Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2020pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 15. december 2020

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 15. december 2020

Mødedato
15-12-2020 kl. 14:00 - 14:30
 
Mødested
-
 
Deltagere
 
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om skalering af projekter fra regionernes Innovationsboard


  Sagsnr. 20/873
  1. Orientering om skalering af projekter fra regionernes Innovationsboard
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget orienteres om to projekter, der er udvalgt til udbredelse i hele landet på baggrund af positive resultater: Servicelogistik og Beslutningshjælperen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsløsninger til udrulning

  På Danske Regioners bestyrelsesmøde 22. oktober 2020 er det besluttet, at sundhedsløsninger fra Region Nordjylland og Region Syddanmark om henholdsvis et koncept for servicelogistik samt en generisk skabelon for beslutningsstøtteredskaber på kræftområdet, Beslutningshjælperen, skal skaleres tværregionalt. Beslutningen om udrulning af sundhedsløsningerne sker på indstilling fra regionernes fælles Innovationsboard og regionsdirektørkredsen.

   

  Projekterne er de første i regi af Innovationsboardet til at blive udrullet. Flere sundhedsløsninger er på nuværende tidspunkt under behandling eller indgår som led i en langsigtet pipeline. Boardet har aktuelt en projektliste på 18 løsninger. Projekter, der indgår i pipelinen, skal være skaleringsparate og have vist en merværdi.

   

  Servicelogistik

  Formålet med Servicelogistik er at skabe et hospital, hvor it-systemer og dermed personalet kender positionen af personer, lokaler, udstyr og varer. Anvendelsen af konceptet kan således forbedre flow, effektivisere arbejdsgange, reducere spildtid og øge medarbejdertilfredsheden. Desuden kommer løsningen patienten til gode, da forsinkelser og ventetid m.v. kan reduceres.

   

  Beslutningshjælperen

  Beslutningshjælperen er et dialogværktøj til klinikere og patienter på kræftområdet, der understøtter dialog om og valg af forskellige behandlingsmuligheder. Det kan højne patienttilfredsheden og reducere ulighed, samtidig med at nogle patienter fravælger (over)behandlinger, når de har et bedre kendskab til potentielle konsekvenser og forløb ved forskellige behandlingsmuligheder.

   

  Udbredelse af løsningerne i Region Syddanmark

  I regionen har man allerede påbegyndt implementering af konceptet omhandlende servicelogistik. Opgavesystemet har været i ordinær drift på Odense Universitetshospital (OUH) siden 2018. Resultaterne af anvendelsen af systemet afventes på nuværende tidspunkt, således at afprøvningen og implementeringen på OUH danner grundlag for dels en overflytning af systemet til Nyt OUH, dels udbredelsen på de øvrige sygehuse.

   

  Beslutningshjælperen er udviklet på Sygehus Lillebælt og forankret i Center for Fælles Beslutningstagning. Region Syddanmark er langt i udrulningen på alle fem sygehusenheder. I udbredelsen af Beslutningshjælperen har der været et fokus på en central styring og koordinering af indsatser samt, sparring, uddannelse og know-how. Beslutningshjælperen er initialt brugt til kræftbehandling i Region Syddanmark, men anvendes også inden for andre sygdomsområder. Værktøjet er således udviklet til generelle kliniske beslutningssituationer. Region Syddanmark udarbejder et oplæg til landsdækkende udrulning, som behandles i sundhedsdirektørkredsen.

   

  Som en del af budgetaftalen vedr. 2020 er der afsat en engangspulje på 20 mio. kr. til skalering/udbredelse af løsninger. Midlerne skal dels anvendes til at implementere nationale løsninger i regi af Innovationsboardet, dels udbrede regionale sundhedsløsninger på tværs af sygehusene i regionen.

   

  Baggrund for Innovationsboardet

  Bestyrelsen i Danske Regioner nedsatte i august 2019 Innovationsboardet for at fremme udbredelsen af relevante innovative løsninger på tværs af regionerne. Innovationsboardet er et tværregionalt og tværfagligt board, som vurderer og evaluerer skaleringsegnede løsninger med henblik på at indstille til regionsdirektørkredsen og Danske Regioners bestyrelse, at disse løsninger skaleres/udbredes til alle regioner.

   

  Formålet er således at sætte fokus på de projekter, som er startet lokalt, men som har potentiale til at brede sig til resten af landet. Boardet skal hermed bidrage til at sikre, at de gode løsninger kommer flest mulige til gavn i det danske sundhedsvæsen – både patienter, praktikere og administrativt personale.

   

  Innovationsboardet består af to repræsentanter fra hver region. Region Syddanmark er i Innovationsboardet repræsenteret med lægefaglig direktør, Bjarne Dahler-Eriksen, OUH og innovationschef, Tessa Lind Gjødesen, OUH. Herudover har henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv og Medicoindustrien hver især udpeget et medlem til boardet, og Danske Regioner har udpeget Peter Høngaard som ekstern formand.

   

  Syddanske erfaringer med servicelogistik

  Siden 2017 er der gennemført et pilotprojekt om opgavestyring, der efterfølgende er taget fuldt i brug på hele OUH i Odense. Her indgår systemet i dag som et naturligt værktøj i den daglige drift og håndterer opgaver inden for blandt andet patienttransport, blodtransport, sengebestilling, sengeafhentning samt ad hoc rengøringsopgaver. Opgavesystemet bruges dagligt af op mod 100 serviceassistenter, og i 2019 håndterede systemet omkring 500.000 opgaver, hvor af cirka halvdelen vedrørte patienttransport.

   

  Erfaringerne med systemet viser, at patienttransporten er forbedret på flere parametre. Derudover gør systemet det muligt at have et samlet overblik over bestillingen og udførelsen af opgaver både for den enkelte serviceassistent og servicelederne. De afdelinger, som bestiller en opgave, har også mulighed for løbende at følge status på udførelsen af opgaven.

   

  Erfaringerne med brugen af Opgavesystemet på OUH i Odense indgår løbende i drøftelser omkring mulighederne for at udbrede løsningen på de andre sygehuse i regionen samt overflytning af systemet til Nyt OUH.

   

  Digitaliseringsudvalget orienteres endvidere om sagen den 7. december 2020 og sundhedsudvalget orienteres om sagen på møde den 15. december 2020.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 15-12-2020
   

  Til orientering.


  Siden er sidst opdateret 21-12-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring