem, hvorfor har jeg ikke fået tilbudt vaccinen, bare fordi jeg ikke var på arbejde, da den blev givet til borgerne/er nattevagt? Hvordan får jeg vaccinen nu?

Frontpersonale i det kommunale og regionale sundhedsvæsen visiteres til vaccination af deres ledelse. Personalet tilbydes vaccination, når der er vacciner til det. Når du modtager en invitation, skal du booke en tid i et vaccinationscenter via vacciner.dk

Hvis du ikke har været til stede fysisk den dag, der blev givet vacciner på din arbejdsplads f.eks. på et plejecenter, kan det være, du i stedet skal booke tid på et vaccinationscenter. Du skal kontakte din ledelse omkring rammerne for vaccine på din arbejdsplads som frontpersonale. Alternativt din arbejdsgiver - kommunen - om rammerne for vaccine.

Jeg bor i én region men behandles i en anden. Hvordan sikrer I, at jeg ikke falder ned mellem to stole?

Sygehusene visiterer deres patienter til vaccination ud fra deres risiko uanset bopæl. Du skal nok få en indkaldelse, når det bliver din tur - den kommer via din digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis du ikke har en digital postkasse. Når du modtager en invitation, kan du booke tid til vaccination ved det nærmeste vaccinationssted - uanset hvilken regionen stedet ligger i.

Skal jeg vælge tid til en vaccine i min egen region?

Når du modtager en invitation, kan du booke tid til vaccination ved det nærmeste vaccinationssted - uanset hvilken regionen stedet ligger i.

Skal jeg vælge tid til vaccine på samme adresse for begge vaccinationsstik?

Som udgangspunkt ja. På vacciner.dk kan du kun booke begge tider spå samme sted. Hvis der er helt særlige forhold – som at du f.eks. flytter fra én ende af landet til en anden mellem de to stik -, kan du kontakte hotline på tlf. 9944 0717, så kan de hjælpe dig.

Jeg er ældre/pårørende til en ældre, der ikke selv kan sørge for transport til et vaccinecenter, hvad gør jeg?

Du skal som udgangspunkt selv sørge for transport til vaccination. Hvis du ikke selv har mulighed for det, skal du kontakte din kommune. Kommunen kan tilbyde dig transport til et vaccinationscenter.

Det kan også være, at der mulighed for at blive vaccineret i en af de midlertidige vaccinationsklinik flere kommuner lige nu opretter rundt omkring. Det er kommunen, der står for at invitere og sørger for at transportere borgere, der skal vaccineres i de midlertidige vaccineklinikker, der oprettes i kommunerne. Så kontakt din kommune, hvis du/din pårørende har modtaget en invitation.

Hvorfor modtager børn (under 16) og gravide ikke tilbud om vaccine?

Det gør de ikke, fordi at vaccinerne ikke er testet på børn og gravide, mens de blev udviklet. Derfor indgår børn og gravide ikke i vaccinationsprogrammet for COVID-19.

Jeg har modtaget invitationen, men kan ikke finde ud af at booke tid/skal booke uden NemID?

Skal du bruge hjælp til at booke en tid? Så kan du kontakte Region Syddanmarks corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage kl. 8-18 for at få hjælp.

Bemærk, at callcenteret kun kan hjælpe til booking af vaccine, hvis du har fået en invitation.

Jeg er 85 år eller ældre (eller pårørende, der skal hjælpe en borger som er 85+ år) – og jeg har modtaget invitation til at booke tid til første vaccination, men der er ingen tider, hvad skal jeg gøre?

Du skal som udgangspunkt selv booke tid til vaccination. Det kan du gøre på www.vacciner.dk

Skal du bruge hjælp til at booke en tid? Så kan du kontakte Region Syddanmarks corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage kl. 8-18 for at få hjælp.

Bemærk, at callcenteret kun kan hjælpe til booking af vaccine, hvis du har fået en invitation.

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke selv (eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til vaccinationscenteret, skal du kontakte din kommune og aftale transport. Du kan evt. ringe på 70 20 02 33 og få oplyst, hvordan du kontakter din kommune. Hvis kommunen sørger for transporten, er det også kommunen, der booker vaccinationstid for dig.

Der er udsendt invitationer, så det passer med det antal vacciner, vi forventer at få de kommende 14 dage. Hvis du ikke har nået at få en vaccine i denne uge, så prøv igen i næste uge. Vi lægger tiderne ud, så snart vi har fået bekræftet, hvor mange vacciner vi modtager.

Vacciner.dk viser ikke centre tæt på mig/har ikke tider nu?

Vi vaccinerer så mange som muligt, så hurtigt vi kan. Derfor vil der også være perioder, hvor vi simpelthen ikke har flere vacciner på lager. Derfor kan du godt opleve at have modtaget en invitation til at blive vaccineret mod COVID-19, og at der ikke er ledige tider, eller at centret tættest på dig ikke fremgår på vaccine.dk.

Regionen lægger i de kommende dage og uger løbende nye tider ud på vacciner.dk i takt med, at der kommer nye vacciner til landet. Borgere, som har modtaget en invitation, opfordres til at væbne sig med ekstra tålmodighed og tjekke vacciner.dk løbende. 

Jeg er udenlandsk statsborger men bor og arbejder i Danmark. Vil jeg få tilbudt vaccinen?

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at de udenlandske statsborgere, der har fast bopæl og fast arbejde i Danmark (f.eks. på en byggeplads eller i landbruget), er dækket af vaccineplanen ligesom danske statsborgere er det. De vil derfor få tilbudt vaccinen, når det bliver deres tur ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinekalender.

Sundhedsmyndighederne er ved at udarbejde retningslinjer, hvordan vaccination af personer uden fast bopæl – f.eks. sæsonarbejdere - i Danmark skal foregå.

Skal jeg vaccineres, hvis jeg har haft COVID-19?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, selvom du allerede har været smittet med COVID-19. På nuværende tidspunkt har Sundhedsstyrelsen begrænset viden om immunitet, efter man er blevet rask.
Aktuel viden tyder på, at de fleste mennesker opbygger en vis immunitet imod COVID-19, efter at de er blevet raske. Når man er syg med ny coronavirus, vil der dannes antistoffer mod virussen i blodet. Antistoffer er det, kroppen danner for at forsvare sig mod virus. Desværre ved vi endnu ikke, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret.

Jeg har modtaget første vaccine, men er nu blevet smittet med corona – hvordan skal jeg forholde mig?

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19. Hvis du har haft COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter, du er blevet rask.

Husk at ændre din tid på vacciner.dk, så en anden kan få glæde af vaccinen.

Jeg har modtaget første vaccine, og er nu identificeret som nærkontakt til en smittet med COVID-19. Må jeg få vaccination nr. 2 eller skal jeg aflyse?

Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19, skal du udskyde vaccinationen, til du har svaret, så du ved om du har COVID-19. Du må nemlig ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter, du er blevet rask.

Husk at ændre din tid på vacciner.dk, så en anden kan få glæde af vaccinen.

Kan jeg selv vælge, hvilken af de forskellige vacciner, jeg får?

Nej. Man kan ikke selv vælge, hvilken vaccine man får. Det skyldes blandt andet, at vi i første omgang kun får begrænsede leverancer af vacciner, og at vaccinerne skal opbevares og håndteres under helt særlige forhold. Det er derfor nødvendigt men en stram styring af fordelingen af vacciner. På den måde kan man også sikre, at der kun bliver minimalt spild af vacciner. Det samme gælder i øvrigt også for børnevaccinationsprogrammet og andre gratis vaccinationsprogrammer i Danmark.

Jeg har fået at vide af min læge eller afdeling på sygehuset, at jeg er blevet indstillet til vaccinen, men har ikke hørt noget endnu. Er jeg faldet ned imellem to stole?

Alle, der bliver udpeget vil blive indkaldt over de kommende måneder via deres digitale postkasse eller via fysisk brev, hvis de ikke har digital postkasse. For at undgå at sende flere invitationer ud end der er vacciner, vil folk i målgruppen blive inviteret løbende. Men der vil være perioder, hvor vi simpelthen ikke har flere vacciner på lager. Derfor kan du godt opleve, at der går noget tid, fra du er indstillet af din læge, til det bliver din tur ifølge vaccinekalenderen/ at du modtager invitationen.

Vi ved godt, det kan være enormt frustrerende at vide, du er blevet indstillet uden at høre noget. Det er desværre sådan, vilkårene er i øjeblikket. Men alle, der ønsker det, vil få tilbudt en vaccine i løbet af de kommende måneder.

Dem jeg kender som er samme alder som mig eller har samme sygdom er blevet indkaldt, men jeg har ikke hørt noget endnu. Hvorfor?

For at undgå at sende flere invitationer ud end der er vacciner, vil folk i målgruppen blive inviteret løbende. Men der vil være perioder, hvor vi simpelthen ikke har flere vacciner på lager. Derfor kan du godt opleve, at andre i den målgruppe, du tilhører modtager en invitation før dig.

Vi ved godt, det kan være enormt frustrerende at vide, vaccinationen i din målgruppe er gået i gang uden at du har hørt noget endnu. Det er desværre sådan, vilkårene er i øjeblikket. Men alle, der ønsker det, vil få tilbudt en vaccine i løbet af de kommende måneder.

Hvad nu, hvis der ikke er ledige tider inden for den anbefalede frist for vaccination nr. 2?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 2. vaccination med Pfizer vaccinen gives efter 3-4 uger, mens Moderna-vaccinen gives efter 4 uger, men for begge vacciner kan der undtagelsesvis planlægges med helt op til 6 uger mellem de to vaccinationer.

Hvis der er mangel på vacciner, vil vi prioritere, at dem der er vaccineret bliver færdigvaccineret inden for tidsfristen frem for at starte vaccination af nye borgere. 

Hvem får tilbudt den nye AstraZeneca vaccine?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det fortrinsvist skal være borgere under 65 år, som ikke har risiko for et alvorligt forløb med coronavirus, der skal have vaccinen. Sundhedsstyrelsen har valgt, at de første doser af AstraZeneca, som ankommer i uge 6-8 vil blive givet til målgruppe 4. Det vil sige frontpersonale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

Kan jeg fravælge AstraZeneca og vente på en af de mere effektive vacciner bliver tilgængelig?

Nej. Man kan ikke selv vælge, hvilken vaccine man får. Det er Sundhedsstyrelsen, der står for at udvælge, hvilke målgrupper, som får tildelt de vacciner, vi modtager i Danmark. Det er blandt andet med til at sikre, at der kun bliver minimalt spild af vacciner. Det samme gælder i øvrigt også for børnevaccinationsprogrammet og andre gratis vaccinationsprogrammer i Danmark. I forhold til om man kan vente på en anden vaccine, så anbefaler regionen ikke, at man venter. For det er til enhver tid er bedre at være dækket delvist end slet ikke dækket mod at blive syg af coronavirus.  
 

Hvor længe skal der gå mellem de to stik med AstraZeneca vaccinen?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at AstraZeneca skal gives to gange med et interval på mindst fire uger. Undtagelsesvis kan 2. vaccination gives efter højst 12 uger.

Hvorfor kan man kun blive vaccineret med Moderna i nogle af regionens vaccinationscentre?

Moderna-vaccinen kommer i små mængder og med uregelmæssige intervaller. Der vil derfor ikke altid være tider til vaccination med Moderna i alle regionens vaccinecentre.

Hvorfor uddeler I ikke bare tider til vacciner som ved normale indkaldelser?

Vaccination er et tilbud, som man selv skal tage stilling til, om man ønsker.

Vi kan ikke som ved f.eks. en almindelig undersøgelse på sygehuset kan indkalde folk automatisk, da det giver for meget usikkerhed om, hvor mange, der dukker op på dagen.

Når vaccineglasset først er optøet og åbnet, skal det bruges umiddelbart efter og kan ikke tåle at blive omrystet. Hvert glas indeholder et specifikt antal doser af vaccine – for hvert hætteglas man åbner, skal der altså være ti personer for Moderna og seks personer for PfizerBioNTech at vaccinere.

Hvis ikke der er nok personer til at modtage, når vi åbner et vaccineglas, så går vaccinen til spilde. Og det vil vi for alt i verden gerne undgå.

Hvorfor sender I flere invitationer ud end der er vacciner?

Det gør vi for at være sikre på, at alle tider bliver taget – og for at sikre ingen vacciner går til spilde.
Og du har måske hørt, at regionen er gået i gang med at invitere borgere i målgruppe 5. Det er borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Regionen har valgt at invitere alle 33.000 på én gang. Det gør regionen, fordi mange borgere har været i tvivl, om de tilhører målgruppe 5. Og de har været bekymrede for, om de kunne blive overset. Regionen håber, at invitationen kan være med til at give borgerne ro i sindet – også selvom det ikke er alle, der vil kunne få en vaccinationstid med det samme. 

Hvorfor er det så svært at booke en tid? Især til 2. stik?

Der har desværre været tekniske problemer med vores vaccinebookinger. Flere oplever, at de på grund af en teknisk fejl ikke kan booke 2. vaccine på vacciner.dk. i uge 8. Men vi knokler for at løse det – og håber, at de tekniske problemer er løst i starten af uge 9. 

Husk: Du skal vælge to ledige tider i systemet – en til første og en til anden vaccination - før du kan bekræfte og gennemføre den endelige booking!

Får jeg et bevis på, at jeg er færdigvaccineret - en slags coronapas?

Der er mulighed for to slags corona-pas:


Det første kan du se og printe som dokumentation for COVID-19 vaccination på sundhed.dk – det såkaldte Coronapas. Coronapasset er tiltænkt som dokumentation for vaccination mod COVID-19 ved udenlandsrejser, fx erhvervsrejser. Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser.


Flere lande har for at begrænse smitte med COVID-19 indført indrejserestriktioner. I den forbindelse vil der kunne være lande, der stiller krav om, at man enten er testet negativ for COVID-19, eller er vaccineret mod COVID-19. Med coronapasset er det muligt at kunne dokumentere begge dele.


Det er gratis at se og downloade sit coronapas, og det kan printes umiddelbart efter, at du har afsluttet din vaccination mod COVID-19. I løbet af marts bliver det også muligt at tilgå coronapasset i app’en MinSundhed.

Det andet er til brug som dokumentation for, at du er testet negativ.


Coronapas for COVID-19 test er et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en negativ COVID-19 test i lande, der kræver fremvisning af negativ test ved indrejse. Coronapasset for COVID-19 test findes på dansk, engelsk og fransk.

Det er gratis at hente et coronapas for COVID-19 test, efter du har fået foretaget en COVID-19 test i regi af Testcenter Danmark. Du kan hente coronapasset for COVID-19 test ved at logge ind på sundhed.dk med NemID og gå ind under ”Dine sundhedsdata” og derefter ”Corona”. Du kan se, downloade og printe dit coronapas for COVID-19 test, lige så snart laboratoriet har analyseret din prøve og frigivet svaret.


Vær opmærksom på, at coronapasset for COVID-19 test vil kun være muligt at se, downloade og printe, hvis prøven er negativ og ikke er ældre end syv dage.

Hvor kan jeg blive vaccineret?

Region Syddanmark kommer i 2021 til at tilbyde vaccination via fem forskellige muligheder:

 • Syv faste vaccinationscentre
 • Udkørende enheder
 • Midlertidige vaccinationsklinikker til borgere med transportudfordringer
 • Pop-up-vaccinationsklinikker i regionens 22 kommuner og
 • Lokale vaccinationstilbud i samarbejde med praktiserende læger eller private aktører.


Du finder Region Syddanmarks faste vaccinationscentre her:

 • Odense
 • Svendborg
 • Aabenraa
 • Esbjerg
 • Vejle
 • Sønderborg
 • Kolding

 

Husk, du skal booke tid til vaccination på vacciner.dk - og det kan du kun gøre, når du har modtaget en invitation i din digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis du ikke har digital postkasse.

Hvordan er de fysiske rammer på vaccinationsstederne? Er de handicapvenlige med ramper til kørestolsbrugere?

Alle regionens vaccinationscentre er handicapvenlige. Indgangene ligger enten i niveau med parkeringspladsen eller også er der opsat ramper for kørestolsbrugere. 

Jeg er medarbejder i Region Syddanmark og har spørgsmål om vaccinen ifht. mit arbejde, hvor finder jeg svar?

Du kan finde information om vaccination af medarbejdere og få svar på ofte stillede spørgsmål på regionens intranet.

Læs mere på Region Syddanmarks intranet her (Intranetadgangen er kun tilgængelig for Region Syddanmarks medarbejdere).  

Hvor kan jeg læse mere?

Hvis du skal vaccineres, kan du læse mere på vores hjemmeside under "Skal du vaccineres"

-  Læs: Hvordan du kan blive vaccineret?

-  Læs: Hvad du skal gøre, hvis du har modtaget en invitation og har spørgsmål?

-  Læs om: Vaccination af medarbejdere.

Du kan også læse mere om selve vaccinen og finde svar på endnu flere spørgsmål om vaccinen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 

Eller via Sundhedsstyrelsens folder med ofte stillede spørgsmål, som du finder i deres pjece: Vaccination mod COVID-19 her.

(Regionen opdaterer denne side løbende. Senest opdateret 15. februar 2021)


Siden er sidst opdateret 04-03-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring