Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Referat - 16. november 2018

Mødedato
16-11-2018 kl. 09:00 - 10:30

Mødested
formandens kontor

Deltagere
 • Henrik Dam
 • Stephanie Lose
 • Johannes Lundsfryd Jensen
 • Mads Bonde Hansen

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Formandskabets møde den 7. september 2018
  3. Økonomioversigt
  4. Oversigt over indkomne ansøgninger
  5. Ansøgning: STEM: kvalificeret arbejdskraft gennem AMU
  6. Ansøgning: Fremtidens Virksomhed: Opkvalificering af medarbejdere i SMV-virksomheder i Sydvestjylland
  7. Ansøgning: Uddannelse af civilingeniører til Trekantområdets produktionsvirksomheder
  8. Ansøgning: Tillægsbevilling til Vækstrettet kompetenceudvikling
  9. Ansøgning: Handlekompetente unge
  10. Ansøgning: Etablering af Syddansk Fødevarehub
  11. Ansøgning: Tillægsbevilling Industriel Elektronik Innovation
  12. Ansøgning: De erhvervsmæssige potentialer i genanvendelse af overskudsvarme fra datacentre
  13. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt PE:Region Platform
  14. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt Digital Valley
  15. Ansøgning: VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme (VISE)
  16. Ansøgning: Medfinansiering Interreg 5A Access & Acceleration
  17. Ansøgning: Forprojekt Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator
  18. Ansøgning: Kontingent til Healthcare DENMARK
  19. Ansøgning: En national robotklynge, supplerende bevilling til innovationsnetværk
  20. Ansøgning: Odense Robotics Startup Programme
  21. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Vækstplaner
  22. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Innovationssamarbejder
  23. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth by Design
  24. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth Catalyst
  25. Ansøgning: Tillægsbevilling til Design Innovation
  26. Ansøgning: Place Making Fyn
  27. Ansøgning: Tillægsbevilling til Styrket erhverv i gadeplan
  28. Ansøgning: Vækst til ERHVERV i gadeplan i Billund Kommune
  29. Ansøgning: Tillægsbevilling til Ferieturismen i Syddanmark FOMARS
  30. Ansøgning: Tillægsbevilling til Living Design Lab
  31. Ansøgning: Tillægsbevilling til det syddanske EU-kontor
  32. Nedlæggelse af Vækstforum, udpegninger m.m.
  33. Orientering: Status på den særlige ramme til sekretariatet 2018
  34. Orientering: Afsluttende status på Vestdansk erhvervssamarbejde
  35. Orientering: Afsluttende status på erhvervspartnerskabsaftalerne
  36. Orientering: Yderområdeindsats: Status 2018
  37. Eventuelt


  Sagsnr. 18/4504
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet godkender dagsordenen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Stephanie Lose orienterede om, at der kommer et nyt punkt på dagsordenen til mødet i Vækstforum, Ansøgning om Syddansk OPI-pulje. Punktet fremsendes i skriftlig høring i sekretariatsgruppe og formandskab.

   


  Sagsnr. 18/4504
  2. Godkendelse af referat fra Formandskabets møde den 7. september 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Referatet fra Vækstforums Formandskabs møde den 7. september 2018 er udsendt den 12. september 2018, og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm508291

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet godkender referatet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/7255
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har efter den gældende lovgivning indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Der orienteres i punktet om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger i dagsordenen følges. Endvidere indstilles det, at tidligere hensatte midler tilbageføres.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Punktet opdateres frem mod mødet i Vækstforum.

   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler, 2018

  På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at nogle af de indsatser, som Vækstforum tidligere har hensat midler til, helt eller delvist ikke kan nå at blive realiseret. Derfor indstilles det, at følgende midler tilbageføres:

   

  • Ramme på 4 mio. kr. til regional medfinansiering af indsatser, der skal hjælpe SMVér til at blive mere energi- og ressourceeffektive.
  • Restramme på 2.935.530 kr. til regional medfinansiering af indsatser indenfor Social inklusion. 
  • Pulje på 375.000 kr. til regional medfinansiering af et call under AAL-programmet, ’Smart Solutions for Ageing Well’.

   

  Dermed kan der her og nu tilbageføres i alt 7.310.530 kr. Det betyder, at Vækstforum i 2018 i alt har 117,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 111,8 mio. kr. disponeret pr. 6. december 2018, hvis indstillingerne til mødet følges. Endvidere er 6,1 mio. kr. øremærket til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2018, men ikke er udmøntet.

   

  Hvis de foreliggende indstillinger følges, er alle rådige midler dermed disponeret efter dette møde.

   

  Der vil formentligt være flere midler, der kan føres tilbage. Vækstforum indstillede den 20. juni 2018, at der skulle reserveres 7,1 mio. kr. til kontingent for 2019 og 2020 til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Bevillingen er givet med en forudsætning om, at den bortfalder, såfremt der vedtages lovgivning, der indebærer, at staten overtager den økonomiske forpligtigelse. Endvidere er der i Vækstforums investeringsplan for 2018 afsat 6,1 mio. kr. til basisfinansiering af DKNT og Meet Denmark i 2019 og 2020. Midlerne bliver formentligt ikke udmøntet, da den nye lovgivning indebærer, at Vækstforum ikke fremover må finansiere disse indsatser. Hvis den nye lovgivning vedtages, kan yderligere 13,2 mio. kr. tilbageføres.

   

  Endvidere kan der i den resterende del af 2018 forventes tilbageløb fra projekter, der af forskellige årsager får reduceret deres bevilling, eller ikke anvender deres bevilling fuldt ud.

   

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Efter dette møde er der 32,4 mio. kr. tilbage på Socialfonden og 43,8 mio. kr. tilbage på Regionalfonden, hvis de foreliggende indstillinger følges.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver reservationen på 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat til regional medfinansiering af indsatser, der skal hjælpe SMVér til at blive mere energi- og ressourceeffektive.
  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver den resterende reservation på 2.935.530,00 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat til regional medfinansiering af indsatser indenfor Social inklusion. 
  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver reservationen af puljen på 375.000,00 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat til regional medfinansiering af et konkret call under AAL-programmet, ’Smart Solutions for Ageing Well’.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4504
  4. Oversigt over indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/49736
  5. Ansøgning: STEM: kvalificeret arbejdskraft gennem AMU
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt, idet formandskabet understregede, at det er væsentligt, at projektet har en bred geografisk dækning i regionen.

   


  Sagsnr. 18/49741
  6. Ansøgning: Fremtidens Virksomhed: Opkvalificering af medarbejdere i SMV-virksomheder i Sydvestjylland
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/45243
  7. Ansøgning: Uddannelse af civilingeniører til Trekantområdets produktionsvirksomheder
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/12301
  8. Ansøgning: Tillægsbevilling til Vækstrettet kompetenceudvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/45383
  9. Ansøgning: Handlekompetente unge
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/34712
  10. Ansøgning: Etablering af Syddansk Fødevarehub
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4598
  11. Ansøgning: Tillægsbevilling Industriel Elektronik Innovation
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/50676
  12. Ansøgning: De erhvervsmæssige potentialer i genanvendelse af overskudsvarme fra datacentre
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/45328
  13. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt PE:Region Platform
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.


  Sagsnr. 18/45508
  14. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt Digital Valley
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt med en tilføjelse i bevillingsvilkåret om, at der også kan være tale om anden relevant finansiering end Interreg.

   


  Sagsnr. 18/45476
  15. Ansøgning: VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme (VISE)
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/45487
  16. Ansøgning: Medfinansiering Interreg 5A Access & Acceleration
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/45354
  17. Ansøgning: Forprojekt Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/45799
  18. Ansøgning: Kontingent til Healthcare DENMARK
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/45358
  19. Ansøgning: En national robotklynge, supplerende bevilling til innovationsnetværk
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/45245
  20. Ansøgning: Odense Robotics Startup Programme
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/10316
  21. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Vækstplaner
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/10319
  22. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Innovationssamarbejder
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/8504
  23. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth by Design
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/8527
  24. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth Catalyst
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/8508
  25. Ansøgning: Tillægsbevilling til Design Innovation
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/45501
  26. Ansøgning: Place Making Fyn
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/6853
  27. Ansøgning: Tillægsbevilling til Styrket erhverv i gadeplan
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/45139
  28. Ansøgning: Vækst til ERHVERV i gadeplan i Billund Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/6391
  29. Ansøgning: Tillægsbevilling til Ferieturismen i Syddanmark FOMARS
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/9974
  30. Ansøgning: Tillægsbevilling til Living Design Lab
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   


  Sagsnr. 18/45510
  31. Ansøgning: Tillægsbevilling til det syddanske EU-kontor
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4503
  32. Nedlæggelse af Vækstforum, udpegninger m.m.
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr.
  33. Orientering: Status på den særlige ramme til sekretariatet 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Der gives en status på anvendelsen af midlerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Vækstforums møde den 4. december 2016 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2018. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere om anvendelsen af denne ramme. Rammen forventes på nuværende tidspunkt ikke fuldt disponeret jf. nedenstående tabel.

   

  Aktivitet

  Forventet beløb

  Bistand til udmøntning af Vækstforums OPI-pulje

  4.500 kr.

  Analyse: Økosystemanalyse på robotområdet v. Pluss/SDU

  300.000 kr.

  WHINN – Weak of health and innovation

  15.500 kr.

  Industriens uge i Trekantområdet, medfinansiering

  50.000 kr.

  Healthcare Denmark – Hospital + Innovation-konference på WHINN

  83.000 kr.

  I alt

  453.000 kr.

   

  Den del af rammen, der ikke anvendes i 2018 vil blive tilbageført til den generelle ramme af REM-midler i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  ?         at Vækstforum tager punktet om anvendelsen af midlerne til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4499
  34. Orientering: Afsluttende status på Vestdansk erhvervssamarbejde
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af ny lov om erhvervsfremme, som betyder at de regionale vækstfora nedlægges, ophører Vestdansk Erhvervssamarbejde med udgangen af 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De tre vækstfora i Vestdanmark indgik i 2016 en samarbejdsaftale, Vestdansk Erhvervssamarbejde, der satte rammerne for et styrket samarbejde omkring et forenklet erhvervsfremmesystem på tværs af regionsgrænserne med de primære mål at forenkle strukturer og at sikre virksomhedernes adgang til specialiseret viden og innovationssamarbejder.

  Som led i samarbejdet har formandskaberne for de tre vækstfora mødtes to gange årligt for at drøfte fælles tiltag.

   

  Et af de væsentligste elementer i samarbejdet har været at udbygge samarbejdet om og styrke de vestdanske klynger og innovationsnetværk inden for de vestdanske styrkepositioner energiteknologi, sundhedsteknologi, fødevarer, design og robotter. Samarbejdet og indsatserne har derigennem bidraget til Syddansk Vækstforums langsigtede strategi om at styrke og samle virksomheder, der har stort globalt vækstpotentiale, i landsdækkende erhvervsklynger.

   

  Vestdansk Erhvervssamarbejde har på den baggrund resulteret i, at de vestdanske regioner i fællesskab har styrket, samlet og forenklet de vestdanske klynger inden for energiteknologi, sundhedsteknologi, fødevarer, design og robotter. Dermed står de vest- og syddanske klynger godt rustet til fremtiden og til den konsolideringsproces af klynge- og netværksindsatsen, som der lægges op til i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

   

  Som følge af reformen af erhvervsfremmesystemet og ny lov om erhvervsfremme, som betyder at de regionale vækstfora nedlægges, ophører Vestdansk Erhvervssamarbejde med udgangen af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/51918
  35. Orientering: Afsluttende status på erhvervspartnerskabsaftalerne
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en overordnet status på Vækstforums fire erhvervspartnerskabsaftaler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum har indgået erhvervspartnerskabsaftaler med de fire organisationer:

  • UdviklingsRåd Sønderjylland
  • Trekantområdet Danmark
  • Business Region Esbjerg
  • Udvikling Fyn.

   

  Aftalerne blev indgået i løbet af 2016 og 2017 og afsluttes ifølge aftalerne alle i løbet af 2019.

   

  Status på erhvervspartnerskaberne er, at der i alle aftaler er sat konkrete initiativer i gang indenfor de fire aftaleparters erhvervsstyrker og indsatsområder. Samlet set er der igangsat indsatser indenfor: kvalificeret arbejdskraft, automatisering, robotteknologi, maritim- og offshoreindustri, sundheds- og velfærdsinnovation, design, fødevarer, logistik, dansk-tysk samarbejde, havnesamarbejde og oplevelseserhverv.

   

  Som eksempel på nogle af de konkrete initiativer, kan følgende nævnes: Der er udarbejdet analyser indenfor fødevareerhvervet, indenfor robot- og automatiseringsindustrien og indenfor designerhvervet. Projektet Industrien som karrierevej er sat i gang i regi af Regionsrådets uddannelsespulje, og projektet Vækstrettet Kompetenceudvikling er støttet af Vækstforum i december 2017. Desuden er projektet Co-Create sat i gang på Sydfyn, og der er skabt grundlag for at sikre etableringen af en syddansk hub i sammenhæng med en kommende national konsolidering af innovationsindsatsen på fødeområdet.

   

  Da Syddansk Vækstforum forventes nedlagt pr. 1. januar 2019, må erhvervspartnerskabsaftalerne også formelt ophøre ved udgangen af 2018. Region Syddanmark fortsætter dog sit arbejde med regional udvikling og skal fortsat beskæftige sig med eksempelvis uddannelsesområdet, og derfor vil de fire tværkommunale samarbejder stadig være relevante samarbejdspartnere for Region Syddanmark i 2019 og fremefter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/51981
  36. Orientering: Yderområdeindsats: Status 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i indsatsen for udvikling af yderområderne har Vækstforum siden 2007 årligt afsat en pulje til projektudvikling i yderområderne. Der afrapporteres om puljens anvendelse. Med baggrund i den fremsatte lov om erhvervsfremme foreslås det ikke, at puljen videreføres i 2019.

   

  Punktet opdateres frem mod mødet i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum har siden 2007 afsat en pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med midlerne er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. Vækstforum har afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2018.

   

  Der er pr. 1. november 2018 bevilget 1.891.422 kr. til fem projekter. Der foreligger derudover en enkelt ansøgning til 508.875 kr. Endelig er sekretariatet i dialog med yderlige to potentielle ansøgere.

   

  Oversigt over yderområdeprojekter i 2018 pr. 1. november 2018

  Projekt

  Ansøger

  Bevilget beløb kr.

  MaritimSyd

  Destination Sønderjylland

  380.550

  eCampus Syd

  Udviklingsråd Sønderjylland

  442.500

  Afsætningsnetværk for Sønderjyske Fødevarer

  Business Aabenraa

  496.662

  Energieffektiv Fødevareproduktion

  Udviklingsråd Sønderjylland

  227.887

  Grøn og Digital Lufthavn

  CLEAN

  343.823

  I alt bevilget

   

  1.891.422

  Rest i puljen pr. 1. november 2017

   

  1.408.578


   

  Da erhvervsfremmeopgaven fra 1. januar 2019 overføres fra Vækstforum til den nationale erhvervsfremmebestyrelse afsluttes den regionale yderområdeindsats i sin nuværende form med udgangen af 2018. Der foreslås derfor ikke midler afsat til en yderområdepulje i 2019.

   

  Kort beskrivelse af de bevilgede projekter i 2018:

  MaritimSyd

  Det overordnede formål er at formulere og beskrive potentialer og scenarier for, hvordan maritime miljøer i Sønderjylland kan øge deres attraktionsværdi og udvikle de dertil-knyttede forretningsmuligheder. I fokus er oplevelsesøkonomiske værdikæder, som bl.a. omfatter lystsejlads, lystfiskeri, overnatning og fødevareoplevelser.

   

  eCampus Syd

  Projektet vil undersøge uddannelsesinstitutionernes mulighed for gennem e-læringsforløb at imødekomme virksomhedernes individuelle behov for fleksibel efter- og videreuddannelse. Projektet skal ligeledes afsøge erhvervslivets behov for at der etableres én samlet indgang til uddannelsesinstitutionernes e-læringstilbud.

   

  Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer

  Projektet forsøger dels at tilvejebringe en model for en markedsdialog mellem små fødevareproducenter, afsætningsled og andre interessenter i branchen og dels at formulere en bæredygtig forretningsmodel for et afsætningsnetværk for små fødevareproducenter.

   

  Energieffektiv fødevareproduktion

  Forprojektet skal undersøge og forbedre det forhold, at dansk landbrugs energiforbrug ligger relativt højt (fødevareproduktion). Parterne vil udarbejde et grundlag for, hvordan en ny indsats for energieffektiv ledelse og adfærd kan etableres i URS-området.

   

  Grøn og Digital Lufthavn

  Forprojektet skal identificere og beskrive muligheder og potentialer for, at den forestående udbygning og modernisering af Sønderborg Lufthavn kan anvendes som demonstratorium for syddanske virksomheders kompetencer inden for energieffektivisering i forhold til etableringen af bæredygtig lufthavnsbyggeri.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i 2017 til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4504
  37. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 16-11-2018

  -


  Siden er sidst opdateret 21-11-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring