Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilRåstofferpilRåstofkortlægningpilRapport Billund - sand, grus og sten - nr. 14

Rapport Billund - sand, grus og sten - nr. 14

 

I efteråret 2018 foretog Orbicon, på vegne af Region Syddanmark, en råstofgeologisk kortlægning og vurdering af samtlige 10 råstofinteresseområder for sand, grus og sten i Billund Kommune. Områderne er udlagt som interesseområde for sand, grus og sten i Råstofplan 2016.

 

Formålet med kortlægningen er at udføre undersøgelser, der kan benyttes til at vurdere, om arealerne vil kunne bidrage væsentligt til forsyningen med råstoffer i regionen på længere sigt. For de områder, der ligger inden for 13 km zonen omkring Billund Lufthavn, er formålet endvidere at belyse, om råstofressourcen vil være af interesse for erhvervsmæssig indvinding, når der ikke efterlades åbne vandflader. Kravet til detaljeringsniveauet i kortlægningen er, at der netop tilvejebringes et tilstrækkeligt grundlag for at foretage de beskrevne vurderinger. Derudover skal kvaliteten af råstofferne belyses med stikprøver.

 

Råstofkortlægningen viser, at sandforekomsterne i de 10 interesseområder generelt har i omegnen af 90 % korn < 2 mm, og at der generelt er et fillerindhold på 0-5 %. Hovedparten af de kortlagte sandforekomster vurderes at kunne anvendes til produktion og bundsikringsmateriale, samt i de fleste tilfælde i kvalitet I.

Enkelte steder vurderes der at være mindre lag, der kan oparbejdes til stabilt grus, men på baggrund af det aktuelle datagrundlag vurderes der ikke at være materialer, der kan anvendes til produktion af stabilt grus i et omfang, der vil have kommerciel interesse, uden at der tilføres grovere materialer udefra.

For yderligere information om resultatet henvises til rapporten. 

 

Rapporten og bilag kan hentes her:

 

Hovedrapport: (pdf 2,1 MB)

 

 

Delrapporter inkl bilag:

 

Bolding: (pdf 1,6 MB).

Filskov Nord: (pdf 3,1 MB)

Filskov Vest: (pdf 3,2 MB)

Filskov Øst: (pdf 3,4 MB)

Fitting: (pdf 3,5 MB)

Kirkeby: (pdf 3,5 MB)

Krog: (pdf 2,2 MB)

Molktenberg: (pdf 3,8 MB)

St. Almstok: (pdf 3,4 MB)

Trøllund: (pdf 7,1 MB)

 

Rapport over SkyTem rådata fra Hejnsvig: (pdf 22,9 MB)

 

Boreprofiler: (pdf 2,4 MB)

 

Analyseskemaer: (pdf 28,8 MB)

 

Appendix: (pdf 0,2 MB)

 

 


Siden er sidst opdateret 05-03-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring