Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

OK18 almen praksis

For at implementere overenskomsten for almen praksis i Region Syddanmark er der etableret en projektorganisation. Find dagsordner, referater, centrale dokumenter fra nationalt og regionalt hold.

Implementering af overenskomst for almen praksis OK2018-2020

Den 1. januar 2018 trådte overenskomst om almen praksis for perioden 2018 – 2020 i kraft. Hovedelementerne i overenskomsten er:

  • Etablering af klynger til brug for datadrevet kvalitet
  • Overflytning af patienter med KOL og diabetes 2 fra sygehus til almen praksis
  • Opfølgning i almen praksis efter afsluttet kræftbehandlingsforløb på sygehus
  • Forløbsplaner for patienter med KOL og diabetes 2 - et kommunikationsværktøj for den praktiserende læge og den enkelte patient
  • Tidlig opsporing af lungesygdom
  • Opfølgning fra almen praksis over for særlige patientgrupper

Projektorganisation for implementering af OK2018-2020

For at implementere overenskomsten og de nye indsatser har Region Syddanmark i samarbejde med PLO-S og kommunerne etableret en projektorganisation, der i hele overenskomstperioden skal følge og sikre udmøntningen  af opgaverne i den nye overenskomst.

Der er nedsat en styregruppe og herunder 2 temagrupper:

  • Styregruppe
  • Temagruppe for kvalitet og data arbejder med at følge etablering og drift af klynger herunder tilvejebringe data og anden understøttelse af klyngernes arbejde
  • Temagruppe for samordning og patientforløb arbejder især med overflytning af kronikere fra sygehus til almen praksis, sikre patientforløb og i øvrigt samordne indsatserne mellem de sundhedsprofessionelle som sammen med almen praksis løser opgaver.

Siden er sidst opdateret 22-09-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring