Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehuspersonale får e-læring og demente får livsoplevelser

Midler fra OPI-puljen skal speede test og udvikling af nye produkter op til gavn for sygehuspersonale og demente borgere.

Syddansk Vækstforums formandskab har sagt ja til, at to virksomheder og deres partnere får midler fra OPI-puljen til at teste og udvikle nye produkter til gavn for både borgere og erhvervsliv.

Den ene virksomhed er KvaliCare, som arbejder med udvikling af e-learning og kompetenceudvikling i sundhedssektoren. Virksomheden har udviklet en e-læringsplatform, som kommunerne bruger til at oplære personale i at behandle fx diabetiske fodsår.

Virksomheden ønsker nu at teste og tilpasse en tilsvarende platform, som kan bruges til videreuddannelse af hospitalspersonale.

Derfor vil KvaliCare og Odense Universitetshospital over et år teste og tilpasse e-læringsplatformen inden for tre indsatsområder: ernæring, tryksår og bandagevalg ved sårskift.

Virksomheden KvaliCare forventer at kunne sælge til flere danske hospitaler. E-læringsplatformen har desuden potentiale til at nå nordeuropæiske markeder, hvor der også er behov for opkvalificering af personale på hospitaler og i plejesektoren generelt.

Ansøger er virksomheden KvaliCare, og partnere er Odense Universitetshospital og SDU. Der er bevilget 1,4 mio. kr. fra OPI-puljen.

Livskvalitet for demente borgere

Virksomheden TakeawalkVR, som arbejder med virtual reality, vil teste og videreudvikle en virtual reality demensplatform i samarbejde med demente borgere og personale på pleje- og daghjem i Kolding Kommune.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi deltager også i projektet og bidrager med specialistviden om demens.

Virtual reality demensplatformen består af en virtual reality-brille, en brugervenlig virtual reality-platform og tre grundmoduler af VR-film. Grundmodulerne består af oplevelser, fysisk træning og kognitiv træning. Det bliver også muligt at lægge individuelle livshistorier ind på platformen.

Partnerkredsen vil undersøge, om de forskellige virtual reality-oplevelser kan virke beroligende og konfliktnedtrappende på demente i situationer, hvor de føler angst. Det er både til gavn for de demente borgere og for de ansattes arbejdsmiljø.

Hvis det viser sig at være tilfældet, forventer virksomheden TakeaWalkVR at udnytte first-mover- positionen til at præsentere det danske marked for den første virtual reality-løsning til demente.

Ansøger er virksomheden TakeaWalkVR, og partnere er Kolding Kommune, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi samt SDU. Der er bevilget 1,2 mio. kr. fra OPI-puljen.

Fakta om OPI-puljen

En virksomhed kan søge om midler fra Syddansk OPI-pulje, når den har et nyt produkt eller en ny serviceydelse, som skal testes og videreudvikles. Det er små og mellemstore virksomheder, som kan søge midler i puljen, og virksomheden skal samarbejde med mindst én offentlig part. Det er en betingelse, at det nye produkt eller serviceydelsen opfylder et behov hos brugerne og den offentlige part og giver øget omsætning og skaber job i virksomheden. Virksomheden kan maksimalt få medfinansieret 75 procent af udgifterne i forbindelse med test og videreudvikling af produktet. Det er Syddansk Vækstforum, som indstiller projekterne til medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og den Europæiske Regionalfond. Man kan læse om betingelser for at søge OPI-midler her.

Du finder punkterne her på Syddansk Vækstforums dagsorden.


Siden er sidst opdateret 23-06-2017
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring