Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilSundhedpilSundhedssamarbejdepilSundhedsaftalenpilDet Administrative Kontaktforum (DAK)

Det Administrative Kontaktforum (DAK)

Det Administrative Kontaktforum består af kommunale og regionale ledelsesrepræsentanter, herunder repræsentanter fra almen praksis. Sammensætningen af Det Administrative Kontaktforum skal sikre, at alle områder i sundhedsaftalen repræsenteres ved forummets deltagere.

Se medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum


Region Syddanmark og kommunerne i regionen har indgået sundhedsaftalen 2019-2023, som er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af organiseringen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, hvoraf det fremgår, at det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet er Sundhedskoordinationsudvalget, mens det overordnede administrative organ er Det Administrative Kontaktforum (DAK). Det Administrative Kontaktforum sætter på baggrund af de politiske visioner og målsætninger den administrative retning for sundhedsaftalesamarbejdet og for implementering af Sundhedsaftalen.

Mødekalender 2021

Der afholdes som udgangspunkt møde 5 gange om året af to timers varighed. Der holdes som
udgangspunkt møde cirka en måned før mødet i Sundhedskoordinationsudvalget. Herudover kan
formandskabet indkalde til ekstraordinære møder, ligesom formandskabet kan vælge at afholde formandsmøder.

Deadlines for møder i DAK 2021

Dagsordenspunkter og bilag skal fremsendes til Koordinationsgruppen senest datoen angivet som deadline i skemaet nedenfor.
 

Mødedato og deadlines

Mødedatoer

Deadlines

Torsdag d. 28. januar

Kl. 12.00-14.00

Onsdag d. 16. december 2020

Torsdag d. 4. marts

Kl. 12.00-14.00

Fredag d. 29. januar

Torsdag d. 27. maj

Kl. 12.00-14.00

Fredag d. 23. april

Torsdag d. 16. september

Kl. 13.00-15.00

Onsdag d. 18. august

Onsdag d. 3. november

Kl. 13.00-15.00

Fredag d. 1. oktober


Dagsordener og referater for Det Administrative Kontaktforum

Dagsordener/referater 2021

Dagsordener/referater 2020

Dagsordener/referater 2019

Dagsordener/referater 2018

Dagsordener/referater 2017

Dagsordener/referater 2016

Dagsordener/referater 2015

Kommissorium og forretningsorden

Kommissorium og forretningsorden for Det Administrative Kontaktforum


Siden er sidst opdateret 09-03-2021
Tværsektorielt samarbejde

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring