Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 08. januar 2018

Mødedato
08-01-2018 kl. 14:30 - 15:00
 
Mødested
Mødelokale 6
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
   
 • Morten Weiss-Pedersen, C

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt


  Sagsnr. 17/44488
  1. Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen skal ændres. En midlertidig bestemmelse om vederlæggelse af stedfortrædere skal desuden fornys.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen i Region Syddanmark skal ændres. Det betyder, at ligestillingsudvalget og udvalget for dansk-tysk samarbejde skal nedlægges og erstattes af et digitaliseringsudvalg og udvalget for uddannelse og arbejdskraft.

  Det skal i styrelsesvedtægten anføres, hvilke stående udvalg regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg. Som en følge af den nye udvalgsstruktur er opgaveområderne for udvalgene opdateret.

  Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

  Hvilke opgaver og kompetencer, de stående udvalg skal varetage inden for deres ansvarsområder, er beskrevet i notat om delegation af kompetencer til stående udvalg. Notatet er vedlagt som bilag til orientering. Sagen om delegation forelægges regionsrådet i en særskilt sag på næste regionsrådsmøde.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum, og vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt behandles umiddelbart inden regionsrådsmødet den 8. januar 2018 i forretningsudvalget. Forretningsudvalgets anbefaling vil foreligge inden regionsrådsmødet.

  Der er til regionsrådets orientering vedlagt bilag med forslag til generelle delegationer, som forelægges regionsrådet samtidig med 2. behandlingen af styrelsesvedtægten den 22. januar 2018.

  Vederlag

  Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af regionale hverv, at summen af vederlag til medlemmer af forretningsudvalget, stående udvalg, udvalgsformænd og evt. særlige udvalg højst kan udgøre 200 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Det fremgår desuden, at vederlag til udvalgsformændene skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det foreslås således, at vederlaget for varetagelsen af hvervet som udvalgsformand fastsættes til 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Regionsrådet besluttede på det konstituerende møde, at hvert medlem af forretningsudvalget vederlægges med 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Det foreslås desuden, at man som medlem af et stående udvalg modtager 1,27 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og herefter oversendes til 2. behandling på førstkommende regionsrådsmøde den 22. januar 2018 til endelig vedtagelse.

  At vederlag til hver udvalgsformand for de stående udvalg fastsættes til 4,45 % af regionsrådsformandens vederlag.

  At vederlag til hvert medlem af de stående udvalg fastsættes til 1,27 % af regionsrådsformandens vederlag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Siden er sidst opdateret 08-01-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring