Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilArtiklerpilFebruar 2020pilHurtig psykiatrisk udredning skal bredes ud til hele regionen

Hurtig psykiatrisk udredning skal bredes ud til hele regionen

04-02-2020 | Af Sanne Safarkhanlou

Det er win-win, når mennesker, der lider af stress, angst og depression i let til moderat grad hurtigt kan få en tid hos en psykiater. Det slår en ny evaluering af et forsøgsprojekt om hurtig psykiatrisk udredning i Odense fast. På den baggrund arbejder regionen nu på at brede tilbuddet ud i hele regionen – og har taget initiativ til at gøre det landsdækkende.

Det er både godt for patienten, den praktiserende læge og den store samfundskasse, hvis man hurtigt kan få en tid hos en privatpraktiserende psykiater, når man er ramt af stress, angst eller depression.
 
Det slår VIVE, Det nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd fast, efter de har evalueret et forsøg med hurtig psykiatrisk udredning i Odense.
 
Siden 2014 har Region Syddanmark i samarbejde med praktiserende læger og praktiserende psykiatere i Odense kørt en forsøgsordning, hvor patienter, der lider af let til moderat stress, angst og depression hurtigt kan blive vurderet hos en privatpraktiserende psykiater.
 
Hvor der normalt er 6-7 måneders ventetid på en tid hos en praktiserende psykiater i Odense, er ventetiden i pilotprojektet skåret ned til ca. tre uger. Og det virker.

Et veletableret, relevant og virksomt tilbud

VIVE skriver i sin konklusion, at ”Hurtig udredning opleves som et veletableret, relevant og virksomt tilbud af de patienter og fagpersoner, der har deltaget i evalueringen. Det er således en klar konklusion, at hurtig udredning:
 
giver de praktiserende læger hurtig adgang til relevant viden og vejledning, der opleves som en god hjælp til bedre at kunne håndtere de henviste patienters behandlingsforløb
for patienterne fremstår generelt set som et relevant, hurtigt og sammenhængende tilbud, der opleves som en hjælp i deres videre forløb
mindsker de henviste patienters forbrug af ydelser i den regionale psykiatri og på sygesikringsområdet i så stor grad, at der samlet set er realiseret en signifikant samfundsøkonomisk gevinst på ca. 1.150 kr. pr. henvist patient i første år efter henvisning.
 
VIVEs anbefaler med det afsæt, at Hurtig udredning videreføres, og at Region Syddanmark holder fast i ønsket om at udbrede ordningen på regionalt niveau.”
 
Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, ser store perspektiver i ordningen:
 
- Det er opløftende at se, at det kommer alle til gode, når patienterne ikke skal vente flere måneder på at få en tid. Og derfor vil vi selvfølgelig gå videre og rulle tilbuddet ud i hele regionen, siger han og fortæller, at Region Syddanmark derudover også vil bringe modellen op i Danske Regioners skaleringsboard, hvor man kan undersøge muligheden for at gøre tilbuddet landsdækkende.

Regner med at have tilbud klar til sommer

VIVEs rapport har været behandlet i både Udvalget for det nære Sundhedsvæsen og Psykiatri- og socialudvalget. 
 
Ligesom Bo Libergren glæder Thies Mathiasen (DF), som er formand for Psykiatri- og socialudvalget, sig over den positive evaluering af forsøgsordningen.
 
Han håber, at det vil gå hurtigt med at få de forskellige aftaler og systemer på plads, så syddanskere med let til moderat stress, angst og depression snart får mulighed for hurtig psykiatrisk udredning. 
 
- Det er en rigtig fin og gennemarbejdet evaluering VIVE har lavet, hvor de også har en række konkrete forslag til, hvad vi bør kigge på, hvis vi vil give alle syddanskere med let til moderat angst, depression eller stress, mulighed for hurtig psykiatrisk vurdering. For eksempel skal vi have lavet et bookingsystem, og vi skal også have en aftale med praktiserende psykiatere på plads. Det er vi gået i gang med, så jeg regner bestemt med at have et tilbud klar til syddanskerne til sommer.
 
Læs VIVEs evalueringsrapport 


Siden er sidst opdateret 04-02-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring