Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilRåstofferpilRåstofkortlægningpilRapport Kolding - sand, grus og sten - nr. 12

Rapport Kolding - sand, grus og sten - nr. 12

Region Syddanmark har fået foretgaet en råstofkortlægning af to delområder Kolding Kommune. Formålet med råstofkortlægningen er at vurdere restressourcen af sand, sten og grus i de udlagte områder i Råstofplan 2016.

I efteråret 2017 kortlagde Region Syddanmark råstofressourcen i to udlagte gravområder i Råstofplan 2016 i Kolding Kommune.

Arbejdet blev udført af ingeniørfirmaet Rambøll på vegne af Region Syddanmark.

Resultaterne viser, at der fortsat er en råstofressource i de to delområder.

Sandet i både delområde Almind og Stepping er egnet til vejformål. Halvdelen af sandet kan oparbejdes til stabilt grus.

Gruset i områderne egner sig ikke til produktion af grove tilslag til beton.

For yderligere information om resultatet henvises til rapporten. 

Rapporten og bilag kan hentes her:

Rapport - Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 12 (pdf 2,7 MB)

Bilag 1 - Oversigtskort (pdf 7,7 MB)

Bilag 2 - Forekomst og overjord (pdf 2,6 MB)

Bilag 3 - Særlige kvaliteter (pdf 8,1 MB)

Bilag 4 - Temakort - Overjordstykkelse (pdf 8,6 MB)

Bilag 5 - Temakort - Råstoflagets tykkelse (pdf 9 MB)

Bilag 6 - Meter grus i søjlen (pdf 8,1 MB)

Bilag 7 - Temakort - Råstofinteressen (pdf 13,8 MB)

Bilag 8 - Middelmodstandskort (pdf 30,5 MB)

Bilag 9-12 - Skema over nye og eksisterende boringer (pdf 0,1 MB)

Bilag 13.1 - Boreprofiler - Nye boringer (pdf 0,3 MB)

Bilag 13.2 - Boreprofiler - GeoSyd (pdf 2,3 MB)

Bilag 14 - Sigtekurver, SE-analyser og kummulerede sigtekurver (pdf 7,8 MB)

Bilag 15 - Kvalitetsanalyser (pdf 0,2 MB)


Siden er sidst opdateret 19-04-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring