Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

2. FNs verdensmål

2. FN’s verdensmål

Region Syddanmark har med budget 2019 igangsat en ambitiøs proces, der sikrer, at regionen kan bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål. Aftaleparterne noterer sig, at der er skabt et godt grundlag for arbejdet med FN’s verdensmål og ser frem til, at det bliver omsat til handling.

I forlængelse af budget 2019 har forretningsudvalget stået i spidsen for arbejdet og igangsat og koordineret en proces, hvor de relevante verdensmål er identificeret i de enkelte udvalg. Det har ført til, at der er prioriteret 11 verdensmål, som lægger sig særligt tæt op ad centrale regionale opgaveområder og dermed har størst relevans for regionens arbejde. Der er dermed skabt et stærkt afsæt for, at regionen kan give et markant bidrag til opfyldelsen af verdensmålene.

Den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark ”udgør fremadrettet regionens strategiske ramme for arbejdet med de prioriterede verdensmål. Den nye udviklingsstrategi ventes vedtaget af regionsrådet i april 2020.

Aftaleparterne ønsker med ”Fremtidens Syddanmark” og de kommende del-strategier at række ud til alle interesserede samarbejdspartnere i regionen og dermed skabe den bedst mulige sammenhæng i regionens bidrag til arbejdet med verdensmålene. Det videre arbejde med og opfølgning på FN’s verdensmål indenfor driften af sundhedsområdet vil fortsat ske indenfor rammerne af de eksisterende opfølgningsmekanismer i udvalgene på sundhedsområdet. 

Den regionale udviklingsstrategi omsætter de 11 verdensmål, som regionsrådet har prioriteret, til en syddansk kontekst. De kommende delstrategier på udviklingsstrategiens indsatsspor vil tydeliggøre, hvordan regionen konkret bidrager til verdensmålene på delmålsniveau. Delstrategierne forventes tilsvarende vedtaget af regionsrådet i april 2020.

Aftaleparterne er desuden enige om, at status og udvikling indenfor strategiens indsatsspor skal følges i en samlet årlig publikation. Denne årlige opfølgning på verdensmålene og strategien skal indeholde en beskrivelse af udviklingen i forhold til udviklingsstrategiens regionale mål, herunder bl.a. i form af nogle få, retningsvisende indikatorer. Den første årlige opfølgning på den regionale udviklingsstrategi forventes ét år efter vedtagelsen af strategien.


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |