Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Syddansk Vækstforum og de øvrige fem vækstfora nedlægges pr. 1. januar 2019 og erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Syddansk Vækstforum og de øvrige vækstfora nedlægges som et resultatet af den politiske aftale, regeringen indgik med Dansk Folkeparti i maj.

Den politiske aftale ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet” reducerer antallet af politisk ansvarlige niveauer fra tre til to, et kommunalt og et statsligt. Dermed afskæres regionerne fra at udføre egen erhvervsfremmeindsats. Det gælder også inden for turisme.

De regionale vækstfora erstattes fra 1. januar 2019 af en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at udarbejde en strategi for den decentrale vækstindsats og for at sætte gang i og finansiere decentrale vækstindsatser. Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

Regionernes og de regionale vækstforas erhvervsfremmeindsats opretholdes dog i 2018, og Vækstforum og regionsrådet kan resten af året hjemtage strukturfondsmidler og disponere over de regionale udviklingsmidler, der er afsat i 2018. Syddansk Vækstforum afholder dermed de to planlagte møder 2. oktober og 6. december 2018.

Udpegninger til råd, bestyrelser m.v. foretaget af Syddansk Vækstforum vil ligeledes være gældende indtil udgangen af 2018.

Regionerne kan fortsat efter den 1. januar 2019 udarbejde en udviklingsstrategi, der omfatter regionernes opgaver inden for regional udvikling: kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen inden for infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder.

Den politiske aftale skal i efteråret udmøntes i lovgivning.

Politisk aftale

Økonomiaftale

Høring af lov om erhvervsfremme

Har du spørgsmål:

Kontakt chefkonsulent Jeppe Kristensen, Jeppe.Kristensen@rsyd.dk, tlf. 51 64 10 13


Siden er sidst opdateret 05-07-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring