Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilRåstofferpilRåstofkortlægningpilRapport Vejle - sand, grus og sten - nr. 13

Rapport Vejle - sand, grus og sten - nr. 13

Region Syddanmark har fået foretgaet en råstofkortlægning af 8 delområder i Vejle Kommune. Formålet med råstofkortlægningen er at vurdere restressourcen af sand, sten og grus i de udlagte områder i Råstofplan 2016.

I efteråret 2017 kortlagde Region Syddanmark råstofressourcen i 8 udlagte gravområder i Råstofplan 2016 i Vejle Kommune.

Arbejdet blev udført af ingeniørfirmaet Rambøll på vegne af Region Syddanmark.

Råstofkortlægningen viser at der en råstofinteresse i alle otte områder, men at der er forskel på hvor høj interessen er.

Størstedelen af sandet kan bruges til bundsikringssand og ca. 25 % kan oparbejdes til stabilt grus.

Sandet i delområderne er kun egnet til beton i miljøklasse P.

For flere oplysninger om de enkelte delområder henvises der til rapporten.

Rapporten og bilag kan hentes her:

Rapport - Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 13 (pdf 3,2 MB)

Bilag 1 - Oversigtskort (pdf 24,6 MB)

Bilag 2 - Forekomst (pdf 6,5 MB)

Bilag 3 - Særlige kvaliteter (pdf 24,8 MB)

Bilag 4 - Overjordstykkelse (pdf 24,7 MB)

Bilag 5 - Råstoftykkelse (pdf 25 MB)

Bilag 6 - Grustykkelse (pdf 23,9 MB)

Bilag 7 - Råstofinteresse (pdf 31,6 MB)

Bilag 8 - Middelmodstandskort (pdf 33,5 MB)

Bilag 8 - Samstilling af geofysisk data (pdf 66,8 MB)

Bilag 9-12 - Skema over nye og eksisterende boringer (pdf 0,1 MB)

Bilag 13 - Boreprofiler (pdf 1,4 MB)

Bilag 14 - Sigtekurver, SE-analyser og kummulerede sigtekurver (pdf 1 MB)

Bilag 15 - Beton kvalitetsanalyser (pdf 0,3 MB)


Siden er sidst opdateret 25-04-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring