Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Gymnasiale uddannelser

Fordelingsudvalgene i Region Syddanmark fordeler ansøgerne til de almengymnasiale uddannelser. Fordelingen sker på baggrund af optagelseskapaciteten på uddannelserne. Optagelseskapaciteten i Region Syddanmark fastlægges ud fra flere forskellige forhold.

Hvordan sker elevfordelingen på de almengymnasiale uddannelser?

Regionsrådet i Region Syddanmark koordinerer i samarbejde med de offentlige, selvejende institutioner optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser (stx og hf). Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne. Koordineringen i Region Syddanmark foregår via 4 fordelingsudvalg:

  • Fordelingsudvalg Fyn
  • Fordelingsudvalg Trekantområdet
  • Fordelingsudvalg Sydvestjylland
  • Fordelingsudvalg Sønderjylland

Læs om Region Syddanmarks fordelingsudvalg og deres sammensætning

Det er optagelseskapaciteten, der i første omgang bestemmer fordelingen af ansøgerne til de almengymnasiale uddannelser (stx og hf). Er der flere ansøgere end ledige pladser fordeler fordelingsudvalgene ansøgerne ud fra et afstandskriterium.

Bemærk at fordelingsudvalg Fyn har vedtaget følgende lokale elevfordelingsregler gældende for optagelsesåret 2020.

"Med henblik på den bedst mulige elevsammensætning på stx-uddannelsen, kan fordelingsudvalget i helt særlige tilfælde begrundet i enkelte skolers udfordringer i relation til faglige, sociale og/eller pædagogiske forhold beslutte, at følgende skoler - Odense Katedralskole, Sct Knuds Gymnasium, Mulernes Legatskole, Tornbjerg Gymnasium, Nordfyns Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Vestfyns Gymnasium - reserverer plads til et mindre antal førsteprioritetsansøgere i stedet for andre førsteprioritetsansøgere, der ellers ville skulle reserveres plads til efter §9, hvis skolens ansøgertal overstiger optagelseskapaciteten.

Udvælgelse af ansøgere, der gives forrang til optagelse på et bestemt gymnasium, vil ske på baggrund af karakterer fra grundskolen, dog således, at det er en forudsætning for at få forrang til reservation af en plads på gymnasiet, at ansøgerens gennemsnit af de karakterer, der indgår i vurderingen af om ansøgeren er uddannelsesparat, er under 6,0."

Se hvordan fordelingen af stx- og hf-ansøgere generelt foregår og få mere at vide om, hvordan  og hvornår, du kan få fordelingsudvalget til at genoptage behandlingen af din sag

Hvad er optagelseskapaciteten?

Optagelseskapaciteten på de enkelte almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark bestemmer, hvor mange antal ansøgere på en førsteårs-årgang, en uddannelsesinstitution må optage ved skolestart. Optagelseskapaciteten fastlægges ud fra skolens fysiske og institutionelle rammer, indgåede aftaler med andre institutioner om fordeling af ansøgere samt et evt. pålagt kapacitetsloft.

Se oversigt over optagelseskapaciteten i Region Syddanmark for det kommende skoleår, og læs mere om Region Syddanmarks opgaver vedr. optagelseskapaciteten


 


Siden er sidst opdateret 07-02-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring