Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Nyhedsarkiv

Vækstforum Nyhedsbrev - Peytz
Syddansk Vækstforum nedlægges 1. januar 2019
Den politiske aftale om erhvervsfremmereformen er nu udmøntet, og lovforslaget er vedtaget i Folketinget. Det betyder, at Syddansk Vækstforum og de øvrige regionale vækstfora nedlægges. (17.12.2018)
Boost af arbejdskraft til industrien i Syddanmark
De syddanske virksomheder mangler arbejdskraft, og derfor har Syddansk Vækstforum indstillet EUC Syds projekt ”STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU” til at modtage knap 9,8 mio. kroner fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-Socialfondsmidler. (17.12.2018)
Ny uddannelse skal lokke civilingeniører til Trekantområdet
Nyt projekt skal tiltrække ingeniører til Trekantområdet ved at etablere en ny såkaldt erhvervskandidatuddannelse i ”Operations Management” på Syddansk Universitet med fokus på virksomhederne i Trekantområdet. (17.12.2018)
Fortsætter det gode arbejde for ferieturismen i Syddanmark
Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark, FOMARS, skaber markante effekter, og der er fortsat et udviklingspotentiale i at få flere virksomheder med i samarbejdet og i nye markedsføringssamarbejder. Nu kan FOMARS fortsætte arbejdet i de kommende år. (17.12.2018)
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de to syddanske erhvervshuse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Region Syddanmark har udpeget to medlemmer til de regionale erhvervshuse. Herudover er regionsrådsformand Stephanie Lose udpeget som regionernes medlem af den kommende Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. (17.12.2018)
Landsdækkende erhvervsklynger
Vækstforum investerer nu godt 18 mio. kr. i at konsolidere og forenkle klyngeindsatsen inden for sundhedsteknologi, energiteknologi, fødevareområdet, designområdet og robotområdet. Det er alle erhvervsområder, som har deres primære styrke i Vestdanmark, og hvor erhvervsklyngerne alle bliver nationale innovationsnetværk i perioden 2019-2020. (02.11.2018)
OPI-midler til sundheds- og velfærdsinnovation
Syddansk Vækstforum har valgt at bevilge midler fra puljen til offentlig-privat innovation til to indsatser, der henholdsvis skal nedbringe risikoen for tidlig fødsel og tilbyde patienter støtte i online kommunikationsgrupper. (02.11.2018)
Faglærte skal med på den digitale bølge
Et nyt projekt vil give elever inden for det merkantile område, landbrugsområdet og SOSU-området større digitale og teknologiske kompetencer. Formålet er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. (02.11.2018)
Datacentre kan føre til grønne energiløsninger
Syddansk Vækstforum ønsker at udnytte de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i forbindelse med etableringen af foreløbigt op til fem datacentre i Syddanmark. (02.11.2018)
Invitation - Patient@home
IDA Sundhedsteknologi inviterer til 2 arrangementer, hvor du kan høre mere om en række Patient@home-projekter om innovation og løsninger til behandling, monitorering og rehabilitering i patientens hjem – før, under og efter indlæggelse. (06.09.2018)
Europæiske talenter skal lokkes til Syddanmark
Med projekt Moving Global Talent vil foreningen work-live-stay southern denmark hjælpe syddanske virksomheder med at tiltrække medarbejdere til funktioner, hvor der er akut mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. 11 kommuner og 15 private virksomheder fra forskellige brancher deltager, og Syddansk Vækstforum har afsat over 17 mio. kr. til initiativet. (05.07.2018)
10 mio. kr. til efteruddannelse inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab
Virksomhederne har brug for kvalificeret arbejdskraft. Efteruddannelse af egne medarbejdere kan være en hurtig løsning, men meget få benytter sig af mulighederne. Derfor efterlyser Vækstforum nye løsninger til øget efteruddannelse. (05.07.2018)
Efterlysning af sundheds- og velfærdsløsninger
Der er 12 mio. EU-kroner til nye løsninger på problemer inden for sundheds- og velfærdsinnovation. (05.07.2018)
Virksomheder vilde med at samarbejde om innovation
De syddanske offshorevirksomheder er vilde med innovation og med at samarbejde med andre virksomheder og forskningsinstitutioner. (05.07.2018)
Vækstforum erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Syddansk Vækstforum og de øvrige fem vækstfora nedlægges pr. 1. januar 2019 og erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. (05.07.2018)
Flere sårbare unge skal gennemføre deres uddannelse
Et nyt tiltag mellem otte kommuner og 13 uddannelsesinstitutioner skal øge andelen af sårbare unge, der gennemfører deres uddannelse. Det skal bl.a. ske ved at ansætte trivselsmedarbejdere på uddannelserne og etablere et eksternt netværk med blandt andet kommunen og psykiatrien. (05.07.2018)
Robot-succes råber på kapital og arbejdskraft
Syddanmark står internationalt meget stærkt, når det gælder forskning, udvikling og salg af robotter. Men styrkepositionen trues af mangel på arbejdskraft og tiltrækning af kapital. (05.07.2018)
Syddanmark skal tiltrække flere kongresser
Syddanmark skal blive endnu mere attraktiv for de store internationale kongresser. Derfor har Vækstforum bevilget fire mio. kr. til Inspiring Denmark. (05.07.2018)
EU-kroner skaber arbejdspladser i Syddanmark
Der skabes både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de syddanske virksomheder med EU-kroner. Men formanden for Syddansk Vækstforum frygter for fremtiden med nyt udspil om centraliseret erhvervsfremme. (16.05.2018)
Tre åbne puljer kan søges
Vækstforum har etableret tre åbne puljer inden for energi og materialer, arbejdskraft og social inklusion. (16.05.2018)
To OPI-projekter kan gå i gang
Startskud til to OPI-projekter inden for bæredygtig energi og sundheds- og velfærdsinnovation. (16.05.2018)
19 mio. kr. skal hjælpe udsatte borgere
Nyt initiativ skal hjælpe udsatte syddanske borgere mellem 25 og 40 år i job. (16.05.2018)
Ny digital håndsrækning til virksomheder i Syddanmark
Med tilbuddet ”Digital Omstilling: Strategi for Digitalisering” får virksomheder 50 procent medfinansiering til udarbejdelse af en strategi for digitalisering. (16.05.2018)
Forenklingsudvalg vil afskaffe vækstfora
Et ekspertudvalg har fremlagt forslag til et nyt erhvervsfremmesystem. Formand for Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose (V), bakker op om forenkling, men advarer imod centralisering. (16.05.2018)
Nye medlemmer i råd, udvalg og bestyrelser
Syddansk Vækstforum har indstillet følgende medlemmer til bestyrelser, råd og udvalg: (15.05.2018)
Nye ansigter i Syddansk Vækstforum
Det nye Syddansk Vækstforum for perioden 2018-2021 har konstitueret sig. (15.05.2018)
Hvad får vi ud af EU-midlerne i Region Syddanmark?
Har du lyst til at få svar på, hvad der er kommet ud af de EU-fondsmidler, der er investeret i Syddanmark i de senere år? (03.04.2018)
Hvad betyder de store datacentre for vækst?
Region Syddanmark kortlægger og analyserer det erhvervsmæssige potentiale for at få et klarere billede af potentialerne i datacentrene. (03.04.2018)
15 syddanske folketingsmedlemmer besøgte robotvirksomhed
I alt 15 folketingsmedlemmer valgt i Syddanmark tog imod invitationen fra regionsrådsformand Stephanie Lose om at komme på besøg i regionen. (03.04.2018)
Invitation til vækst i alle brancher
I Syddansk Vækstforums nye handlings- og investeringsplan for de næste to år er der lagt op til yderligere styrkelse af indsatser til gavn for virksomheder i alle brancher. (03.04.2018)
Vækstforums nyhedsbrev 2018
Udsendte nyhedsbreve fra Vækstforum i 2018 (29.01.2018)
Glædelig jul og et godt og vækstfyldt nytår!
Vi kan både være glade og stolte, når vi ser tilbage på 2017 og fremad. (18.12.2017)
Tre OPI-projekter modtager medfinansiering
OPI-projekter inden for sundheds- og velfærdsinnovation samt energieffektive teknologier modtager medfinansiering på 3,2 millioner kr. (18.12.2017)
Vækstforum og Business Region Esbjerg styrker væksten i Sydvestjylland
Syddansk Vækstforum og Business Region Esbjerg har indgået en strategisk erhvervspartnerskabsaftale, som skal øge væksten i produktionsvirksomheder og forbedre de sydvestjyske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft. (18.12.2017)
Et finansielt skub til yderområderne
Når Vækstforum arbejder med vækst i yderområderne, bygges der på lokale styrker med stort vækstpotentiale. (18.12.2017)
Dronerne er over os
Region Syddanmark satser på droneteknologi. Derfor inviterede Syddansk Vækstforum for nylig uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og erhvervsliv til drone-møde på Dronecentret i HCA Airport ved Odense. (18.12.2017)
Robotter skal have flere varme kolleger
Der skal uddannes masser af folk til robotbranchen, for der mangler medarbejdere på alle hylder. Det er i fokus for Syddansk Vækstforum de næste to år. (18.12.2017)
Små og mellemstore virksomheder får digital indsprøjtning
Der er for lidt fokus på de digitale muligheder i virksomhederne. Manglende datasikkerhed og manglende anvendelse af robotter og digitale løsninger koster især de små og mellemstore virksomheder vækst og udvikling. Derfor vil Syddansk Vækstforum bruge 36 mio. kr. til at hjælpe digitaliseringen i virksomhederne på vej. (30.10.2017)
Danske fødevareindsatser skal samles
For at Danmark kan stå stærkt i den internationale konkurrence på fødevaremarkedet, skal de mange aktører på fødevareområdet samles. Det foreslår en ny analyse udarbejdet for Vestdansk Erhvervssamarbejde. (30.10.2017)
Lindø: fra massefyring til erhvervssucces
Det virker, når det offentlige og private arbejder sammen. Det viser omstillingen på Lindø fra skibsværft til industripark, som i dag huser Nordeuropas største offshore-testcenter og tusindvis af arbejdspladser. (30.10.2017)
Robotteknologi er det næste væksteventyr
Fyn er den danske robot- og automatiseringsbranches hotspot og spiller en afgørende rolle for væksten i Syddanmark. Det viser en ny analyse fra Region Syddanmark, som kortlægger branchen på nationalt plan. (30.10.2017)
Hvem kan hjælpe virksomheder med at spare på energien?
Syddansk Vækstforum efterlyser projekter, som kan hjælpe små og mellemstore virksomheder i alle brancher med at spare på materialer og energi, så de kan blive mere konkurrencedygtige. (30.10.2017)
Kom tættere på arbejdet i Syddansk Vækstforum
30. november afholdes det sidste møde i Syddansk Vækstforums kontaktgruppe i 2017. (30.10.2017)
Sygehuspersonale får e-læring og demente får livsoplevelser
Midler fra OPI-puljen skal speede test og udvikling af nye produkter op til gavn for sygehuspersonale og demente borgere. (22.06.2017)
En styrket turismeindsats
Udvikling af cykelturisme i Sønderjylland og på Fyn og sammenhængende oplevelser og fortællinger om kultur og fødevarer langs Vestkysten. Det skal være med til at styrke turismen. (22.06.2017)
Nye forskningsfaciliteter og ingeniøruddannelser på vej i Sønderborg
Et unikt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i Region Syddanmark skaber nu grundlaget for helt nye forsknings- og innovationsfaciliteter samt helt nye ingeniøruddannelser på SDU i Sønderborg. Det er SDU, Danfoss A/S, Linak A/S, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune, som hver investerer 35 mio. – i alt 175 mio. kr. – i etableringen af det nye Center for Industriel Elektronik (CIE). (22.06.2017)
E-handel skal sikre butikker i gadebilledet
De detailhandlende på Sydfyn skal have gang i e-handlen. Det er ikke længere nok at have en fysisk butik, hvis man vil forblive en del af gadebilledet. (22.06.2017)
En håndsrækning til unge med særlige udfordringer
Unge med særlige udfordringer får nu bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med hjælp fra EU-midler. (22.06.2017)
Automatisering og kreativitet på tværs af grænsen
Automatisering i små og mellemstore virksomheder i grænseregionen skal styrkes, og kreative hubs i Kolding og Kiel skal booste innovation (22.06.2017)
Kompetenceløft på vej til syddanske virksomheder
Syddansk Vækstforum afsætter 25 mio. kr. til en indsats, der skal bidrage til at opkvalificere virksomheders medarbejdere. Virksomhederne opfordres til at gå sammen i branchefællesskaber og samarbejde om at få opkvalificeret branchens medarbejdere. (03.04.2017)
36 mio. kr. skal sætte skub i virksomheders digitale omstilling
Syddansk Vækstforum har afsat 36 mio. kr. til at speede Industri 4.0-omstillingen i de syddanske virksomheder op. (03.04.2017)
Vækstforums nyhedsbrev 2017 (03.04.2017)
Virksomheder får lettere adgang til innovationsfondens tilbud
Det kræver ofte ny viden at udvikle nye produkter, og det kan være noget af en jungle at finde frem til den rette viden. Derfor har Region Syddanmark, Innovationsfonden og Væksthus Syddanmark netop indgået en treårig samarbejdsaftale, der trådte i kraft 1. marts 2017. (03.04.2017)
Erhvervsindsats giver 1.600 ekstra job i Syddanmark
De 45 erhvervsudviklingsprojekter, som Syddansk Vækstforum i perioden 2010 til 2012 indstillede til EU-midler, har øget beskæftigelsen i deltagervirksomhederne markant. Det viser ny rapport om effekterne af de såkaldte strukturfondsprojekter. (03.04.2017)
Ny i bestyrelsen for work-live-stay
Vækstforum har udpeget direktør for Væksthus Syddanmark, Jani Lykke Methmann, som vækstforums repræsentant i bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark. (03.04.2017)
Væksthuset skal finde de næste syddanske erhvervsgiganter
Syddansk Vækstforum sætter seks mio. kr. af til initiativet Pre Scale-up, som skal være med til at føde unge virksomheder ind til det landsdækkende initiativ Scale-up Denmark. (03.04.2017)
Co-Create skal styrke væksten på Sydfyn
115 etablerede virksomheder og iværksættere inden for de maritime erhverv og it-erhvervene på Sydfyn får nu mulighed for at benytte seks helt konkrete tilbud, som kan sætte skub i væksten. (03.04.2017)
Studenter får mulighed for hurtigere at blive faglærte
Syddanske studenter får nu mulighed for at tage en erhvervsuddannelse hurtigere end normalt, hvis de endnu ikke har gennemført en videregående uddannelse. Formålet med det nye initiativ er at bidrage til, at syddanske virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for otte efterspurgte tekniske erhvervsuddannelser. Syddansk Vækstforum har valgt at indstille initiativet til et tilsagn på 4,9 mio. kr. (03.04.2017)
OPI-midler til håndhygiejne og styresystem til robotter
Formandskabet i Syddansk Vækstforum har sagt ja til at medfinansiere to projekter inden for sundheds- og velfærdsinnovation fra Syddansk OPI-pulje. (03.04.2017)
Seks mio. kr. til kyst- og mødeturisme
Syddansk Vækstforum bakker op om den nationale indsats inden for kyst-, natur-, erhvervs- og mødeturisme med godt seks mio. kr. (14.12.2016)
Udbud af elitetræningscenter for robotteknologi
Syddansk Vækstforum investerer 10. mio. kr. i elitetræningscenter for virksomheder inden for robotteknologi. Centeret bliver en del af det landsdækkende Scale-up Denmark. (14.12.2016)
3,3 mio. kr. til udvikling af yderområder i 2017
Kulturfestival og den smarte og fleksible metalvarefabrik skal bl.a. være med til at skabe vækst i regionens yderområder. Nu er der sat 3,3 mio. kr. af til nye projekter i 2017. (14.12.2016)
Vestdanske virksomheder får lettere adgang til erhvervsfremme
De tre vestdanske vækstfora har indgået en aftale, som inden for de eksisterende rammer vil lette virksomhedernes vej til viden, investeringer og kvalificeret arbejdskraft. (14.12.2016)
Syddansk Vækstforum investerer i 12 projekter
Syddansk Vækstforum har 6. december 2016 godkendt at indstille 12 projekter til medfinansiering (14.12.2016)
Midler til tre offentlig-private samarbejder
Formandskabet i Syddansk Vækstforum har givet tilsagn til tre ansøgninger til Syddansk OPI-pulje inden for sundheds- og velfærdsinnovation. (14.12.2016)
Workshop: Industri 4.0 som regional vækstskaber
Vækstforum har fået udarbejdet en regional kortlægning af Industri 4.0-potentialer og muligheder for syddanske virksomheder og inviterer til drøftelse af kortlægningens resultater den 3. januar kl. 14.30 i Regionshuset. (14.12.2016)
Sådan vil Vækstforum investere i 2017
Syddansk Vækstforum har justeret på den måde, man kan søge om Vækstforums midler på i 2016-2017. (10.10.2016)
Hvem kan spotte de næste syddanske erhvervsgiganter?
Syddansk Vækstforum sætter nu seks mio. kr. af til at øge antallet af syddanske virksomheder, der har potentiale til at vokse sig rigtig store. (10.10.2016)
Samarbejde om erhvervsfremme
Syddansk Vækstforum ønsker at styrke samarbejdet med Udvikling Fyn om robotteknologi og automation samt offshore og maritime erhverv. (10.10.2016)
Odense får udstillingsvindue for sundhedsinnovation
Healthcare DENMARK vil etablere et multimediecenter i Odense som udstillingsvindue for sundheds- og velfærdsinnovation. (10.10.2016)
Fem projekter indstillet til medfinansiering
Syddansk Vækstforum investerer bl.a. i udvikling af måleteknologi, kollektiv opvarmning og interaktiv leg. (10.10.2016)
Tyskland, Sverige, Norge og Holland - kom til Syddanmark
Finansiel opbakning til FOMARS’ gode arbejde med at markedsføre Syddanmark. (22.06.2016)
Hjælp til elever med ordblindhed
To nye initiativer får medfinansiering fra OPI-puljen. (22.06.2016)
Flere praktikpladser til EUX-studerende
7,3 mio. kr. til nyt initiativ der skal skaffe 460 praktikpladser og øge antallet af EUX-studerende i hele Region Syddanmark. (22.06.2016)
1.631 job til Syddanmark
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme trækker internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. (22.06.2016)
Samarbejde om vækst og udvikling
Vækstforum godkender udkast til erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark. (22.06.2016)
Kampagne sætter fokus på erhvervsuddannelse
Vækstforum medfinansierer kampagne for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. (22.06.2016)
Flygtninge i job
Syddansk Vækstforum medfinansierer to initiativer, som skal få flygtninge i job. (22.06.2016)
Ny regional vækst- og udviklingsstrategi vedtaget
Alle ressourcer skal i spil, og der skal flere veluddannede syddanskere til. Det er hovedbudskabet i den nye vækst- og udviklingsstrategi for Region Syddanmark. (25.04.2016)
Ny handlingsplan for Vækstforum godkendt
Med handlingsplanen for 2016-2017 udmønter Syddansk Vækstforum de erhvervsrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i konkrete initiativer, som skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark. Handlingsplanen er grundlag for projektansøgninger til Vækstforum. (25.04.2016)
1,35 mio. kr. til offshore-kampagne
Vækstforum afsætter 1,35 mio. kr. til at gennemføre en national offshore-kampagne i 2016 og 2017. Kampagnen er en del af den regionale Vækstpartnerskabsaftale 2015, der er indgået med regeringen, og går ud på at skaffe den arbejdskraft til offshorebranchen, som skal til for at indløse branchens store potentiale for vækst. (25.04.2016)
App skal lette hverdagen for demente borgere
Med godt en mio. kr. er Syddansk Vækstforum med til at skubbe app’en ”Mind Fitness” videre. App’en, som i dag er en prototype, kan med midlerne fra Vækstforum og en egenfinansiering på 338.000 kroner være klar til kommercialisering om et års tid. (25.04.2016)
Syv projekter får støttekroner
Syddansk Vækstforum har 18. marts 2016 godkendt at indstille syv projekter til støtte: Living Design Lab, IoTstyring - Internet of Things, Clean Green Plan, Danske Turismekompetencer, KompetenceVækst, Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer og DEMANTEC. (25.04.2016)
Nyt om navne
Nye navne i Syddansk Vækstforum, Inspiring Denmark og work-live-stay. (19.04.2016)
Løftestang til lystfiskeriturisme
Hvor får man som lystfisker overblik over fiskelokationer? Hvor markedsfører ejere af fiskesøer sig bedst? Og hvordan betjener turismefremmeaktører bedst fisketurister? (25.04.2016)
Kom til Nordsøkonference i Billund i juni
Nordsø-Kommissionen, Interreg Nordsøprogrammet og Region Syddanmark inviterer under titlen Building Blocks for the Future til Nordsøkonference i Billund den 15.-17. juni 2016 i Billund. (19.04.2016)
Fire projekter får støttekroner
Syddansk Vækstforum har den 1. december 2015 godkendt at støtte fire projekter; Team Vækst Danmark, AutomationsBoost, Kongresværtsskab og RollFlex. (16.12.2015)
9,4 mio. kr. skal få flygtninge i arbejde
Vækstforum har besluttet at sætte ind med en ekstra indsats for at få flygtninge i arbejde. Derfor afsætter Syddansk Vækstforum 9,4 mio. kr. til indsatsen. (16.12.2015)
8,75 mio. kr. til Syddansk EU-kontor
Vækstforum vil fortsætte samarbejdet med Det syddanske EU-kontor i Bruxelles og sætter 8,75 mio. kr. af til medfinansiering af kontoret i 2016 og 2017. (16.12.2015)
Syddanmark bejler til ægtefællerne
Når de statsansatte flytter fra København til Syddanmark, skal ægtefællerne vide, at de kan få spændende job i syddanske virksomheder. Derfor sætter Vækstforum fire mio. kr. af til at understøtte tiltrækning af medarbejdere til private erhverv. (16.12.2015)
Vækstbarometer: Tro på større omsætning
I analysen af 4. kvartal 2015 er der stadig et klart flertal af virksomheder, der tror på større omsætning og flere nyansættelser. (16.12.2015)
37,5 millioner kroner til energi- og ressourcetjek
Mange små og mellemstore virksomheder i Syddanmark har brug for nye løsninger, der kan gøre dem mere konkurrencedygtige i forhold til forbrug af energi og ressourcer. Derfor anbefaler Syddansk Vækstforum regionsrådet og Erhvervsstyrelsen, at der afsættes i alt 37,5 mio. kr. til projekter, der kan hjælpe virksomhederne med at løse opgaven. (07.10.2015)
Vindue for design og arkitektur føres videre og bliver i Kolding
Vindue for design og arkitektur føres videre og bliver i Kolding (07.10.2015)
Startskud på Syddansk OPI-pulje
Syddansk Vækstforum og regionsrådet i Region Syddanmark har afsat 27,5 mio. kr. til etablering af "Syddansk OPI-pulje 2015-2017". Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring test og tilpasning af innovative produkter eller serviceydelser inden for Vækstforums forretningsområder. Puljens første ansøgningsfrist er 3. november 2015. (07.10.2015)
8 nye projekter får støtte
Af de 11 ansøgninger, der var til behandling på Syddansk Vækstforums seneste møde, fik otte projekter tilsagn om støtte. Projekterne vurderes blandt andet ud fra den vækst, de vurderes at skabe i syddanske virksomheder inden for forretningsområderne; sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. (07.10.2015)
Ny publikation med 15 Syddanske succeshistorier om offentlig-privat samarbejde
Den nye publikation fortæller, hvordan 15 virksomheder og offentlige aktører har præsenteret løsninger på problemstillinger fra hverdagen. (02.07.2015)
Ansøgningsfrister til Syddansk Vækstforum
Fristerne for ansøgninger, som behandles i Syddansk Vækstforum i 2016, er nu blevet fastlagt. (02.07.2015)
Styrket vestdansk samarbejde
De tre vestdanske vækstfora har indgået en samarbejdsaftale, der tilskynder til, at virksomhederne - uanset geografisk tilhørsforhold - har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden. (02.07.2015)
Flere ansøgningsfrister til Vækstforums pulje til kvalificeret arbejdskraft
De senere år er det blevet vanskeligere for de private virksomheder i Syddanmark at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Syddansk Vækstforum har derfor oprettet en pulje på 45 mio. kr. af socialfondsmidler, der skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til de private virksomheder. Der er særligt fokus på kvalificeret faglært arbejdskraft, da der forventes mangel på faglært arbejdskraft fremover. (02.07.2015)
25 mio. kr. åbner døre for robotter i Syddanmark
Der skal en ekstra indsats til for at holde på fremstillingsvirksomhederne – og arbejdspladserne - i Syddanmark. Derfor har Syddansk Vækstforum netop afsat 25 mio. kr. til en treårig indsats, hvor syddanske små- og mellemstore virksomheder kan blive klogere på og investere i automatisering og robotter. (02.07.2015)
Vækstforum opretter pulje til Kvalificeret Arbejdskraft
Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst i de syddanske virksomheder. De senere år er det blevet vanskeligere for de private virksomheder i Syddanmark at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. (30.03.2015)
Turismekonference den 7. Maj 2015 på Hotel Legoland
Konferencen har fokus på, hvordan destinationer kan udvikle sig - og hvordan de helst ikke skal udvikle sig. Digital tilgængelighed af produkter, services og destinationer bliver også sat på dagsordenen. (30.03.2015)
Vækstforum opretter pulje til Social Inklusion
Vækstforum har et mål om, at erhvervsfrekvensen i Syddanmark skal øges. Derfor har Syddansk Vækstforum afsat en pulje til at styrke Social Inklusion. (30.03.2015)
Syddansk Vækstforum giver 66,5 mio. kr. til at styrke designanvendelse og kreative iværksættere
Syddansk Vækstforum fortsætter og styrker støtten til at udbrede designanvendelse til små og mellemstore virksomheder og til at give kreative iværksættere hjælp til forretningsudvikling. (30.03.2015)
Ny strategi for de syddanske styrker
Der skal skabes mange flere arbejdspladser i Syddanmark, og frem til 2020 har Syddansk Vækstforum over en milliard EU- og regionale kroner til rådighed for indsatsen. De mange penge sættes ind, hvor Syddanmark er stærkest, for det er det, der skaber resultater. (30.03.2015)
Vækstforum skaber vækst
En effektmåling peger på, at erhvervsindsatsen skaber nye arbejdspladser. Inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi alene er der eksempelvis skabt 800 nye jobs i regionen. I en ny publikation fortæller 20 syddanske virksomheder om, hvad de har fået ud af at deltage i Vækstforums projekter. (31.01.2014)
OPI-projekter er en succes
Vækstforums OPI-pulje har vist sig at være et godt værktøj til at støtte små og mellemstore virksomheders samarbejde med offentlige parter om at bringe nye produkter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation og Bæredygtig energi tættere på markedet. (31.01.2014)
Statslig opbakning til syddanske klynger
Syddansk innovation og klyngesamarbejde får nu en kontant håndsrækning fra statslig side. Lean Energy Cluster, Offshoreenergy.dk og Welfare Tech er netop sammen med deres medlemsvirksomheder og partnere udpeget til at modtage støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation til nye projekter (31.01.2014)
Vækstforum støtter testcenter for velfærdsteknologiske løsninger
Syddansk Vækstforum har valgt at støtte et nyt velfærdsteknologisk testcenter for at fremme udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. (31.01.2014)
Ny handlingsplan vil skabe mere vækst
Syddansk Vækstforums handlingsplan for 2014-2015 ligger netop færdig, og dermed er planen for de kommende års indsats for at skabe jobs og vækst i regionen fastlagt. Planen lægger op til at Syddanmark skal være en region med høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse samt virksomheder, der agerer globalt. (31.01.2014)
Syddansk Sundhedsinnovation afholder international sygehuskonference
Kom og hør mere om fremtidens innovative løsninger inden for sygehusbyggeri og velfærdsteknologi ved en international konference i Odense 30. september - 1. oktober 2013. (02.09.2013)
Konference om fremtidens turismeudvikling i Syddanmark
Region Syddanmark og FOMARS inviterer til turismekonference. Kom og vær med til at drøfte fremtidens turismeudvikling i Syddanmark. (02.09.2013)
Automatisering skal fastholde produktionen i Syddanmark
Øget automatisering i cirka 200 syddanske produktionsvirksomheder skal skabe øget vækst. Vækstforum støtter nu tre automatiseringsprojekter med over 11 millioner kroner. (02.09.2013)
Talenter skal få øjnene op for syddanske job
Foreningen work-live-stay southern denmark har netop fået støtte fra Syddansk Vækstforum til at udarbejde nye markedsføringsredskaber, som skal sætte regionen på talenternes verdenskort. (02.09.2013)
De Vestdanske Vækstfora går sammen om at være smarte
70 pct. af den danske produktion finder man i Jylland og på Fyn, og nu går de tre vestdanske vækstfora sammen om at styrke erhvervsudviklingen på tværs af regionsgrænserne. (02.09.2013)
Vækstforum støtter klynge i verdensklasse
Den nationale energiklynge, Lean Energy Cluster, har på Vækstforums møde i juni fået tilsagn på yderligere 10 millioner kroner i støtte. (02.09.2013)
Syddanske medarbejdere får et løft
Virksomhederne i Syddanmark får nu mulighed for at efteruddanne deres medarbejdere, så de er bedre rustede til fremtidens arbejdsmarked. Syddansk Vækstforum har afsat knap 23 mio. kr. til at gøre en særlig indsats for opkvalificering på alle niveauer. (13.05.2013)
Syddanmark går sammen om 500 nye studiejob
Uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsliv går nu sammen om at skaffe 500 nye studiejob, der kan knytte de unge til Syddanmark. (13.05.2013)
Robotter kan fastholde produktion i Syddanmark
En indsprøjtning på 10 millioner kroner til syddanske fremstillingsvirksomheder fra Syddansk Vækstforum skal være med til at fastholde produktionen i Syddanmark. (13.05.2013)
Løbende ansøgningsfrister til Syddansk Vækstforum i 2013
Der åbnes for løbende indtag af ansøgninger om Regional- og Socialfondsmidler for programperioden 2007-2013. (13.05.2013)
Syddansk Vækstforum støtter offshoreenergy.dk - det nye nationale samarbejde
Anders Eldrup står i spidsen for en ny bestyrelse og ny organisation, der skal favne hele offshore energisektoren (13.05.2013)
Welfare Tech har fået ny formand
Den velfærdsteknologiske klynge i Region Syddanmark, Welfare Tech, har på bestyrelsesmødet den 17. april 2013 konstitueret sig med Allan Søgaard Larsen som ny bestyrelsesformand. (13.05.2013)
Velfærdsteknologi-klyngen har vokseværk
Klyngen Welfare Tech har på tre år hjulpet så mange virksomheder, at Syddansk Vækstforum har besluttet at støtte med yderligere 15 mio. kr. Pengene skal bruges til at udvikle endnu flere tilbud samt skabe 500 nye arbejdspladser. (19.12.2012)
Særlig indsats for kompetenceudvikling
Syddansk Vækstforum har besluttet at gøre en ekstra indsats for kompetenceudvikling i resten af nuværende strukturfondsperiode. Du kan nu søge om midler til kompetenceudvikling, der rækker ud over Vækstforums forretningsområder. (19.12.2012)
Studiejob skal fastholde de unge
Syddanmark skal være kendt for sine studiejob til studerende på alle videregående uddannelser. Derfor har Vækstforum besluttet at udvikle et samlet, regionalt dækkende initiativ, som skal styrke indsatsen for at skabe studiejobs. (17.12.2012)
Syddanske virksomheder skal have en større bid af anlægskagen
I de næste 8-10 år er der anlægsarbejde for mindst 135 milliarder i og omkring Syddanmark. Vækstforum støtter de syddanske virksomheders muligheder i udbudsrunderne med projektet ”Klar til Anlægsopgaver”, hvor små og mellemstore virksomheder kan blive klædt bedre på til at byde på opgaverne. (17.12.2012)
Work-live-stay er nu en realitet
Den 9. november 2012 blev foreningen work-live-stay stiftet. Work-live-stay skal stå for synliggørelse af regionens mange jobmuligheder overfor kvalificerede medarbejdere fra ind- og udland. (17.12.2012)
Verdens filmproducenter skal zoome ind på Fyn
Med 900.000 kr. i ryggen fra Syddansk Vækstforum er FilmFyn klar til at undersøge, hvordan filmfonden får stablet et servicebureau på benene. Det skal betjene udenlandske filmproducenter, så de vælger Fyn til næste filmproduktion. (23.10.2012)
Opfordring fra Vækstforum: Søg nu
Strukturfondsperioden 2007-2013 er ved at være afsluttet. Det indebærer, at projekter, der får støtte fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond, skal være afsluttet senest ved udgangen af 2014. Derfor skal de resterende midler ud at arbejde for at skabe vækst og beskæftigelse i Region Syddanmark nu. (23.10.2012)
OECD: Regioner og vækstfora har nøglerolle for væksten
Det er de regionale vækstfora, der om nogen kan fremme virksomhedernes konkurrenceevne. Det skriver OECD i en rapport om indsatsen for at styrke innovation og vækst i Midtjylland og Syddanmark. Rapporten anviser også løsninger på en række udfordringer og nævner blandt andet, at staten i højere grad kan understøtte den regionale vækstindsats. (23.10.2012)
Ny grøn offshore klynge skal styrke danske virksomheders styrkeposition
Missionen er at samle aktørerne i offshore værdikæden på grøn offshore i Danmark i et nyt nationalt klyngeinitiativ. Bag initiativet står Offshore Center Danmark, Vindmølleindustrien og Region Syddanmark. Syddansk Vækstforum støtter initiativet med 18,6 mio. kr. (23.10.2012)
Projekter skal give effekt eller stoppes
Syddansk Vækstforum er i gang med en større undersøgelse, hvor alle større projekter bliver gået efter i sømmene. De bliver målt på deres effekt, og de projekter, der ikke leverer resultater som forventet, skal gennemgå en såkaldt stop and go-proces. (29.06.2012)
Vækst-kroner i frodigt samarbejde mellem det offentlige og private
Syddansk Vækstforum har bevilget knap fire millioner kroner til markedsmodning af fire spændende projekter, som skal færdigudvikles i et tæt samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige. (29.06.2012)
Vækstforum investerer 20 millioner kroner i grøn offshore
Syddansk Vækstforum sætter nu 20 millioner kroner af til at få etableret en national grøn offshore vindklynge, der skal sikre, at branchen fortsat er førende på det globale marked. (29.06.2012)
Sønderjylland skal være en moderne kulturregion
Med historiske attraktioner og et internationalt miljø har Sønderjylland de bedste forudsætninger for at blive en stærk kulturdestination i turisternes øjne. Syddansk Vækstforum har valgt at støtte med ca. otte mio. kr. til at samle trådene og arbejde mere professionelt med det unikke fælles produkt. (29.06.2012)
OECD: De regionale vækstfora har nøglerolle for væksten
De regionale vækstfora spiller en nøglerolle, når det gælder om at fremme innovation og konkurrenceevne – både på regionalt og på nationalt plan. Det skriver OECD i en ny rapport. (29.06.2012)
Vækstforums talentsatsningen suppleres
På Vækstforums møde den 19. juni 2012 blev det besluttet at supplere Vækstforums talentsatsning med yderligere tre initiativer. (29.06.2012)
Grøn Vækst Udvalget har støttet ni syddanske projekter
De første ansøgninger til puljen blev behandlet på et møde i Grøn Vækstudvalget den 27. marts 2012, hvor udvalget besluttede at støtte 9 syddanske projekter. (18.05.2012)
Kick-off konference - et talent kommer sjældent alene
Syddansk Vækstforum sætter fokus på talenter, når der holdes kick-off konference onsdag den 27. juni 2012 i Spinderihallerne, Spinderigade 11 i Vejle fra kl. 14.00 -17.30. (18.05.2012)
Støtte til udvikling af syddanske destinationer
Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 27. marts 2012 at give penge til to projekter, der skal styrke udviklingen af Fyn og Sydvestjylland som turistdestinationer. (18.05.2012)
Velbesøgt møde om støttemuligheder fra Vækstforum
Den 20. april 2012 mødte ca. 80 personer op for at høre om støttemuligheder fra Vækstforum. (18.05.2012)
Søg om tilskud til innovation i små- og mellemstore virksomheder
Rådet for Teknologi og Innovation åbner igen for ansøgninger til ordningen videnkupon, som giver tilskud til, at små og mellemstore virksomheder kan samarbejde med videninstitutioner. (18.05.2012)
Vækstforums talentsatsning
Syddansk Vækstforum valgte på sit møde den 8. december 2011 at støtte fem ansøgninger fra en bred vifte af regionale partnere, som understøtter Vækstforums satsning på at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste hjerner i regionen. (04.01.2012)
Region Syddanmark er europæisk forbillede inden for iværksætteri
Region Syddanmark er som den første danske region nogen sinde blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion i 2013 af EU’s regionsudvalg. Udnævnelsen er sket i skarp konkurrence med førende europæiske regioner. (04.01.2012)
Ny pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation
Syddansk Vækstforum har oprettet en pulje på 20 mio. kr. til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Puljen kan søges af private virksomheder i samarbejde med offentlige parter til at afprøve og tilpasse produkter i den kritiske fase lige inden markedsintroduktion. (04.01.2012)
190 mio. kr. til forskning og innovation i velfærdsteknologi
Syddansk Vækstforum har støttet det store forskningsprojekt ”Patient-at-home”, som med udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier tager fat på de nye behov og muligheder, der opstår med byggerierne. (04.01.2012)
Ny erhvervsudviklingsstrategi for 2012-20 vedtaget
Syddansk Vækstforum har vedtaget en ny erhvervsudviklingsstrategi, som sætter kursen for den regionale erhvervsudvikling i perioden 2012-20. Vækstforum satser fortsat på følgende tre forretningsområder, hvor Syddanmark har et stort produktivitets- og vækstpotentiale: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv. (04.01.2012)
Ansøgningsfrister til Syddansk Vækstforum i 2012
Ansøgningsfristerne til Syddansk Vækstforum i 2012 er nu fastlagt. (05.07.2011)
Vestdansk Investeringsfremme skaber jobs på Fyn
Vestdansk Investeringsfremme har bidraget aktivt til to udenlandske investeringer i arbejdspladser på Fyn indenfor velfærdsteknologi og energi. (05.07.2011)
Millioner til udvikling af velfærdsteknologiske hjælpemidler
Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling og Syddansk Vækstforum har netop bevilget støtte til næste fase af projektet UNIK. Under navnet UNIK2 vil virksomheder opleve vækst i deres forskning og udvikling, mens kronisk syge vil få hjælpemidler til en bedre hverdag. (05.07.2011)
Arbejdskraft skal sikre vækst
Virksomhederne i Syddanmark skal have adgang til højt kvalificeret arbejdskraft – det vil Syddansk Vækstforum være med til at sikre. (05.07.2011)
Stort engagement på Vækstforums fem temaseminarer
I løbet af foråret afholdte Vækstforum fem temaseminarer i forbindelse med udarbejdelsen af den nye erhvervsudviklingsstrategi, som skal være gældende i perioden 2012-20. Seminarerne var kendetegnet ved et stort engagement blandt deltagerne og der var opbakning til Vækstforums fokuserede indsats på få forretningsområder. (05.07.2011)
Flere arbejdspladser til Langeland
Syddansk Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2011 indstillet projektet Dox Shelter til støtte. Projektet drejer sig om en udvidelse af Koldkrigsmuseet Langelandsfortet og forventes at skabe 14 nye arbejdspladser på Langeland samt at tiltrække tusindvis af turister. (28.03.2011)
Nye millioner på vej til Lindø
7,6 mio. kr. er på vej fra Syddansk Vækstforum til Lindoe Offshore Renewables Center (LORC). Pengene skal være med til at omstille området omkring det tidligere skibsværft Lindø og skabe nye arbejdspladser i branchen for grøn offshore-energi. (28.03.2011)
Samarbejde om eksportsucces
Projektet SustainAgri skal øge eksporten til østeuropæiske markeder baseret på en række danske produkter bl.a. farmanlæg, bygninger, inventar og teknologi. (28.03.2011)
Forebyggelse er bedre end helbredelse - 66 personer til erfa-møde i Region Syddanmark
Erfa-mødet, som blev afholdt den 1. marts 2011, var en stor succes. Deltagerne fik nyttig information om, hvordan administrationen af EU’s strukturfondsmidler kan gøres lettere. (28.03.2011)
Gigtramte får en hjælpende hånd
Projektet Den Stærke Hånd drejer sig om udvikling af et hjælpemiddel, som gigtramte kan spænde på hånden og som kan hjælpe med at løse dagligdagens praktiske opgaver. Syddansk Vækstforum har støttet projektet med over 8 mio. kr. (28.03.2011)
Handlingsplanen for 2011 er vedtaget
Syddansk Vækstforum har vedtaget sin handlingsplan for 2011, som indeholder forretningsområderne: Velfærdsteknologier og –service, Oplevelseserhverv, Energi og Spirende klynger. (21.12.2010)
Design som vækstmotor
Syddansk Vækstforum støtter projektet Design2innovate med 36 mio. kr. Projektet skal styrke anvendelse af design som middel til at skabe vækst i de syddanske virksomheder. (21.12.2010)
Lettere adgang til lån i yderområder
Det skal være lettere for virksomheder i yderområderne at låne penge. Syddansk Vækstforum har derfor oprettet en regional lånefond på 20 mio. kr. til små, innovative virksomheder. (21.12.2010)
Ny fødevareklynge sætter gang i væksten
En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. (22.09.2010)
Ansøgningsfrister til Syddansk Vækstforum i 2011
Ansøgningsfristerne til Syddansk Vækstform i 2011 er nu fastlagt. (22.09.2010)
Gamle stålskibe skal tiltrække turister
Syddansk Vækstforum giver støtte på 6 mio. kr. til et restaureringsværft for gamle stålskibe på Ærø. Værftet skal fungere som turistattraktion. (22.09.2010)
40 millioner giver ny energi
Syddansk Vækstforum støttede den 9. september 2010 Lean Energy Cluster med 40 mio. kr. Lean Energy Cluster er en national klynge af virksomheder og videninstitutioner, der arbejder sammen om at udvikle nye teknologiske løsninger, der vil begrænse udslippet af CO2 og samtidigt skabe større vækst og flere arbejdspladser. (22.09.2010)
Regeringen må træde til nu
Det trækker ud med at få penge fra EU’s globaliseringsfond til fyrede arbejdere fra Danfoss, Sauer-Danfoss og Linak på Als. Syddansk Vækstforum beder derfor regeringen om at afsætte et ekstraordinært beløb på 50 mio. kr. (29.06.2010)
Vækstforum træt af at vente på EU
De fyrede medarbejdere i Sønderborg-området har stadig ikke fået hjælp fra EU, og det har fået Syddansk Vækstforum til at kritisere den lange sagsbehandlingstid. (29.06.2010)
16 mio. kr. til Sydfyn
Syddansk Vækstforum sender ”Fremtidsfabrikken Sydfyn” på vej med godt 16 mio. kr. Projektet skal skabe bedre vækstbetingelser for kreative entreprenører på Sydfyn. (29.06.2010)
Få del i velfærden
Der er stadig mulighed for at få del i de store erhvervsmuligheder, der ligger i velfærdsteknologi. På kick-off mødet den 11. maj 2010 for den syddanske erhvervsklynge Welfare Tech Region, kan du høre nærmere. (12.04.2010)
Innovationspartnere mødes
Sukkersyge og hjertekarsygdomme kan afhjælpes med ny teknologi og i samarbejde. Derfor stiftes UNIK den 22. april 2010. (12.04.2010)
Vækstforum på jobjagt
Det nyudnævnte Syddansk Vækstforum står med en kæmpe udfordring: Der skal findes nye arbejdspladser til de mange ledige i regionen. (12.04.2010)
Penge skal få hjulene i gang
Region Syddanmark holder en række møder for virksomheder og iværksættere, hvor der bliver mulighed for at høre om de forskellige støttemuligheder. (12.04.2010)
Demente skal hjælpe til
Det er brugerne, der ved bedst. Det er filosofien bag to nye projekter, som Vækstforum har støttet. Projekterne skal bl.a. hjælpe demente til at få en bedre tilværelse i eget hjem. (11.12.2009)
15 mio. kr. klar til fyrede medarbejdere
Syddansk Vækstforum har på baggrund af de mange massefyringer i regionen valgt at afsætte en pulje på op til 15 mio. kr. til at støtte indsatsen i de ramte områder. Det drejer sig fx. om de mange fyringer på Danfoss, Lindø og senest LM glasfiber. (11.12.2009)
Markedsplads skal trække turister til Bagenkop
Nye forretningsmodeller og turistattraktioner skal være med til at skabe nye arbejdspladser. (11.12.2009)
Sol over Sønderborg
Solen skal skabe vækst i regionen. Et nyt projekt for solceller skal afprøve de kæmpestore muligheder, der ligger i branchen. Målet er et nyt eksporteventyr og at få skabe en masse nye arbejdspladser i regionen. (11.12.2009)
Syddansk Vækstforum støtter udvikling af ny milliard industri i regionen
Velfærdsteknologi skal sikre milliardomsætning, 50 nye virksomheder og 500 arbejdspladser, i løbet af treårig projektperiode. Syddansk Vækstforum støtter et kæmpeprojekt om Velfærdsteknologi med et budget på 77 mio. kr. Projektet skal sikre regionen en førerposition på et markedsområde med store vækstmuligheder – såvel nationalt som internationalt. (28.09.2009)
Syddansk Vækstforum satser på fremtidens arbejdspladser på havet
Syddansk Vækstforum satser stort på offshorebranchen i Esbjerg-området med støtte til både projekterne ”Energi på Havet” og ”Offshore innovationsnetværk”. Virksomheder og offentlige institutioner i Syddanmark skal sammen skabe flere tusind nye arbejdspladser i den regionale offshorebranche. De to projekter har tilsammen et budget på ca. 50 mio. kr. (28.09.2009)
Ansøgning til EUs Globaliseringsfond vedr. Sønderborg-området er sendt af sted
Hvis alt går efter planen, er der nu 116 mio. kr. på vej til de fyrede medarbejdere på Als. Ansøgningen til den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) blev sendt fra Økonomi- og Erhvervsministeriet onsdag den 9. september 2009. (28.09.2009)
Stort fremmøde til anti-bøvle-møde for modtagere af EU strukturfondsmidler i Syddanmark
Det syddanske vækstforumsekretariat afholdte den 20. august 2009 et erfaringsudvekslingsmøde om, hvordan man nemmere kan administrere strukturfondsmidler fra EU. Der var stor opbakning til mødet. De ca. 60 deltagere fra hele regionen fik i godt fire timer Erhvervs- og Byggestyrelsens og PricewaterhouseCoopers bud på, hvad man skal være opmærksom på, når man administrerer midler fra EU-strukturfonde og hvilke typiske fejl, revisionen ser i de indsendte statusrapporter. (28.09.2009)
Informationsmøde den 9. oktober 2009 om fonden til investering for arbejdsbesparende teknologi
Fonden til investering for arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden), inviterer i samarbejde med velfærdsteknologi.nu til informationsmøde for at hjælpe ansøgere med at formulere gode og præcise ansøgninger. Mødet foregår i Regionshuset i Vejle den 9. oktober 2009 fra kl.10 til 15.00. (28.09.2009)
Ny partnerskabsaftale mellem Syddansk Vækstforum og regeringen
Den 4. juni 2009 blev der indgået en ny tillægsaftale til partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Aftalen blev indgået på et møde mellem Vækstforums formandskab og økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) samt beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V). (02.07.2009)
Syddansk Vækstforum støtter stort tværregionalt uddannelsesprojekt
Vækstforum for Region Syddanmark vedtog på sit møde 25. juni 2009 at støtte et stort projekt, der på tværs af Region Syddanmark og Region Midtjylland skal arbejde for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. (02.07.2009)
Omstilling for området omkring Odense Stålskibsværft (Lindø)
Globaliseringen forventes i fremtiden at stille området omkring Odense Stålskibsværft over for store udfordringer. Med værftet, de mange underleverandører og beslægtede virksomheder er der oparbejdet en erhvervsmæssig specialisering inden for metalindustri og transportmiddelindustri. (02.07.2009)
Ansøgning om EU-kroner til Danfoss på vej
Syddansk Vækstforum vil bringe støttekroner fra EU’s Globaliseringsfond i spil og dermed række en hjælpende hånd til Sønderborg-området. Der er ca. to måneder til at søge fondsmidlerne. (02.07.2009)
Kampagne fra Syddansk Vækstforum skal skaffe praktikplads til 982 unge
Syddansk Vækstforum har – som et led i Vækstforums vækstpakke – igangsat en stor kampagne, der skal skaffe praktikplads til 982 elever fra de syddanske erhvervsskoler. Eleverne er klar til arbejdsmarkedet, men kan ikke finde den praktikplads, de har brug for. (02.07.2009)
Millioner til innovationsnetværk inden for plast
Med en bevilling på 3,2 mio. kr. bakker Syddansk Vækstforum op om etablering af et nationalt innovationnetværk inden for udvikling af plastvirksomheder. Plastcenter Danmark i Esbjerg står i spidsen for innovationsnetværket, der har et samlet budget over fire år på 32 millioner kroner. (07.05.2009)
Syddansk Vækstforum vil gøre turismeerhvervet endnu klogere
Med et samlet budget på 42 mio. kr. sætter Syddansk Vækstforum gang i et projekt, der skal videreuddanne over 3000 medarbejdere i det syddanske turismeerhverv. (07.05.2009)
Syddansk Vækstforum vil skabe flere elev- og praktikpladser i Syddanmark
Den økonomiske krise rammer især de unge hårdt. Vækstforum har derfor på sit møde den 31. marts 2009 drøftet en vækstpakke, og parterne bag Vækstforum opfordres til at følge op på fire konkrete indsatsområder. (07.05.2009)
Overvældende interesse for Velfærdsteknologi.nu
Over 270 personer deltog i kick-off konference for velfærdsteknologi på Bramstrup Gods ved Odense mandag den 20. april 2009. Målet med konferencen var at afdække muligheder og barrierer inden for velfærdsteknologi og finde fælles løsninger, der sætter skub i det velfærdsteknologiske lokomotiv inden for erhverv, social- og sundhedsområdet. (07.05.2009)
Vækstforums nyhedsbrev marts 2007 (03.02.2009)
Vækstforum prioriterer yderområder
Syddansk Vækstforum har uddelt 5,5 mio. kr. til at udvikle projekter i regionens yderområder. Projekter, der skal bidrage til at skabe vækst og udvikling i områderne. (12.12.2008)
Ring til den nye telefonhotline: 30 58 77 77
Der er nu åbnet en telefonhotline, hvor man kan drøfte sin projektidé med en medarbejder fra Regional Udvikling. (12.12.2008)
Syddansk Erhvervskaravane - Kom og hør om støttemuligheder til erhvervsfremme og innovation
Syddansk Vækstforum arrangerer i samarbejde med en række erhvervsudviklingsselskaber en "erhvervskaravane", som i februar 2009 kører rundt til 3 forskellige byer i regionen. (12.12.2008)
Fokuseret handlingsplan skal skabe vækst for 400 mio. kr.
Syddansk Vækstforum vil de næste to år prioritere projekter for ca. 400 mio. kr. inden for fire forretningsområder. Det fremgår af Syddansk Vækstforums nye handlingsplan, der blev vedtaget på Vækstforums møde onsdag den 26. november 2008. (12.12.2008)
Støtte til udvikling af turisme og oplevelseserhverv i Nationalpark Vadehavet
Nu bliver der for alvor sat gang i udviklingen af turist- og oplevelseserhvervene i og omkring den kommende Nationalpark Vadehavet. (12.12.2008)
Frister i 2009 til Den konkurrenceudsatte pulje og Brugerdreven Innovation
Se ansøgningsfristen i 2009 til den konkurrenceudsatte pulje og programmet for Brugerdreven Innovation. (12.12.2008)
Vi skal være verdensmestre
Vækstforum var torsdag d. 9. oktober 2008 vært for konferencen "Omstilling til højere Vækst". Formålet var at præsentere de fire forretningsområder, som Vækstforum satser på i 2009-2010. (10.10.2008)
Ny film om Vækstforums forretningsområder i 2009-10
Nu kan du se den nye film om de fire forretningsområder, som Syddansk Vækstforum fokuserer på i 2009-2010: Velfærdsteknologi og –service, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger (10.10.2008)
Ambitiøst projekt skal løse arbejdskraftmangel i Tønder Kommune
Vækstforum har besluttet at indstille næsten 12 mio. kr. til projektet ”brobygning til arbejdsmarkedet”. Projektet, der har et samlet budget på over 17 mio. kr., har til formål at udvide arbejdsstyrken i Tønder Kommune for at imødegå manglen på arbejdskraft. (22.09.2008)
Syddansk Vækstforum satser stort på kompetenceudvikling, innovation og klynger
Vækstforum støttede på sit møde den 18. september 2008 i alt 7 projekter, der alle indgår som udmøntning af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Hovedvægten lægger i denne omgang på kompetenceudvikling, innovation og klynger (22.09.2008)
Syddansk Vækstforum vil med 28 mio. kr. gøre el-biler til en succes
Syddansk Vækstforum har besluttet at støtte et projekt der skal udvikle og anvende nye metoder i forbindelse med udviklingen af fremtidens el-biler. (22.09.2008)
Innovationsuddannelse i verdensklasse til Syddanmark
Syddansk Vækstforum har besluttet at støtte et projekt, der med et samlet budget på knap 25 mio. kr., skal etablere en ny landsdækkende innovationsuddannelse i samarbejde med internationale eksperter. Projektet indgår som et vigtigt led i det syddanske Vækstforums markante satsning på klyngeudvikling. (22.09.2008)
Fra grænseregion til vækstregion
På et møde d. 9. juni 2008 mellem formandskabet for det syddanske Vækstforum og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) gav ministeren sin tilslutning til, at det grænseoverskridende samarbejde fremadrettet får et endnu større fokus. (11.06.2008)
Region Syddanmarks Vækstforum satser på Teknologi, Det sunde liv, Innovation og Kompetenceudvikling.
Vækstforum indstillede på sit møde den 10. juni 2008 i alt 15 projekter til støtte for i alt 58 mio. kr. fordelt på fire områder inden for erhvervsudviklingsstrategien inden for Robotteknologi, Sundhed, Innovation og Kompetenceudvikling. (11.06.2008)
Odense som kraftcenter for sundheds- og robotteknologi
Vækstforum for Region Syddanmark satser på de stærke kompetencer inden for velfærds-, sundheds- og robotteknologi, som findes i Odense-området og bevilger godt 36 mio. kroner til, at et af fremtidens væksterhverv bliver udviklet og forankret i regionen. (11.06.2008)
Vækstforum indstiller ansøgninger til støtte for i alt 96 mio. kr.
Vækstforum indstillede på sit møde den 10. marts 2008 i alt 17 projekter til støtte i henholdsvis regionrådet og Erhvervs- og byggestyrelsen til en samlet beløbsstørrelse på 96.017.271 kr. (07.03.2008)
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Syddansk Turisme
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Syddansk Turisme (07.03.2008)
Ny Handlingsplan 2009-2010
Vækstforum drøftede på sit møde principperne for en ny handlingsplan, som skal træde i kraft januar 2009. Erfaringerne fra Vækstforums første handlingsplan for 2007-08 er blandt andet, at der er behov for flere store, regionale ansøgninger. Et af pejlemærkerne i den nye handlingsplan bliver derfor et tæt og målrettet samspil med regionens aktører om at skabe flere store projekter med større effekt. (07.03.2008)
Fem ansøgninger til initiativ 12A - intelligent og effektiv energiudnyttelse
Fem ansøgninger til initiativ 12A – intelligent og effektiv energiudnyttelse (07.03.2008)
Intelligent og effektiv energiudnyttelse. Nyt initiativ 12a
Vækstforum besluttede på sit møde den 28. oktober at tilføje et nyt initiativ 12a ”Intelligent og effektiv energiudnyttelse” til sin handlingsplan 2007-2008. Projekter indenfor dette initiativ skal udvikle og forstærke en intelligent og effektiv energiudnyttelse på de syddanske styrkepositioner. (28.11.2007)
Syddansk Turisme
På Vækstforums møde blev det besluttet at etablere Fonden Syddansk Turisme som en fusion mellem Fonden FynTour og de to fonde bag foreningen RST. (28.11.2007)
Vækstforum indstiller flere ansøgninger til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vækstforum indstiller flere ansøgninger til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen (28.11.2007)
Oplevelsesøkonomi
Det syddanske Vækstforum ønsker at styrke og udvikle grundlaget for en stærk oplevelsesøkonomi i Region Syddanmark. Vækstforum indkalder nu ansøgninger indenfor 5 identificerede styrkepositioner og udviklingsmuligheder i Regionen. (28.11.2007)
Vækstforums indsats inden for Det sunde liv
Vækstforum har besluttet at fokusere indsatsen på områderne "sunde fødevarer" og "nye hjælpemidler som led i en effektiv behandling". (28.11.2007)
Åbne initiativer med frist den 18. december 2007
Ansøgningsfristen på nedenstående initiativer er d. 18. december 2007: (28.11.2007)
Ansøgningsfrist for seks af handlingsplanens initiativer
Forud for Vækstforums næste møde er seks af handlingsplanens initiativer åben for ansøgninger (12.09.2007)
Vækstforum indstiller flere ansøgninger til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vækstforum indstillede på sit møde d. 11. september en række ansøgninger til bevilling (12.09.2007)
Sekretariat for potentielle klynger - interesserede kan søge nu
Der indkaldes interessetilkendegivelser med frist 1. oktober 2007 (12.09.2007)
Fem temaer i oplevelsesøkonomien
Vækstforum har vedtaget fem temaer, som dækker over forretningsområder inden for oplevelsesøkonomien, hvor regionen har særlige styrker og potentialer (12.09.2007)
Flere muligheder indenfor menneskelige ressourcer
Vækstforum udvider med et nyt initiativ for at sikre at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse i Region Syddanmark (12.09.2007)
Styrkelse af rammerne for brugerdreven innovation
Der iværksættes en ansøgningsrunde for at finde frem til det projekt, der skal danne basis for Vækstforums regionale satsning på brugerdreven innovation i 2007. (17.06.2007)
Efterlysning: Øget netværk og matchmaking mellem videns- og erhvervslivet i regionen
Det syddanske Vækstforum ønsker én operatør, der kan tilrettelægge en indsats, der gennem opsøgende og kontaktskabende aktiviteter i forhold til regionens virksomheder kan bidrage til at guide og motivere til samarbejde samt synliggøre forskningsinstitutionernes kompetencer over for virksomhederne. (17.06.2007)
Vækstiværksættere og flere spin-off virksomheder inden for klyngerne
Med fokus på regionens klynger ønsker Vækstforum at øge antallet af iværksættere, der kommer ind i et vækstforløb og skaber bedre muligheder for intrapreneurskab i regionens mindre og mellemstore virksomheder. (17.06.2007)
Midler til udvikling af regionens klynger
Vækstforum vedtog på sit møde den 14. juni 2007 at 15 ud af 32 klyngeansøgninger indstilles til bevilling i Regionsrådet. (17.06.2007)
Nu kører vi - køreplaner vedtaget
Køreplaner for de enkelte initiativer i handlingsplanen er vedtaget. (15.03.2007)
Flere job
Vækstforum for Region Syddanmark har vedtaget at åbne for ansøgninger om udviklings- og forsøgsmidler fra EU’s Socialfonds prioritet 2 "Flere job". (15.03.2007)
To kilder, ét mål
Vækstforum har to finansieringskilder at trække på: Regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s såkaldte Mål 2-midler. I 2007 er der regionale midler på 80 mio. kr. til rådighed, og under Mål 2 er der 102 mio. kr. (15.03.2007)
Vækstforum indstiller de første ansøgninger til Regionsrådet
Vækstforum indstiller seks ansøgninger til bevilling i Regionsrådet (09.03.2007)

Forrige side - Side 1 af 1 - Næste side

Siden er sidst opdateret 17-10-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring