Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udviklingsprojekter

Teknologiudviklingsprogrammet formål er, at bidrage til udviklingen af mere effektive miljømæssige og økonomiske metoder, til undersøgelse og oprensning af forurenede lokaliteter. Der planlægges både feltprojekter og udredningsprojekter.

Obduktionsprojektet - Ørstedgade 26, 5900 Rudkøbing

Formålet med Obduktionsprojektet har været at gennemføre og afprøve en række udviklingsrelaterede aktiviteter, med henblik på at fremskaffe ny, generel viden, der kan lede til en forbedret effektivitet af fremtidige undersøgelses- og afværgetiltag i forhold til jordforureninger, der udgør en indeklimarisiko.

Når regionen gennemfører undersøgelser og afværge i forhold til indeklimaproblemer relateret til jord- eller grundvandsforurening, er det i bygninger, der er i anvendelse. Oftest som bolig og ind imellem også (delvist) som erhverv. Det betyder, at undersøgelser og afværgetiltag skal gennemføres så skånsomt og ikke-destruktivt som muligt og under hensyntagen til bygningens brugere. En af konsekvenserne af disse hensyn er, at den konceptuelle forståelse af ejendommen ofte opstilles på baggrund af indirekte beviser, uden mulighed for at kunne få ”syn for sagen”.

Der har på ejendommen Ørstedsgade 26 i Rudkøbing været drevet tøjrenseri i en periode fra 1940 til 1966. Renseridriften har medført en kraftig forurening af jord, poreluft og grundvand på selve ejendommen og de omkringliggende ejendomme. Region Syddanmark har siden 2011 gennemført undersøgelser og mindre afværgetiltag i et forsøg på at afværge en indeklimabelastning med klorerede opløsningsmidler.

Regionen har konkluderet, at den bedste løsning er at fjerne bygningen. Ejendommen er derfor blevet opkøbt med henblik på nedrivning. Ejendommen har i en længere periode været ubeboet og har givet en unik mulighed for at gennemføre destruktive eller afprøve utraditionelle undersøgelsesmetoder, helt uden hensyntagen til følsomme aktiviteter eller brugere/beboere.

Årstal

Dokumenter

Bemærkninger

Maj 2018

Dynamiske bidrag fra kloak til indeklimaet - obduktionsprojektet (pdf, 9,9 MB)

Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark

Marts 2018

Metoder til passive langtidsmålinger i afløbssystemer (pdf, 19,2 MB)

SWECO, Region Syddanmark

Februar 2018

Kontinuerlig måling af PCE i indeklima - FROG4000 (pdf, 4,1 MB)

Rambøll, Region Syddanmark

Februar 2018

Masseflow fra passivt ventilationssystem - tillæg (pdf, 4,0 MB)

Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark

November 2017

Flow-dynamik i faldstammer (pdf, 7,9 MB)

COWI, Region Syddanmark

September 2017

Masseflow fra passivt ventilationssystem (pdf, 8,0 MB)

Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark

August 2017

Sporgasundersøgelse af faldstammer (pdf, 946 KB)

Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark

Maj 2017

Nye Visuelle Værktøjer (pdf, 1,2 MB)

Dansk Miljørådgivning A/S, Region Syddanmark, TakeawalkVR

 


Siden er sidst opdateret 03-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring