Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Databeskyttelsesforordningen

Når Region Syddanmark behandler oplysninger om dig, skal vi følge 7 overordnede principper.

Principperne skal følges, uanset om vi behandler ”almindelige” personoplysninger (navn, adresse mv.) eller ”følsomme” personoplysninger (helbredsoplysninger, genetiske data, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv). Vi skal desuden følge de overordnede principper, uanset hvad vi bruger oplysningerne til, og hvordan vi behandler dem.

De overordnede principper er fastlagt i databeskyttelsesforordningen. Det drejer sig om følgende:

 1. Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
  Lovlighed: Vi skal sørge for at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
  Rimelighed: Vi skal sørge for, at du får at vide, at vi behandler oplysninger om dig, og at du kan få informationer om, hvordan vi indsamler oplysninger om dig.
  Gennemsigtighed: Vi skal sørge for, at den information, du får om behandlingen af dine oplysninger, er lettilgængelig og let forståelig.
   
 2. Formålsbegrænsning
  Vi må kun indsamle oplysninger om dig til formål, som er lovlige og udtrykkeligt angivet i en lov eller lignende.
  Regionen kan i nogle tilfælde anvende oplysningerne til nye formål, der er forenelige med det oprindelige formål med indsamlingen af dine oplysninger. Det samme gør sig gældende, når det handler om viderebehandling af dine oplysninger til historiske eller videnskabelige formål.
  Hvis vi behandler oplysninger om dig til et nyt formål, skal du have oplysninger om det, inden det sker.
   
 3. Dataminimering
  Personoplysninger, vi indsamler og behandler om dig, skal være relevante, tilstrækkelige og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen af oplysningerne.
   
 4. Rigtighed
  De oplysninger, vi har om dig, skal være rigtige, og hvis det er nødvendigt, skal de ajourføres.
   
 5. Opbevaringsbegrænsning
  Vi må kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at regionen ofte vil være forpligtet til at opbevare personoplysningerne for at kunne leve op til en række krav i lovgivningen.
  Det kan eksempelvis være relevant, at regionen opbevarer oplysninger i længere tid for at gennemføre relevant forskning på sundhedsområdet.
   
 6. Integritet og fortrolighed
  Vi skal sikre, at oplysningerne om dig behandles på en måde, der sikrer den nødvendige sikkerhed – det betyder blandt andet, at Region Syddanmark skal sikre, at dine oplysninger opbevares på en forsvarlig måde.
   
 7. Ansvarlighed
  Vi er som såkaldt dataansvarlig myndighed ansvarlig for, at vi kan dokumentere, at de grundlæggende principper overholdes. Vi skal blandt andet udarbejde politikker og procedurer for overholdelsen af databeskyttelsesforordningen.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 24-05-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring