Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

De lokale samordningsfora (SOF)

 

Det lokale samarbejde udmøntes i lokale samordningsfora, som geografisk er knyttet til de enkelte sygehusenheder. Her har de lokale samordningsfora et særligt ansvar for at implementere indsatser udviklet under Sundhedsaftalen. 
 
Det enkelte samordningsforum omfatter de kommuner, som sygehuset har hovedparten af sine patientkontakter til samt praksisrepræsentanter udpeget af Praksiskonsulentorganisationen og Praksisudvalget.
 
De lokale samordningsfora kan træffe beslutninger om koordinering og udmøntning inden for de rammer, der er udstukket af de respektive myndigheder. De har herudover et særligt ansvar for at sikre løbende dialog og lokalt samarbejde mellem Sundhedsaftalens parter, og de skal desuden bidrage med viden om lokale forhold til følgegrupper og kompetencegrupper med henblik på at understøtte gode og implementerbare tiltag. 
 

De lokale samordningsfora refererer til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark.

På administrativt plan refererer de lokale samordningsfora til Det administrative kontaktforumunder Sundhedskoordinationsudvalget.

Læs generisk kommissorium for de lokale samordningsfora (PDF)
 

Læs mere om de lokale samordningsfora


Siden er sidst opdateret 10-07-2020
Tværsektorielt samarbejde

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring