Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

3. Klima

3. Klima

Aftaleparterne prioriterer klimaindsatsen højt. Aftaleparterne ser her frem til at behandle et udkast til en regional klimastrategi, som vil omfatte en målrettet indsats med cirkulær økonomi og klimatilpasning samt nedbringelse af udledningerne af drivhusgasser. Et samlet udkast til klimastrategi vil blive forelagt Miljøudvalget og Udvalget for Regional Udvikling i februar 2020 med henblik på vedtagelse i regionsrådet i april 2020.

Region Syddanmark har løbende haft fokus på energi- og miljørigtige investeringer. Således blev der i 2012 ekstraordinært investeret i solcelleanlæg, som samlet dækker 26.000 m2 og leverer strøm svarende til strømforbruget i ca. 1.100 husholdninger. Tilsvarende opføres i tilknytning til Nyt OUH et solcelleanlæg, som allerede i byggeperioden leverer byggestrøm. Anlægget vil udgøre yderligere et solcelledækket areal på 24.000 m2 og kommer til at levere ca. 20 pct. af det fremtidige strømforbrug på universitetshospitalet.

Regionsrådet har indenfor råderummet i 2019 afsat en klimapulje på 10 mio. kr. med henblik på at understøtte den kommende klimastrategi bl.a. via øget fokus på regionens eget energiforbrug, herunder i forhold til regionens bilpark og transporter. Puljen udmøntes i forlængelse af vedtagelse af ny klimastrategi og kan i nødvendigt omfang overføres til 2020. Aftaleparterne er enige om, at puljen forhøjes med 5,0 mio. kr. finansieret indenfor råderummet i 2019.

Ligeledes er i foråret 2019 afsat en ramme på 300 mio. kr. til at tage hul på regionens klimastrategi, investere i arbejdsmiljø samt fremrykke en række klimaforbedrende renoveringsarbejder. De fremrykkede renoveringer omfatter bl.a. energieffektivisering af ventilation og køl, udskiftning af belysningsarmaturer til LED, varme- og elstyring samt ressourceoptimering af vandforbrug/afledning.

Aftaleparterne ønsker fortsat stor og intensiveret opmærksomhed på regionens eget klimaaftryk og noterer sig, at der er igangsat en række interne arbejdsgrupper indenfor miljø, energi, transport, indkøb og økonomi.

Aftaleparterne ønsker i forlængelse heraf at styrke regionens juridiske og kommercielle indkøbs¬kom¬pe¬tencer med et årsværk med særlige klima- og miljøkompetencer vedr. klimarigtige udbud. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt hertil.

Aftaleparterne ønsker på baggrund af arbejdsgruppernes arbejde, herunder med baseline, mulige mål og mulige indsatser, at accelerere indsatsen således, at der i løbet af 2020 iværksættes flere indsatser på alle regionernes enheder. Dette gælder bl.a. regionens indkøb, bilpark, ladestandere, affaldssortering m.v.

Arbejdet med regionens klimaindsats forankres i Forretningsudvalget.

Aftaleparterne ønsker i forlængelse af ovenstående foretaget en klimavurdering i sager, hvor det er relevant.


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |