Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilOm Region SyddanmarkpilBudget og økonomipilBudget 2021pilBudgetaftale 2021pil2. Økonomiaftalen 2021 sætter rammen for budgetaftalen

2. Økonomiaftalen 2021 sætter rammen for budgetaftalen

Budgetaftalen er indgået indenfor rammerne af økonomiaftalen for 2021. Økonomiaftalen indebærer et samlet løft for de fem regioner på 1,4 mia. kr. i 2021. Heraf er 1,0 mia. kr. givet som bidrag til at håndtere de øgede udgifter, der i vid udstrækning følger af den demografiske udvikling, fx øget behandlingsbehov på sygehusene såvel som i praksis, stigende udgifter til medicin m.v.

Med aftalen om budget 2021 er på Region Syddanmarks budget for 2021:

  • afsat 323 mio. kr. til at dække stigende udgifter, primært som følge af den demografiske udvikling
  • prioriteret nye initiativer inden for Sundhed for i alt 23 mio. kr.
  • prioriteret 107 flere sygeplejersker i såvel somatikken som psykiatrien, finansieret af midler afsat på finansloven for 2020
  • prioriteret engangsudgifter for i alt 8,0 mio. kr. inden for råderummet i 2020
  • prioriteret personalerettede initiativer for i alt 6,4 mio. kr.
  • afsat en årlig ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark.

Hertil kommer midler, afsat på finansloven for 2020 til styrket psykiatri, som er udmøntet til gennemførelse af den nye psykiatriplan 2020-2024.

Regeringen har i august 2020 fremlagt sit forslag til finanslov for 2021. Aftalepartierne er enige om at gøre status i forlængelse af finanslovens vedtagelse. Skulle der heri være afsat midler til initiativer eller indsatser, som allerede er prioriteret med nærværende aftale, er der enighed om i fællesskab at prioritere de derved frigjorte midler.


Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring