Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

10. Det sociale område

10.1 Uændrede takster

Den toårige Styringsaftale for 2019 og 2020 lægger op til, at der i 2020 skal være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde – eller som minimum fastholdes – i forhold til 2019 i alle kommuner samt regionen.

Fra 2009 til 2019 er taksterne på regionens tilbud samlet set er reduceret med ca. 10 pct. I det lys er der derfor enighed om, at taksterne for 2020 ikke reduceres, men fastholdes uændrede (i gennemsnit).

10.2 Lighed i sundhed

Sundhed på socialområdets tilbud er en fortsat udfordring, idet borgerne ofte har store sundheds-problemer og markant lavere levealder end befolkningen som helhed. Det giver alt andet lige lavere livskvalitet for den enkelte. Målet med et øget fokus på lighed i sundhed er dermed, at borgerne oplever større livskvalitet gennem forbedret sundhed.

I 2020 skal derfor arbejdes med at videreudvikle årlige sundhedstjek og medicingennemgang samt sikre, at alle borgere hvert år har haft mulighed for at få gennemført et sundhedstjek. For at understøtte dette arbejde vil socialområdet oprette en ½ stilling, som får ansvaret for at koordinere disse sundhedstiltag.

10.3 Socialt Læringsakademi

Udvikling af Det Sociale Læringsakademi fortsætter i 2020, hvor der sættes fokus på øget kompetence-udvikling på tværs i organisationen.

Kompleksiteten i borgernes udfordringer og behov er stigende, derfor skal fagligheden hele tiden udvikles for at kunne møde behovene. Samtidig er det vigtigt at sikre, at alle nyansatte medarbejdere hurtigst muligt introduceres til centrale områder på socialområdet, herunder håndtering af magtanvendelser, dokumentationsarbejde m.m. Derudover skal den løbende kompetenceudvikling skabe bedre arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser, som både nuværende og nye medarbejdere har lyst til at være en del af.

 


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |