Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilAktuelle høringerpilOffentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev og 3a og 3b Høllund By, Ødsted i Vejle Kommune.

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev og 3a og 3b Høllund By, Ødsted i Vejle Kommune.

DK Råstof ApS har ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på et 22 ha stort areal i forbindelse med 4. etape i graveområdet ”Jerlev”, der er udlagt i regionens råstofplan for 2016. DK Råstof har frem til 1. maj 2027 tilladelse til indvinding på et 14,4 ha stort areal på ejendommen overfor.

 

Regionen har vurderet, at de to gravearealer vil blive drevet som en sammenhængende råstofgrav på mere end 25 ha. Ansøgningen har derfor været omfattet af § 15 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 vedr. miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

DK Råstof ApS har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver konsekvenserne af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø. Regionen har samtidig udarbejdet et udkast til tilladelse til råstofindvinding.

 

Rapporten inkl. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding samt udkastet til tilladelse har været politisk behandlet i regionens Miljøudvalg den 19. februar 2020. Udvalget har på mødet godkendt, at rapport, ansøgning og udkast til tilladelse kan sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringen løber fra 19. februar 2020 til og med 15. april 2020.

Følgebrev (pdf 0,4 mb)

Ansøgningsskema (pdf 0,8 mb)

Miljøkonsekvensrapport (pdf 8,0 mb)

Udkast til tilladelse (pdf 5,5 mb)

 


Siden er sidst opdateret 19-02-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |