Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilOm Region SyddanmarkpilPersondatapilBehandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Der gælder forskellige regler for, på hvilken måde regionen må behandle oplysninger om dig. Og der er forskellige regler for, hvilken type oplysninger der er tale om.

Reglerne for, hvordan regionen må behandle oplysninger om dig, findes i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. De forskellige kategorier fremgår af skemaet herunder:

 

Kategori Beskrivelse Hvornår må oplysningerne behandles?
Almindelige personoplysninger

Almindelige personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Eksempler:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Løn
 • Uddannelse
 • Sociale forhold mv.

Regionen må behandle almindelige personoplysninger om dig, når:

 • Det er nødvendigt af hensyn til at udføre en opgave i samfundets interesse eller i forbindelse med det offentliges myndighedsudøvelse.
 • Der er givet samtykke.
 • Det er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde en kontrakt.
 • Det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse.
 • Det er nødvendigt for at beskytte dine eller andres vitale interesser.
Oplysninger om strafbare forhold Oplysninger om strafbare forhold skal fortolkes bredt. Det vil sige, at oplysninger om en lovovertrædelse vil være omfattet, selvom den endnu ikke har udløst en straf. Regionen må ikke behandle oplysninger om strafbare forhold, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af vores myndighedsopgaver.

Følsomme personoplysninger

eller særlige kategorier af personoplysninger

Følsomme personoplysninger er følgende oplysninger:

 • Race eller etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Genetiske data (hvis behandlingen af disse data har til formål at identificere en fysisk person).
 • Biometriske data (hvis behandlingen af disse data har til formål at identificere en fysisk person).
 • Helbredsoplysninger.
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Regionen må som offentlig myndighed behandle følsomme personoplysninger om dig i særlige tilfælde:

 • I forhold til oplysninger om arbejdsretlige forpligtelser.
 • Når der er givet samtykke.
 • I forbindelse med vores opgaver med behandling af patienter.
 • Når der er en væsentlig samfundsmæssig interesse.
 • For at beskytte vitale interesser.
 • Hvis oplysningerne allerede er offentliggjorte
 • For at retskrav kan fastlægges eller gøres gældende.
CPR-numre Et CPR-nummer er et ticifret, personligt identifikationsnummer, som gives til danske statsborgere og folk med opholdstilladelse i Danmark. Regionen må behandle oplysninger om dit CPR-nummer for at kunne identificere dig og som journalnummer i forhold til en eventuel sagsbehandling hos os.

 


Siden er sidst opdateret 24-05-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring